Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Gregor Kramer

Praznovanje 10. obletnice češčenja evharističnega Jezusa

PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE REDNEGA ČEŠČENJA EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI

 

Izteklo je že 10 leto odkar sta Župnija Celje – sv. Danijela in celo mesto Celje prejela posebno milost vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v stolnici.

Božja volja je bila in je (še), da v naši stolnici že 10 let skoraj vsak dan (lahko) častimo evharističnega Jezusa, istega Jezusa, ki se je rodil v Betlehemu, hodil po Sveti deželi, ki je za nas trpel in umrl ter tretji dan vstal od mrtvih – častimo živega Jezusa, ki je neprestano z nami pod podobo kruha, v evharistiji, ki je JEZUS V ŽIVO.

10. obletnico rednega evharističnega češčenja smo praznovali dva dni. V soboto, 21. januarja smo se srečali s. Andrejo Godnič (uršulinko, misijonarko) in z njo razmišljali ter se pogovarjali o »Jezusu v živo«, živem Jezusu, ki je ves čas z nami in neprestano deluje in se bori za nas, tudi zdaj.

Prisluhnite posnetku pogovora:

V nedeljo, 21. januarja smo se z zahvalno sv. mašo, ki jo je daroval celjski škof Maksimiljan Matjaž, ob somaševanju upokojenega škofa Stanislava Lipovška, opata Marjana Jezernika in župnika Tadeja Linasija, zahvalili Bogu za dar vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa in za vse milosti in blagoslove, ki smo jih po tem dogajanju prejeli.

Kako se je začelo ?

Kot vsako leto je bilo tudi leta 2011 v naši župniji tridnevno celodnevno evharistično češčenje. Ker sem bil takrat vodja komisije za liturgijo pri ŽPS, sem se odločil, da poskušam to dogajanje vsebinsko nekoliko obogatiti. Na internetu sem dobil polno idej iz drugih slovenskih župnij, kaj vse je mogoče narediti, da se evharistično češčenje vernikom čimbolj približa. Še posebej so me prevzele spletne strani ameriških župnij, v katerih poteka neprekinjeno evharistično češčenje – 24 ur na dan, vsak dan. Prišlo je do ideje, navdiha, ki sta skozi čas postajala vedno močnejša. Zaupal sem ju nekaterim prijateljem in znancem s prošnjo, da molijo za to, da bi skupaj razločili, če je to v Božjem načrtu za nas. Po treh mesecih molitve in razločevanja je 11. junija 2013 ŽPS z g. opatom Marjanom Jezernikom na čelu idejo sprejel z odobravanjem, pa tudi z nekaj dvomi, če bi v naši župniji bilo mogoče kaj takega izpeljati. Po molitvenih in drugih pripravah smo v adventu 2013 sprožili akcijo zbiranja prijav vernikov, ki so/ste bili pripravljeni postati stalni častilci evharističnega Jezusa. Odziv je bil, hvala Bogu, navdušujoč! Jezus je od vsega začetka vzel stvari v svoje roke, kar se je tekom prijav kazalo tako, da je stalne častilce klical točno v (še) prazne termine. Z rednim evharističnim češčenjem smo začeli na mrzlo ponedeljkovo jutro, srečnega 13. januarja 2014.

Namen našega stalnega evharističnega češčenja je isti kot v vseh drugih župnijah po svetu, v katerih poteka neprekinjeno češčenje evharističnega Jezusa – vračati ljubezen Gospodu, ki nas neprenehoma neskončno ljubi.

V desetih letih evharističnega češčenja je bilo nam in tistim, ki so nas prosili za molitev, podarjenih ogromno milosti, za katere smo se ob praznovanju obletnice Bogu zahvalili.

