Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila 6. nedelje med letom

Oznanila 6. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Na pepelnično sredo začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje. na pepelično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranj razpoložljivost vernika za spreobrnenje oziroma za pobolšanja življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v prostem času nosijo bogoslužna oblačila v violični barvi. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človeške krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka. Ko mašnik na začetku postnega časavernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš.«, napoveduje konec zemeljskega življenja. vse sčasoma postane pepel, takoveliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Postni čas je spokorni čas in obdeluje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti. Pomenjiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemaja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krstaso pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom. Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in na veliki petek, zadržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvensveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bljižnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnenja in ne sama sebi namen.
Župnik Tadej Linasi

LETO MOLITVE
Vzemimo si v tem letu molitve več čas za tišino. Potem bomo našli čas za Boga, za bližnjega, pa tudi za samega sebe. Mati Terezija je nekoč dejala: »Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je ljubezen. Sad ljubezni je služenje. Sad služenja pa je mir.« Naj nam Bog po svojem ljubljenem Sinu, po Svetem Duhu, po svoji ljubezni vedno znova podeljuje teh velikih darov, ki jih tako zelo potrebujemo in si jih želimo. škof Maksimilijan

PEPELNICA
V sredo je pepelnica, s katero vstopamo v letošnji postni čas. Bogoslužje pepelnične srede je z obredom pepeljenja simbolno zelo globoko. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in ob 19.00.

PETKOVA PRIČEVANJA
Smo v času sinode Cerkve, ki nas spodbuja k osebnemu pričevanju izkustva Boga v svojem vsakdanjem življenju. Zato nas bodo ob petkih pri večeri sveti maši nagovarjali pričevalci iz našega župnijskega občestva.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 18.30 molitev Križevega pota. Lepo povabljeni.

AKCIJA 40 DNI BREZ ALKOHOLA
Slovenska Karitas nas vabi k akciji 40 dni brez alkohola. Gradivo za to akcijo je na prostoru za verski tisk.

SREČANJE ČLANOV ŽPS
V torek po večerni sveti maši vabljeni člani ŽPS-ja na srečanje v župnijske prostore.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je srečanje družin Družinske kateheze s pričetkom pri sveti maši ob 10.00.

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za stroške ogrevanja darovali 1.312,80 €. Bog povrni.

POST Z EKSODUS 90
BODI PRENOVA: KLIC LAIKOV
Ko se pritožujemo nad Cerkvijo in svetom, si radi damo duška, vendar to pogosto ne vodi do veliko dejanj. Svetniki so ubrali drugačen pristop: postali so prenovitev s svojim spreobrnjenjem h Gospodu. Eksodus možje naše župnije te vabimo, da se nam v postnem času pridružiš na poti prenovitve sebe in s tem celotne Cerkve. Vsak dan je pravi čas za pravo odločitev. Srečanja imamo vsak torek ob 18.30 v župnišču.
INFO: 041 513 800 | matevz.zimsek@gmail.com

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA
Lepo vabljen/a, da 1 uro v tednu podariš Jezusu in postaneš stalni/a častilec/ka evharističnega Jezusa katero koli uro v času češčenja. Nujno pa bi potrebovali nove častilce/ke v naslednjih praznih terminih :
 ob torkih od 12.00 do 13.00
 ob sredah od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 18.00 do 19.00
Informacije in prijave: Matej Prepadnik | 031 209 962 | cescenje@gmail.com


Današnja božja beseda