Župnija Celje – Sv. Danijel

Ozananila nedelje svete trojice

Ozananila nedelje svete trojice

Kategorija :Oznanila Vsi

ZAPOVEDANI PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo v stolnici ob 7.30 in 19.00, v Marijini cerkvi pa ob 9.00. Slovesno sveto mašo ob 19.00 bo vodil škof Maksimilijan, po sveti maši bo sledila Telovska procesija. Lepo vabljeni vsi.

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Prihodnjo nedeljo bomo v župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila ob 10.00.

DAR PRVE NEDELJE V MESECU
Prihodnja nedelja je prva v mesecu juniju. Ob prvih nedeljah so vaši darovi namenjeni raznim potrebam v župniji, ki so pastoralne in pa tehnično vzdrževalne narave. V stolnici bo potrebno v prihodnosti marsikaj posodobiti in nadgraditi (ozvočenje, razsvetljava, način ogrevanja). Tokrat bodo vaši darovi namenjeni za izboljšanje in nadgradnjo ozvočenja v stolnici, ker opažamo, da slišnost ni optimalna in tehnično dovršena. Po predračunu so dela ocenjena na 7.604,82€. Bog povrni in hvala za vsak vaš dar v ta namen.

VINCENCIJEVA ZVEZA (KONFERENCA) DOBROTE
Vincencijeva zveza dobrote je dobrodelna dejavnost, ki jo je začel v Franciji sv. Vincencij Pavelski v 16. stoletju, v 18. stoletju je to delo nadaljevala sv. Ludovica Merilac; današnjo podobo pa ji je dal Frederic Oznam v 19. stoletju, ko se je skupina študentov pod njegovim vodstvom spraševala, kaj bi lahko storili za boljše človeštvo. Oznam je rekel: »Storiti moramo to, kar je storil Jezus… pojdimo k najbolj ubogim.« V

POČITNIŠKI ORATORIJ
V župniji bo od 1. do 5. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

VEROUK
V četrtek ima verouk 6. razred.

ŠMARNICE
V mesecu maju obhajamo šmarnično pobožnost. Šmarnice za odrasle so vsak dan pri jutranji sveti maši, ko bomo spoznavali življenje božje služabnice Cvetane Priol. Šmarnice za otroke so: ob ponedeljkih ob 16.00, ko ima verouk 3. razred, ob torkih ob 17.00, ko ima verouk 2. razred, ob četrtkih in petkih ob 19.00 pri sveti maši. V mesecu maju so šmarnice tudi pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16.00. Lepo povabljeni. naši župniji je Vincencijeva zveza delovala po drugi svetovni vojni ponovno smo jo obudili leta 1997 kot Vincencijeva konferenca Sv. Danijela, ki jo raje imenujemo Vincencijeva družina. Nekoč smo delovali na več področjih (skrb za brezdomce, obiskovanje in pomoč ostarelim na domu, pomoč socialno šibkim družinam, pomoč pri učenju otrok….) Zaradi pomanjkanja prostovoljcev se je delo precej skrčilo. Prostovoljci Vincencijeve konference župnije sv. Danijel dvakrat letno (ob velikonočnem in božičnem času) obiščemo okrog 110 bolnih in ostarelih po domovih za starejše v Celju in v Laškem, nekatere pa tudi na domovih. V našo sredo vabimo nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri našem delu. Prav tako bi želeli pridobiti naslove starejših župljanov oz. župljank, ki ne morejo redno v cerkev in bi želeli, da bi jih naši člani včasih obiskali. Nekateri naši člani redno obiskujejo starejše v domu upokojencev in jim nudijo svoj čas. Enkrat letno organiziramo v cerkvi sv. Danijela sv. mašo za ostarele in bolne župljane, kjer lahko, kdor želi, prejme tudi bolniško maziljenje. Po sv. maši nadaljujemo druženje v župnijskih prostorih z zakusko in v prijetnem klepetu.

SREČANJE DRUŽIN
Na prvo junijsko nedeljo (2. 6. 2024) vabi Društvo Družina in življenje vse družine, da se zberejo na romarskem pohodu s sveto mašo na Svetini ob 15.00 in z malico iz nahrbtnika. Pri maši se pridruži tudi skupina Svetnik.

DOBRA KNJIGA
Vsi, ki imamo radi dobre knjige, se bomo srečali zadnji torek v mesecu, 28. maja 2024, tokrat ob 19.30 v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Jaz sem N. Kaj to pomeni? Ko so borci samooklicane Islamske države Iraka in Sirije (ISIS) prišli na sever Iraka, so začeli označevati nepremičnine v lasti kristjanov. Družine so na svojih hišah in cerkvah namreč našle napisano arabsko črko nun ali N. Ta črka pa je pomenila hudo obtožbo, da so njeni prebivalci »Nazarečani«, ljudje, ki namesto islama častijo Jezusa iz Nazareta. Če si bil v družbi, ki jo obvladujejo muslimanski skrajneži, označen z »n«, pa je to pomenilo, da si moral takoj spremeniti identiteto in način življenja. V tej knjigi so posredovane zgodbe o kristjanih od Nigerije do Malezije in Pakistana, ki trpijo v preganjanjih islamskih skrajnežev. Knjiga je izšla pri založbi Družina.


Današnja božja beseda