VABIMO NOVE STALNE ČASTILCE EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI 

Če čutiš klic, da bi Gospodu podaril(a) 1 uro na teden:

pokliči na GSM: 031 209 962 (Matej Prepadnik) ali

piši na cescenje@gmail.com

 S svojim pritrdilnim odgovorom na Njegov klic postaneš član(ica) skupnosti ljudi, ki svojo ljubezen do Gospoda izrazijo s posebno uro češčenja Njega v evharističnem zakramentu. S svojim »da« Gospodu, ki nas je povabil, se pridružujemo verigi častilcev, ki se razteza skozi stoletja in sicer od betlehemskega hlevčka v družbi angelov, pastirjev in modrih skozi vso zgodovino do danes. Ta mistična skupnost stoletij in častilcev ostaja ves čas v srcu Cerkve.

Naj te On, ki je vedno navzoč, blagoslavlja in varuje! In naj vas naša Mati Marija, ki je vedno navzoča, kadar častimo evharističnega Jezusa, vodi vedno bližje k svojemu Sinu.

 

Matej Prepadnik, koordinator


Mašni nameni 3. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 13. marec

Kristina, mučenka

7.30 + Marija in Anton Gomilar

18.00 + Borut Ropotar

TOREK, 14. marec

Matilda, kraljica

7.30 + Angelca Božičnik (obl)

18.00 v zahvalo za prejete dobrote

SREDA, 15. marec

Ludovika, redovnica

7.30 za srečno zadnjo uro

po namenu

 ČETRTEK, 16. marec

Hilarij Oglejski, škof

7.30 za duše v vicah

18.00 po namenu

 PETEK, 17. marec

Patrik, škof

7.30 + starši, sorodniki

17.30 Križev pot

18.00 + Ula Kos

 SOBOTA, 18. marec

Jožef, Jezusov rednik, (bogoslužno obhajanje)

7.30 + Pepca in Jožica Črepinšek, družina Črepinšek

9.00 + Zakošek, Aubreht         Marijina c.

18.00 + Stanislav Marušek (pog.)

+ Josip Lukić

4. postna NEDELJA, 19. marec

Jožef, Jezusov rednik

7.30    + Jože in Jožefa Betram, Franca Bečan

9.00 + Štefka (pog.) in Jožef Brežnik         Marijina c.

+ Jože Rakovnik

10.00 + starši Švab, družine Razgor, Grubelnik in Vogelsang

11.30 + Jože in Katarina Matek

18.00 + družini Vrhovnik in Brglez

za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Oznanila 3. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Na tretjo postno nedeljo nam letos bogoslužje predstavlja enega od najlepših in naj bolj globokih besedil v Svetem pismu: pogovor med Jezusom in Samarijanko. Žena, ki je šla, kakor vse ostale dni, tudi tisti dan zajet vodo k vodnjaku, kjer je našla Jezusa, ki je sedel zraven, sredi opoldanske vročine, ‘utrujen od poti’. Ko ji je rekel: »Daj mi piti«, se je žena zelo začudila, saj je bilo zanjo povsem neobičajno, da Jud nagovarja samarijansko ženo, poleg tega pa je še ne pozna. Njeno začudenje se je vedno bolj stopnjevalo, saj ji je Jezus začel govoriti o ‘živi vodi’, ki je sposobna pogasiti žejo »ter bo postala v njej izvir vode, ki teče v večno življenje«. Poleg tega ji je Jezus pokazal, da pozna njeno osebno življenje, pa še ji je razodel, da je prišla ura, ko bodo pravi častilci častili edinega pravega Boga v duhu in resnici ter ji na koncu celo zaupal, kar je storil zelo redko, da je Mesija. Vse to se je začelo iz resnične in občutene izkušnje žeje. Tematika žeje je navzoča v vsem Janezovem evangeliju. Jezusova žeja, so vrata, ki vodijo do Božje skrivnosti, saj je On postal žejen, da bi nas odžejal, postal je ubog, da bi nas obogatil. Da, Boga žeja po naši veri in naši ljubezni. Kot dober in usmiljen oče nam želi najvišje dobro in to dobro je On sam. Samarijanka predstavlja bivanjsko nepotešenost tistega, ki ni našel to, kar je iskal; imela je namreč pet mož in sedaj živi z drugim človekom. Njeno odhajanje po vodo in prihajanje od vodnjaka izraža ponavljajoče in v usodo vdano življenje. Vse pa se je zanjo spremenilo tistega dne, po pogovoru z Gospodom Jezusom, ki jo je tako pretresel, da je celo pustila vrč z vodo pri vodnjaku in stekla v vas, da bi ljudem povedala: »Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila. Kaj, če je on Mesija?« Odprimo svoje srce zaupnemu poslušanju Božje besede, da bi srečali kot Samarijanka, Jezusa, ki nam razodeva svojo ljubezen in nam pravi: »Mesija, tvoj zveličar ‘sem jaz, ki ti govorim’«
Tadej Linasi, župnik

