Župnija Celje – Sv. Danijel

PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE REDNEGA ČEŠČENJA EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI

 

Izteklo je že 10 leto odkar sta Župnija Celje – sv. Danijela in celo mesto Celje prejela posebno milost vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v stolnici.

Božja volja je bila in je (še), da v naši stolnici že 10 let skoraj vsak dan (lahko) častimo evharističnega Jezusa, istega Jezusa, ki se je rodil v Betlehemu, hodil po Sveti deželi, ki je za nas trpel in umrl ter tretji dan vstal od mrtvih – častimo živega Jezusa, ki je neprestano z nami pod podobo kruha, v evharistiji, ki je JEZUS V ŽIVO.

10. obletnico rednega evharističnega češčenja smo praznovali dva dni. V soboto, 21. januarja smo se srečali s. Andrejo Godnič (uršulinko, misijonarko) in z njo razmišljali ter se pogovarjali o »Jezusu v živo«, živem Jezusu, ki je ves čas z nami in neprestano deluje in se bori za nas, tudi zdaj.

Prisluhnite posnetku pogovora:

V nedeljo, 21. januarja smo se z zahvalno sv. mašo, ki jo je daroval celjski škof Maksimiljan Matjaž, ob somaševanju upokojenega škofa Stanislava Lipovška, opata Marjana Jezernika in župnika Tadeja Linasija, zahvalili Bogu za dar vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa in za vse milosti in blagoslove, ki smo jih po tem dogajanju prejeli.

Kako se je začelo ?

Kot vsako leto je bilo tudi leta 2011 v naši župniji tridnevno celodnevno evharistično češčenje. Ker sem bil takrat vodja komisije za liturgijo pri ŽPS, sem se odločil, da poskušam to dogajanje vsebinsko nekoliko obogatiti. Na internetu sem dobil polno idej iz drugih slovenskih župnij, kaj vse je mogoče narediti, da se evharistično češčenje vernikom čimbolj približa. Še posebej so me prevzele spletne strani ameriških župnij, v katerih poteka neprekinjeno evharistično češčenje – 24 ur na dan, vsak dan. Prišlo je do ideje, navdiha, ki sta skozi čas postajala vedno močnejša. Zaupal sem ju nekaterim prijateljem in znancem s prošnjo, da molijo za to, da bi skupaj razločili, če je to v Božjem načrtu za nas. Po treh mesecih molitve in razločevanja je 11. junija 2013 ŽPS z g. opatom Marjanom Jezernikom na čelu idejo sprejel z odobravanjem, pa tudi z nekaj dvomi, če bi v naši župniji bilo mogoče kaj takega izpeljati. Po molitvenih in drugih pripravah smo v adventu 2013 sprožili akcijo zbiranja prijav vernikov, ki so/ste bili pripravljeni postati stalni častilci evharističnega Jezusa. Odziv je bil, hvala Bogu, navdušujoč! Jezus je od vsega začetka vzel stvari v svoje roke, kar se je tekom prijav kazalo tako, da je stalne častilce klical točno v (še) prazne termine. Z rednim evharističnim češčenjem smo začeli na mrzlo ponedeljkovo jutro, srečnega 13. januarja 2014.

Namen našega stalnega evharističnega češčenja je isti kot v vseh drugih župnijah po svetu, v katerih poteka neprekinjeno češčenje evharističnega Jezusa – vračati ljubezen Gospodu, ki nas neprenehoma neskončno ljubi.

V desetih letih evharističnega češčenja je bilo nam in tistim, ki so nas prosili za molitev, podarjenih ogromno milosti, za katere smo se ob praznovanju obletnice Bogu zahvalili.

VABIMO NOVE STALNE ČASTILCE EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI 

Če čutiš klic, da bi Gospodu podaril(a) 1 uro na teden:

pokliči na GSM: 031 209 962 (Matej Prepadnik) ali

piši na cescenje@gmail.com

 S svojim pritrdilnim odgovorom na Njegov klic postaneš član(ica) skupnosti ljudi, ki svojo ljubezen do Gospoda izrazijo s posebno uro češčenja Njega v evharističnem zakramentu. S svojim »da« Gospodu, ki nas je povabil, se pridružujemo verigi častilcev, ki se razteza skozi stoletja in sicer od betlehemskega hlevčka v družbi angelov, pastirjev in modrih skozi vso zgodovino do danes. Ta mistična skupnost stoletij in častilcev ostaja ves čas v srcu Cerkve.

Naj te On, ki je vedno navzoč, blagoslavlja in varuje! In naj vas naša Mati Marija, ki je vedno navzoča, kadar častimo evharističnega Jezusa, vodi vedno bližje k svojemu Sinu.

 

Matej Prepadnik, koordinator