Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 32. nedelje med letom

Oznanila 32. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Evangelij nakaže pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. To stori s priliko o
desetih devicah. Gre za tiste družice, ki so imele nalogo, da sprejmejo in spremljajo
ženina med svatbeno slovesnostjo in ker so tisti čas svatbo obhajali ponoči, so
družice imele svetilke.
Prilika pravi, da je bilo pet devic preudarnih in pet nespametnih, saj so
preudarne prinesle s seboj olje za svetilke, medtem ko ga nespametne niso
prinesle. Kaj nas Jezus želi poučiti s to priliko? Spominja nas, da moramo biti
pripravljeni na srečanje z Njim. Jezus velikokrat v evangeliju opominja k čuječnosti
in to stori tudi na koncu tega evangelija: »Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne
ure!«. S to priliko pa nam pravi, da čuti, ne pomeni bedeti, ampak biti pripravljeni,
saj so vse device pred ženinovim prihodom spale, toda, ko so se zbudile, so bile
nekatere pripravljene, druge pa ne. Tu je torej pomen tega, da smo modri in
preudarni, saj gre za to, da ne čakamo na zadnji trenutek svojega življenja za
sodelovanje z Božjo milostjo, temveč da to storimo sedaj. Lepo je malo pomisliti na
to, da bo en dan zadnji. Če je danes, kako sem pripravljen, pripravljena. To in to
moram storiti… Pripravljati se, kakor da je zadnji dan. To bo dobro delo.
Svetilka je simbol za vero, ki razsvetljuje naše življenje, medtem ko je olje
simbol za dejavno ljubezen, ki poživlja ter nareja luč vere rodovitno in
verodostojno. Pogoj za to, da smo pripravljeni na srečanje z Gospodom, ni samo
vera, temveč krščansko življenje bogato z dejavno ljubeznijo, ljubeznijo do
bližnjega. Če se pustimo voditi temu, kar se nam zdi bolj lagodno torej s iskanjem
svojih interesov, postane naše življenje
nerodovitno. S tem si ne nabiramo zaloge olja
za svetilko naše vere. Vera bo tako ugasnila ob
trenutku Gospodovega prihoda, ali pa morda že
prej. Če pa smo čuječni in si prizadevamo delati
dobro z dejanji ljubezni, podeljevanja, služenju
bližnjemu v težavah, smo lahko mirni, medtem
ko čakamo ženinov prihod, kajti Gospod lahko
pride v katerem koli trenutku. Pri tem pa nas
tudi spanec smrti ne plaši, saj imamo zalogo
olja, zbranega z vsakodnevnimi dobrimi deli.
Vera navdihuje dejavno ljubezen in dejavna
ljubezen ohranja vero.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes
torek ob 16.00

2. razred – s. Agnes
torek ob 17.00

3. razred – ga. Narcisa
ponedeljek ob 16.00

4. razred – ga. Karlina
torek ob 15.00

5. razred – ga. Karlina
torek ob 16.00

6. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)

7. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen
torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen
torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je srečanje družin
družinske kateheze s sveto mašo ob 10.00.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja,
vabijo tudi nove člane.
Skupina bobri – BB (6 – 7 let).
(info: 041 544 292, Barbara)
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let),
vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let),
vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP
(16 – 21 let),
ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

VEROUK ZA 9. RAZRED
V torek imajo verouk 9. razredi.

VEROUK ZA 7. RAZRED
V četrtek imajo verouk 7. razredi.

3D VEČER V DON BOSKOVEM CENTRU NA HUDINJI
V Salezijanskem mladinskem centru organizirajo 3D večere- večere, ki
so namenjeni druženju, pogovorom in duhovnosti.
Na tokratnji 3D večer vabimo predvsem mlade iz celjskih župnije in
vabimo tudi vse tiste, ki se večerov še niso udeležili. Med nas prihaja
Manca Hribar, pevka sodobne krščanske glasbe in radijska voditeljica.
Naj bo to še ena priložnost, da se mladi povezujejo v skupnem
krščanskem duhu, da ne bo sinoda samo na papirjih ampak tudi v
dejanjih.
Večer bo potekal v petek, 17.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih
Salezijanskega mladinskega centra Celje.

GIBANJE VERA IN LUČ
Vera in luč temelji na prepričanju, da je vsaka oseba, tudi oseba z
motnjo, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme
zakramente in postane vir milosti in edinosti za Cerkev in svet. Osebam
z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, ki jih v gibanju Vera in luč
imenujemo lučke, pripadajo vse pravice: da so ljubljene, sprejete,
spoštovane v svojem bistvu in v svojih odločitvah. Pripada jim pravica
do pomoči na duhovnem in človeškem področju. Pri svoji rasti
potrebujejo prijatelje, ki jih spremljajo in jim pomagajo odkrivati
njihove darove. Prijatelji ob lučkah spoznavajo vrednost življenja, se ob
njih bogatijo in duhovno rastejo ter se učijo sprejemati vsakega človeka
zato, ker je. Starši lučk se v skupinah medsebojno podpirajo, si
pomagajo ter spoznavajo posebne darove svojih otrok. V Celju deluje
gibanje v župniji Celje – Sveti Duh in imajo srečanje vsako tretjo
nedeljo v mesecu ob 15.00.


Današnja božja beseda