Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 3. nedelje med letom »«

Oznanila 3. nedelje med letom »«

Kategorija :Oznanila Vsi

MOLITEV, BOŽJA BESEDA IN EVHARISTIČNO ČEŠČENJE
Leto molitve, ki ga na to nedeljo začenjamo bo posvečeno »veliki “simfoniji” molitve«, da bi obnovili željo po »biti v Gospodovi navzočnosti, ga poslušati in častiti«. Molitev, da bi se poleg tega zahvalili Bogu za mnoge darove njegove ljubezni do nas ub hvalili njegova dela v stvarstvu, ki vse nas zavezuje k spoštovanju ter konkretnemu in odgovornemu delovanju za njegovo varstvo. Molitev kakor glas enega srca in ene duše (prim. Apf 4,32), ki se spreminja v solidarnost in delitev vsakdanjega kruha. Molitev, ki vsakemu moškemu in ženski na ta način omogoča, da se obrne na enega Boga in mu izrazi, kar je skrito v srcu. Molitev kot glavna pot proti svetosti, ki vodi v življenje kontemplacije tudi sredi delovanja. Skratka, močno leto molitve, v katerem se srca odprejo za srejem izobilja milosti, s tem ko “Oče naš” molitev, ki nas jo je naučil Jezus, postane življenjski program vsakega njegovega učenca. »Poglejte, s kako velikimi črkami va pišem s svojo roko« (Gal 6,11), tako nas ob nedelji Božje besede nagovarja Pavel v skrbi, da bi res poslušali Gospoda, ga prepoznali v našem življenju in mu sledili, kot njegovi učenci. predvsem pa obnovimo v sebi željo po »biti v Njegovi navzočnosti in fa častiti v evharističnem češčenju«. Vse to nam je dano v dar iz katerega prihajajo velike milosti in se razlivajo na vsakega izmed nas, na župnijo in škofijo.

LETO MOLITVE
Sveti oče Frančišek je napisal molitev v pripravi in obhajanju jubilejnega leta 2025. Vabljeni, da molitev “vzamemo za svojo” ter jo vključimo v molitveno življenje v osebnem, družinskem, župnijskem in občestvenem življenju. Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili semeevangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov. Amen. Z današnjo nedeljo začenjamo leto molitve tudi v naši celjski škofiji, ki ga bo škof Maksimilijan razglasil pri sveti maši ob 10.00.

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST MED KRISTJANI
Smo v tednu molitve za edinost med kristjani. V četrtek ob 19.00
lepo povabljeni k sveti maši v stolnico, ko bo sklep tega tedna.
Sveto mašo bo vodil škof Maksimilijan.

NEDELJA BOŽJE BESEDE
Danes je nedelja Božje besede, ki nas nagovarja z geslom: »Poglejte, s kako velikimi črkami vam pišem s svojo roko« (Gal 6,11). Te besede apostola Pavla kažejo njegovo željo, da bi Galačani pravilno razumeli oznanilo o Jezusu Kristusu. Tudi Cerkev danes želi posredovati svetu oznanilo, kdo je naš resnični in edini Odrešenik. V letošnjem liturgičnem letu pri bogoslužju beremo Markov evangelij, ki je najkrajši, njegova osrednja vsebina je razodevanje skrivnosti Jezusove osebe, ki bralca privede do odziva, ki je hoja za Jezusom. Zato povabljeni, da v tem letu sami, ali s sozakoncem, družino ali občestvom preberete Markov evangelij.

OGREVANJE CERKVE IN ŽUPNIJSKIH PROSTOROV
V zadnjem letu se je strošek energentov kurjave, zlasti zemeljskega plina zelo povečal in v kurilni sezoni za župnijo pomeni glavni strošek. Skušamo biti racionalni. Kar nekaj vprašanj in pobud je bilo, da bi bila cerkev bolj redno ogrevana, vsaj v času svetih maš. Temperirati je potrebno tudi ostale župnijske prostore. Da bi lažje zmogli, se na vas obračam s prošnjo za vaš oseben dar, dar po svojih zmožnostih, za namen ogrevanja. Hvala za razumevanje in Bog vam povrni.

OB JUBILEJU STALNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Ko je Jezus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo je apostolom naročil: »To delajte v moj spomin« in, ko je poslal svoje učence po svetu oznanjat evangelij, jim je dal zagotovilo: »Jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« prim. Mt 28,20.To Jezusovo naročilo je temeljeno poslanstvo Cerkve in vsakega kristjana, ki je vedno prepoznano v znamenju časa, po Svetem Duhu. Slaviti Gospoda in biti v Njegovi navzočnosti v češčenju Najsvetejšega zakramenta, je bilo pred desetimi leti prepoznano kot znamenje časa in potrebe skupnosti. Danes lahko vidimo znamenje, da sta stalno češčenje evharističnega Jezusa in molitev ob prebiranju Božje besede tista temelja, na katera lahko sidramo naše občestvo in v odprtosti Svetemu Duhu hodimo skupaj po poti kot Jezusovi misijonarski učenci, ki iz osebne vere v Boga pričujemo drug drugemu.
Hvala vsem stalnim častilcem in koordinatorjem, ki se dajete na razpolago, da lahko Gospod deli obilje milosti vsem.


Današnja božja beseda