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 17.30 uri, molitev Križevega posta. Lepo povabljeni.

SVETA SPOVED
V postnem času lepo povabljeni k sveti spovedi. Priložnost je pred in med sveto mašo. Lahko pa tudi po dogovoru.

ŠKOFOVE SREDINE POSTNE KATEHZE NA ZOOM-U
Škof Maksimilijan bo imel postne biblične kateheze ob Matejevem evangeliju ob sredah v postu od 20h do 21h preko Zoom povezave: 15., 22. in 29. marca 2023.
https://uni-lj-si.zoom.us/j/9405173965
Meeting ID: 940 517 3965

PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA
V nedeljo je praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Ker pa je to postna nedelja, bomo bogoslužno ta praznik obhajali že v soboto, 18. marca. Svete maše bodo ob v stolnici ob 7.30 in 18. uri, ter v Marijini cerkvi ob 9. uri. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

POSTNA SINODALNA SREČANJA V STOLNICI IN ŽUPNIŠČU
Ob sinodi Cerkve se nam porajajo različna vprašanja in razmišljanja od navdušenja do zelo zadržanih odzivov. Veliko slišimo o prenovi Cerkve jutrišnjega dne, da živimo v izredno prelomnih časih za sveti in Cerkev. O vsem tem bomo razmišljali in se pogovarjali v letošnjem postnem času v naši župnijski skupnosti. Lepo vabljeni vsak postni petek k sveti maši ob 18. uri v stolnico. Po sveti maši pa vsi povabljeni v župnijske prostore na čaj in pogovor z gostoma.
Prihodnji petek bosta z nami Matej in Amadej Prepadnik, ki sta se pred kratkim udeležila bibličnega romanja po Sveti deželi, ki ga je vodil škof Maksimilijan. Z nami bosta delila svoja doživetja tega romanja. Lepo povabljeni.
Pred in med sveto mašo je priložnost za sveto spoved, spoveduje kapucin Vinko Škafar.

SREČANJE ČLANOV ŽPS
V torek ob 20. uri, lepo povabljeni člani ŽPS na srečanje v župnijske prostore.

PEVSKE VAJE OTROŠKEGA ZBORA
Veroučenci, lepo povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru v naši župniji. Pevske vaje so ob nedeljah, ob 9. uri, v župnijskih prostorih.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za kritje stroškov plina in elektrike darovali 1.357,52 €. Hvala in Bog povrni za vaš dar.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za ¸8. razred, v četrtek pa za 6. razred.

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 3. do 7. julija potekal počitniško oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Družine, ki obiskujete družinsko katehezo, povabljene prihodnjo nedeljo na redno mesečno srečanje. Pričnemo s sveto mašo ob 10. uri.

DOBRA KNJIGA
Srečanje bralcev bo v torek, 28. marca. Vsi, ki radi berete, ste povabljeni v župnišče po večerni sveti maši. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko v igro stopi Bog. Gre za življenjsko zgodbo redovnice Alme Pie Spieler. Tri knjige so na voljo v župnišču, možna pa je tudi izposoja v Osrednji knjižnici Celje. Druga knjiga je Ob nastanku sveta, avtorja Draga Jančarja. Izšla je pri založbi Beletrina.


