Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 33. nedelje med letom

Oznanila 33. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Evangelij je prilika o talentih. Pripoveduje o človeku, ki je, preden je
odpotoval, sklical svoje služabnike ter jim zaupal svoje imetje v obliki talentov,
starodavnih kovancev zelo velike vrednosti. Gospodar je prvemu služabniku zaupal
pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega. Med gospodarjevo odsotnostjo naj
bi ti trije služabniki to imetje pomnožili. Pomen tega je zelo jasen. Človek iz prilike
predstavlja Jezusa, služabniki smo mi in talenti so imetje, ki nam ga je Gospod
zaupal. V čem je to imetje? To je Njegova Beseda, evharistija, vera v nebeškega
Očeta, odpuščanje…, skratka, veliko stvari, njegove najdragocenejše dobrine. To je
imetje, ki nam ga On zaupa, ne samo, da ga varujemo, temveč da ga množimo!
Talenti v priliki predstavljajo Gospodove dobrine, ki nam jih On zaupa, da bi se po
nas množile. Luknja, ki jo je v zemljo izkopal ‘hudobni in leni služabnik’, pa
označuje strah pred tveganjem, ki ohromi ustvarjalnost ter rodovitnost ljubezni.
Strah pred tveganjem v ljubezni, nas ohromi. Jezus od nas ne zahteva, da Njegovo
milost ohranimo v trezorju, temveč hoče, da jo uporabimo v korist drugim. Vse
dobrine, ki smo jih prejeli so zato, da jih damo drugim ter jih s tem množimo. Kot
da bi rekel: ‘Tukaj imaš moje usmiljenje, nežnost, odpuščanje; vzemi jih in na veliko
uporabljaj.’ In mi, kaj smo storili? Koga smo ‘okužili’ s svojo vero? Koliko ljudi smo
opogumili s svojim upanjem? Koliko ljubezni smo podelili s svojim bližnjim? To so
vprašanja, ki nam bodo dobro dela, če si jih bomo postavili. Katero koli okolje, tudi
tisto najbolj oddaljeno in neprimerno, lahko postane kraj pomnožitve talentov.
Pričevanje, ki ga Jezus od nas zahteva pa ni zaprto, odprto je in je odvisno od nas.
Ta prilika nas spodbuja, naj ne skrivamo svoje vere in svojega upanja v
Kristusa, naj ne zakopljemo Besede evangelija, ampak storimo, da kroži v našem
življenju, v naših odnosih, v konkretnih situacijah, kot moč, ki privede v krizo, da
očisti ter prenovi. Delati torej tako, da bodo ti talenti, ta darila, ti darovi, ki nam jih
je Gospod dal, za druge, da se bodo množili in s pričevanjem obrodili sadove.
Talenti, bogastvo, vse to kar mi je Bog dal duhovnega – dobroto, Božjo Besedo;
kako skrbim, da to raste v drugih? Ali vse to samo hranim v trezorju?
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes
torek ob 16.00
2. razred – s. Agnes
torek ob 17.00
3. razred – ga. Narcisa
ponedeljek ob 16.00
4. razred – ga. Karlina
torek ob 15.00
5. razred – ga. Karlina
torek ob 16.00
6. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
7. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen
torek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen
torek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
Prihodnjo nedeljo je praznik Kristusa Kralja vesoljstva. Krščanska skupnost že od vsega začetka priznavala in dajala Kristusu kraljevski naslov “Kyrios“ – Gospod. Ime Gospod (Kyrios) najbolje izraža Kristusovo človečnost in božanstvo, njegovo slavo na Očetovi desnic‹ in njegov eshatološki prihod kot sodnika. Kristus je posebej od svojega vnebohoda dalje tudi kot človek deležen tiste najvišje časti in oblasti nad vesoljstvom, ki jo ima Bog. Praznik Kristusa Kralja je uvedel papež Pij XI. za vso zahodno Cerkev v svetem letu 1925 in določil, naj se praznuje zadnjo nedeljo v oktobru. Navedel je tudi notranji razlog za njegov nastanek: „Za verski pouk ljudstva in za dviganje k veselju notranjega življenja imajo vsakoletni prazniki svetih skrivnosti mnogo več učinka kakor najgloblji bogoslovni dokazi. Dočim so ti namenjeni za manjše število in le za izobražene ljudi, pa cerkveni prazniki razmajejo in poučujejo vse vernike; verski dokazi govorijo samo enkrat, prazniki pa tako rekoč vsako leto in vedno; dokazi so predvsem za razum, prazniki pa v korist celega človeka, za um in srce. Da, ker sestoji človek iz duše in telesa, je treba, da ga zunanje praznovanje svetih dni tako prevzame in spodbudi, da se po raznovrstni lepoti svetih obredov obilno navzame Božjih naukov, ki mu morejo, ko so mu prešli v kri inmeso služiti v napredovanje duhovnega življenja“ Tako ta praznik govori, da je bil Kristus s svojim vstajenjem postavljen za Gospoda, kateremu je dana vsa oblast v nebesih in na zemlji, in z močjo svojega duha že deluje v srcih ljudi; in ne budi v njih le hrepenenja po prihodnjem veku, ampak že s tem samim tudi oživlja, očiščuje in krepi tiste velikodušne težnje, s katerimi si družina ljudi prizadeva, da bi napravila svoje življenje bolj človeško in bi si v ta namen podvrgla vso zemljo“ (CS 38, I). Božje kraljestvo ali Božje kraljevanje, ki je med ljudmi vidno nastopilo z učlovečenjem Božjega sina, je po svojem bistvu odrešenjsko. Saj je to kraljevanje spolnitev človekovega hrepenenja po Bogu, da bi mogel biti združen z Bogom na tak način, kakor bi s svojimi naravnimi močmi nikakor ne mogel biti. Kristus kralj – hvalospev To kraljevanje je Božji dar – milost. Začelo se je uresničevati z Jezusovo smrtjo in poveličanjem, v vsem sijaju in moči pa se bo izkazalo in uveljavilo ob koncu časov.

VEROUK ZA 8. IN 6. RAZRED
V torek imajo verouk 8. razred, v četrtek pa imajo verouk 6. razred.


Današnja božja beseda