Župnija Celje – Sv. Danijel

Oznanila binkoštne nedelje

Oznanila binkoštne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

Jezus je rekel: »Ko pa pride on, Duh
resnice, vas bo uvedel v vso
resnico.« (Jn 16,13)
Delovati kot kristjani pomeni ne biti
zaprti v lastni ‘jaz’, ampak se usmeriti
proti vsemu; pomeni vase sprejeti
celotno Cerkev oziroma notranje
pustiti, da nas Cerkev sprejme. Duh
nas uvaja v vso resnico, ki je Jezus,
vodi nas, da jo poglobimo in
razumemo. V znanju ne rastemo, če
se zapremo v lastni ‘jaz’, ampak
samo če postanemo zmožni poslušati
in deliti, samo v ‘mi’ Cerkvi in z držo
globoke
notranje ponižnosti. Kjer ljudje
hočejo postati sami bogovi, se lahko
postavijo samo drug proti drugemu.
Kjer pa se postavijo v Gospodovo
resnico, se odprejo za delovanje
njegovega Duha, ki jih podpira in
povezuje.
Sv. Pavel je dejal: »Dajte se voditi
duhu in nikar ne strezite poželenju
mesa.« (Gal 5,16)
Naše osebno življenje je
zaznamovano z notranjim konfliktom
med težnjami, ki prihajajo iz mesa, in
tistimi, ki prihajajo iz Duha. Ne
moremo slediti obojim; nenehno
moramo izbirati, kateri bomo sledili;
in pravilno lahko izberemo samo s
pomočjo Kristusovega Duha. Sv.
Pavel našteva dela mesa: to so grehi
egoizma in nasilja, kot so sovraštvo,
prepirljivost, ljubosumnost, razprtije,
to so misli in dejanja, ki ne pomenijo
človeškega in krščanskega življenja
v resnični ljubezni. Gre za smer, ki
vodi v izgubo lastnega življenja.
Sveti Duh pa nas vodi k Bogu, da bi
že na tej zemlji lahko živeli zametek
božjega življenja, ki je v nas. Kot
pravi sv. Pavel: »Sad Duha pa je:
ljubezen, veselje, mir.« (Gal 5,22)

BINKOŠTI
Danes je binkoštni praznik. V viziji naše župnije
smo zapisali: »V odprtosti Svetemu Duhu hodimo
skupaj po poti učenčevstva in gradimo misijonsko
občestvo, ki živi iz osebne vere v Jezusa Kristusa,
za katerega pričujemo z lastnim življenjem.«
V odprtosti Svetemu Duhu hodimo skupaj. Samo
v Svetem Duhu in v skupnosti je možno življenje
naše župnijske skupnosti, samo na ta način je
možna prava pot in na tej poti bo Duh govoril po
dogodkih, ki se bodo zgodili v naših medsebojnih
srečanjih, ko bomo drug drugega poslušali in
prepoznavali, kaj Duh po drugem govori meni.

BINKOŠTNI PONEDELJEK
Jutri je binkoštni ponedeljek, praznik Marije,
Matere Cerkve. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30
in 19.00, v Marijini cerkvi ob 9.00.

NEDELJA SVETE TROJICE
Prihodnja nedelja je nedelja Svete Trojice.
Vabljeni k bogoslužju.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV
Prihodnjo nedeljo vabi Vincencijeva zveza
dobrote in župnija vse starejše, bolne in invalide
na srečanje, ki bo v stolnici ob 10.00 pri sveti
maši, med sveto mašo bo možnost prejeti
zakrament bolniškega maziljenja. Lepo
naprošamo vse, da svojim starejšim omogočite
prihod v cerkev. Možen bo dostop z avtomobili
na trg pred stolnico. Po sveti maši pa povabljeni
na druženje v župnijske prostore.

VEROUK
V četrtek ima verouk 7. razred.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija,ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselejrazodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

ŠMARNICE PRI SV. MIKLAVŽU
V mesecu maju so šmarnice pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16.00.

ŠMARNICE
Šmarnice za otroke pa bodo:
 ob ponedeljkih ob 16.00, ko ima verouk 3. razred,
 ob torkih ob 17.00, ko ima verouk 2. razred,
 ob četrtkih in petkih ob 19.00 pri sveti maši.
Lepo povabljeni.

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 1. do 5. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo
povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

DRUŽINSKA KATEHEZA
35 družin se vsako 3. nedeljo v mesecu srečujemo pri družinski katehezi.
Najprej se zberemo ob 10.00 pri sveti maši in za tem poklepetamo z ostalimi
župljani ob kavici in pecivu. Nato pa si družine po skupinah na kratko
podelimo, kako smo preživeli pretekli mesec. Sledijo kratke kateheze posebej
za starše in otroke, pogovorne skupine in zaključek ob pici. Zaključimo ob
14.00. Torej 4 ure 1 nedeljo na mesec v dopoldanskem času, s kosilom, ob
tem pa veliko veselja ob povezovanju in skupni duhovni rasti.
Z mesecem septembrom začnemo novo šolsko leto in vabimo nove družine,
da se nam pridružite. Prijavite se pri našem župniku na župnijski mail:
celje.danijel@gmail.com ali pri nama — sva Marko in Mojca Mihelak.

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 do 18.00 v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00.


Današnja božja beseda