Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 2. adventne nedelje

Oznanila 2. adventne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

10. OBLETNICA STALNEGA ČEŠČENJA EVHARISTIČNEGA JEZUSA
13.01.2014 – 13.01.2024
»JEZUS V ŽIVO!«
Zakaj sem se odločila postati del češčenja Najsvetejšega – pripoved o Božji navzočnosti in molitvi
Ta pripoved je pričevanje o tem, kako lahko preprost čas pred Najsvetejšim spremeni vsakdanje življenje in poglobi družinsko vez v ljubezni in molitvi. Vsakdanje življenje nas pogosto potisne v vrtinec obveznosti in urnike, kjer je težko najti čas za duhovno povezovanje in mir. Vendar pa je naša družina izbrala drugačno pot, ki nas je pripeljala do neprecenljivih trenutkov Božje navzočnosti in močne družinske molitve. Ko sem prihajala v cerkev, sem opazila kapelo, v kateri je bilo izpostavljeno Najsvetejše. Sprva sem mislila, da je češčenje namenjeno le posebnim izbrancem, toda Jezus je očitno klical prav mene. 28. januarja 2019 sem prejela pozdravno sporočilo: »Naj bo kar cela družina stalna molivka pred Najsvetejšim v stolnici. Potem je res čisto vseeno, kdo bo prišel pred Jezusa :-)«. In smo začeli tudi mi prihajati vsaj enkrat na teden k Jezusu, vsaj nekdo od nas. Vsakdanji izzivi usklajevanja urnikov so nam oteževali, da bi našli skupen čas, a odločitev za češčenje Najsvetejšega je postala naša skupna naloga. Spoznala sem, da je to milostni čas za našo družino, saj smo postali delček nečesa večjega, globljega. Ena izmed najlepših plati tega duhovnega potovanja je molitev za druge, ki potrebujejo naše molitve. Postati del kanala Božje ljubezni za druge je izjemno občutiti in doživeti. Neprecenljivo je, ko slišim, da se je nekomu izboljšalo zdravje, življenjska situacija, odnosi v družini… Molim pa ne le za potrebe drugih, ampak tudi zase, v vseh situacijah življenja. Ko sem pred Najsvetejšim, začutim Božji objem, ki me tolaži in spodbuja. Življenje postane lažje, ko mu izročam svoje skrbi, tam, pred Jezusom, kjer je dejansko navzoč. Najlepša izkušnja zame je bila med nosečnostjo, ko je celotna skupnost molila za zdravje otroka pod mojim srcem. Naša družina se je naučila, da je v teh preprostih trenutkih pred Najsvetejšim moč najti notranji mir in moč za vsakdanje izzive. Vsak obisk je priložnost za rast v veri, povezovanje z Bogom in medsebojno krepitev družine.
Vesna Godnik, dnevna koordinatorka

ADVENTNE KATEHEZE
V adventu vsako soboto, ob 19.00, vabljeni na sinodalne adventne kateheze škofa Maksimilijana v celjsko stolnico. Škof Maksimilijan je bil v mescu oktobru na zasedanju škofovske sinode v Rimu in nam bo skozi kateheze predstavil, kje v procesu sinode smo in kako naprej. Tretja kateheza, bo v soboto, 16. decembra. Lepo vabljeni.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Vsi osnovnošolci vabljeni k prepevanju v otroškem zboru naše župnije. Vaje so ob nedeljah ob 9.00 v župnijskih prostorih. Zaradi lažje organizacije prosimo, da svojo udeležbo sporočite na:
zbor.danijel@gmail.com

ADVENTI ČAS
V adventnem času povabljeni k sveti spovedi. Priložnost je pred in med sveto mašo. Vsak petek pred in med večerno sveto mašo spoveduje pater Vinko Škafar, kapucin.

BOŽIČNA DVETDNEVNICA
V soboto se bo pričela božična devetdnenvica, ki bo pri večernih svetih mašah. Lepo vabljeni.

ADVENTNI TAIZEJSKI VČER ZA MLADE
V petek ob 20.00, bo pri Svetem Duhu v Celju adventni Taizejski večer za mlade. Lepo vabljeni.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je družinska kateheza, ki se prične s sveto mašo, ob 10.00.

SREČANJE ČLANOV IN PODPORNIKOV VINCECIJEVE DRUŽINE
V soboto, ob 9.00, bo v stolnici sveta maša za članr in podpornike družine Vincencijeve družine dobrote naše župnije. K tej maši vabimo tudi druge. Jutranje svete maše v stolnici ne bo.

SVETA MAŠA ZA DOMOVINO
V nedeljo bo ob 11.30, v stolnici sveta maša za domovino, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan. Pri sveti maši bo prepeval moški pevski zbor Janko Kersnik iz Lukovice. Lepo povabljeni k sveti maši.

DAR NEDELJE KARITAS
Preteklo nedeljo ste za potrebe Karitas darovali 887,18€. Bog vam povrni.

LUČ MIRU IZ BETLEHEMA
V nedeljo bo iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu, prišel med nas plamen luči – luč miru. V našo župnijo bodo lučko prinesli naši skavti. Na voljo vam bodo svečke, da boste planem luči lahko ponesli domov.

DRUŠVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV VABI
Društvo katoliških pedagogov Slovenije OE Celje vabi pedagoške delavce in tudi druge, na potopisni večer v torek po večerni sveti maši, ob 19.30. Marko Zevnik bo orisal svojo pot po Armeniji, ki je zibelka krščanstva. Dogodek bo v prostorih župnišča. Vljudno vabljeni.

OGREVANJE CERKVE IN ŽUPNIJSKIH PROSTOROV
V zadnjem dobrem letu se je strošek energentov kurjave, zlasti zemeljskega plina zelo povečal in v kurilni sezoni za župnija pomeni glavni strošek. Skušamo biti racionalni. Kar nekaj vprašanj in pobud je bilo, da bi bila cerkev bolj redno ogrevana, vsaj v času svetih maš. Temperirat je potrebno tudi ostale župnijske prostore. Da bi lažje zmogli, se na vas obračam s prošnjo, za vaš oseben dar, dar po svojih zmožnostih, za namen ogrevanje. Hvala za razumevanje in Bog vam povrni.

SREČANJE ČLANOV ŽPS
V ponedeljek, po večerni sveti maši, vabljeni člani župnijskega pastoralnega
sveta na srečanje v župnijske prostore.


Današnja božja beseda