Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 4. nedelje med letom

Oznanila 4. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)
Evangelist Marko pripoveduje, da je Jezus, ker je bila sobota, takoj šel v shodnico in začel učiti. Njegova prva skrb je posredovanje Božje besede z močjo Svetega Duha. Ljudje v shodnici so ob tem strmeli, kajti Jezus »jih je učil kakor nekdo, ki ima oblast, in ne kakor pismouki«. Evangelij je beseda življenja, ki ne zatira ljudi, nasprotno, osvobaja tiste, ki so sužnji hudobnih duhov tega sveta, bodisi duha nečimrnosti, navezanosti na denar, ošabnost, čutnosti… Evangelij spreminja srce. Evangelij spremeni življenje, preoblikuje nagnjenja k hudemu v dobre namene. Evangelij je sposoben spremeniti ljudi. Zaradi tega imajo kristjani nalogo, da odrešujočo moč razširjajo vsepovsod in s tem postanejo misijonarji ter glasniki Božje Besede. K temu nas spodbuja sam današnji odlomek, ki se konča z misijonarsko odprtostjo in pravi: » In glas o njem«, glas o Jezusu, »se je takoj razširil po vsej okolici Galileje«. Nov nauk, ki ga je Jezus učil z oblastjo, je to, kar Cerkev, skupaj z učinkovitimi znamenji njegove navzočnosti prinaša svetu. Učenje z oblastjo ter osvobajajoče delovanje Božjega Sina, postanejo besede zveličanja in dejanja ljubezni misijonarske Cerkve. Vedno si zapomnite, da ima evangelij moč spremeniti življenje! Imejte vsakodnevni stik z evangelijem, berite ga, premišljujte ga. Vsak dan se hranite iz tega neusahljivega vrelca zveličanja. »Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil… Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil… Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v Pismih. Pokopan je bil in tretji dan obujen, kakor je v pismih.« (1. Pismo Korinčanom 15,1-4)

LETO MOLITVE
Sveti oče Frančišek je napisal molitev v pripravi in obhajanju jubilejnega leta 2025. Vabljeni, da molitev “vzamemo za svojo” ter jo vključimo v molitveno življenje v osebnem, družinskem, župnijskem in občestvenem življenju.

PRVI ČETRTEK, PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Četrtek pred prvim petkom nas vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice. Na prvi petek povabljeni k sveti maši in češčenju Jezusovega Srca. V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta. Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini cerkvi sveta maša ob 8.00.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za ogrevanje stolnice in župnijskih prostorov. Bog vam povrni.

GOPODOVO DAROVANJE V TEMPLJU – SVEČNICA
V petek je praznik Gospodovega darovanja v templju – svečnica. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in 19.00, v Marijini cerkvi ob 9.00. Pri vseh svetih mašah bo blagoslov sveč. Lepo povabljeni k bogoslužju.

BLAGOSLOV SVETEGA BLAŽA
V soboto je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Cerkev na ta dan deli blagoslov sv. Blaža, da nas obvaruje bolezni grla in vsakega drugega zla. Blagoslov bo možno prejeti pri sveti maši v stolnici ob 7.30 in v Marijini cerkvi ob 8.00.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče,
vera, ki si nam jo dal
v tvojem Sinu Jezusu
Kristusu,
našem bratu,
in plamen ljubezni,
ki ga je Sveti Duh
izlil v naša srca,
naj v nas prebujata
blagoslovljeno upanje
v prihod tvojega kraljestva.
Naj nas tvoja milost
preobrazi,
da bomo marljivo
gojili seme evangelija,
ki bo prekvasilo človeštvo
in ves svet,
ko zaupno pričakujemo
novo nebo in novo zemljo,
v katerem bodo
premagane sile zla
in se bo za vselej
razodela tvoja slava.
Naj milost jubileja v nas,
romarjih upanja,
oživlja hrepenenje
po nebeških dobrinah
in na ves svet izliva veselje
in mir našega Odrešenika.
Tebi, blagoslovljeni
in večni Bog,
bodi hvala in slava
na veke vekov.
Amen.

OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

BRALCI DOBRE KNIGE
Vsi, ki imamo radi dobre knjige se bomo srečali v torek, 30. januarja 2024, ob 18.00 v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Kamav tu, ki jo je napisal Rudi Mlinar. Naslov v romščini pomeni »ljubim te« in nakazuje, da je v središču zgodbe ljubezenski odnos. Odpira pa še vprašanja o drugačnosti, nestrpnosti, sovraštvu in segregaciji, a hkrati tudi o dobroti, usmiljenju, pomoči in ljubezni. Knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi Družbi, na voljo je tudi za izposojo v Osrednji knjižnici Celje. V drugi knjigi Živi in pričuj nas pisatelj opominja, da je pričevanje o veri naloga vseh katoličanov. Naša vera ne more rasti, če jo ljubosumno skrivamo pred svetom. In ko nas cerkveno učiteljstvo kliče k »novi evangelizaciji«, to nikakor ni naloga le za škofe in duhovnike. Na preprost način nam razloži resnično vsebino nove evangelizacije in nam pokaže poti, po katerih lahko tudi sami postanemo oznanjevalci in pričevalci. Napisal jo je ameriški teolog in pisatelj Scott Hahn. Izšla je pri založbi Družina.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
̴ prvi petek in prva sobota ̴
V petek, 2. februarja, od 21. ure, do sobote do 7.30 ure, bo potekalo nočno
češčenje Najsvetejšega zakramenta. Cerkev bo od 21. ure dalje zaklenjena.
Menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih so predvidene ob 22., 23., 1., 3. in 5. uri. Prijave niso potrebne. Vsi lepo vabljeni!
Lepo vabljeni tudi, da postanete stalni častilci evharističnega Jezusa v stolnici, še
posebej v naslednjih terminih:
 ob torkih od 12.00 do 13.00
 ob sredah od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 18.00 do 19.00
Informacije in prijave: 031 209 962 | cescenje@gmail.com


Današnja božja beseda