Župnija Celje – Sv. Danijel

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. februar

Agata, mučenka

7.30 po namene
19.00 + Ivan In Štefanija Smodek

TOREK, 6. februar

Pavel Miki, mučenec

7.30 + Terezija Kolenc
19.00 za zdravje
+ Vida Lipuš, 8. dan

SREDA, 7. februar

Kolekta, redovnica

7.30 po namenu
19.00 + Ana Korošec

 ČETRTEK, 8. februar

Hieronim, redovnik

7.30 po namenu
19.00 + Miroslav Čosič
+ Martin Škoberne

 PETEK,9. februar

Apolonija, mučenka

7.30 + po namenu
19.00 za uspeh pri delu

 SOBOTA, 10. februar

Sholastnika, redovnica

7.30 + Terezija in Riko Grobelnik
19.00 + Magda Zagoričnik (pog.)

6. NEDELJA MED LETOM, 11. februar

Lurška Mati Božja

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + Anton Pinter          Marijinac.
10.00 + stari starši Pahljina in Bakota
11.30 + Marija Hodnik r. Kink
19.00 + Ivanka in Jure Strančan


Današnja božja beseda