Mašni nameni 2. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. marec

Miroslav, opat

7.30 duše v vicah

18.00 v zahvalo

TOREK, 7. marec

Perpetua in Felicita, mučenki

7.30 po namenu

18.00 + Plešnik, Šmit, Lampanja

SREDA, 8. marec

Janez od Boga, redovnik

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 9. marec

Frančiška Rimska, redovnica

7.30 po namenu

18.00 + družini Mihelak in Jegrišnik

 PETEK, 10. marec

Kunigunda, cesaric

7.30 za milost vere, božje varstvo in blagoslov

17.00 Križev pot

18.00 + Božo Godnik (obl)

 SOBOTA, 11. marec

Kazimir, kralj

7.30 po namenu

18.00 + Ervin Razboršek

3. postna NEDELJA, 12. marec

Hadrijan, mučenec

7.30    + Breznikar, Sovinek, Oplotnik, Krk

9.00 + starši Knez, sestri Stanka in Dragica, starši Novak              Marijina c.

10.00 + Nevenka Grobelšek

+ starši Antonija in Jože Kresnik

11.30 za zdravje

18.00 v zahvalo za prejete dobrote

za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00


Oznanila 2. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelij o Jezusovi spremenitvi na gori Tabor, beremo vsako leto na 2. postno nedeljo. In glej, »čez šest dni je Jezus vzel s seboj Petra, Jakoba in njegovega brata Janeza in jih peljal na visoko goro, na samo« (Mt 17,1).
Za poglobitev našega poznavanja Učitelja, za razumevanje in popolno sprejemanje skrivnosti Božjega odrešenja, ki se je uresničilo po popolni daritvi samega sebe iz ljubezni, moramo pustiti, da nas On odvede na samo in na visoko goro, da se bomo ločili od povprečja in nečimrnosti. Moramo se podati na pot, na pot navzgor, ki zahteva napor, odrekanja in zbranost kot izlet v hribe. Te sposobnosti so pomembne tudi za sinodalno pot, za katero smo se kot Cerkev zavezali, da jo bomo uresničili. Za Jezusom hodimo skupaj. In skupaj, kot Cerkev, romarica v času, živimo bogoslužno leto in znotraj njega post, ko hodimo s tistimi, ki jih je Gospod postavil ob nas kot tovariše na poti. Podobno kot za vzpon Jezusa in njegovih učencev na goro Tabor lahko rečemo, da je naša postna pot »sinodalna«, ker jo hodimo skupaj na isti poti, učenci edinega Učitelja Jezusa. Vemo tudi, da je on sam Pot.
Glas, ki ga Bog Oče naslovi na učence na Taboru, ko zrejo spremenjenega Jezusa. Glas iz oblaka reče: »Poslušajte ga!«, je namenjen tudi nam. Poslušati Jezusa, ki nam govori v Božji Besedi, ki naj jo Cerkev ponuja v bogoslužju. Gospod nam govori v bratih, predvsem v obrazih in zgodbah tistih, ki potrebujejo pomoč. Poslušanje Kristusa poteka tudi skozi poslušanje bratov in sester v Cerkvi.
Sveti Duh naj nas razvnema v tem postnem času pri vzponu z Jezusom, da bomo doživeli njegov božji sijaj in tako okrepljeni v veri skupaj nadaljevali pot z Njim, ki je slava njegovega ljudstva in luč narodov.
Tadej Linasi, župnik

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 17.30 uri, molitev Križevega posta. Lepo povabljeni.

SVETA MAŠA S SODELOVANJEM ŽUPNIJSKEGA VRTCA – DANIJELOV LEVČEK
Prihodnjo nedeljo se nam bodo pri sveti maši ob 10. uri, pridružili otroci, starši in vzgojiteljice župnijskega vrtca Danijelov levček. Lepo povabljeni k družinski sveti maši.

SVETA SPOVED
V postnem času lepo povabljeni k sveti spovedi. Priložnost je pred in med sveto mašo. Lahko pa tudi po dogovoru.

ŠKOFOVE SREDINE POSTNE KATEHZE NA ZOOM-U
Škof Maksimilijan bo imel postne biblične kateheze ob Matejevem evangeliju ob sredah v postu od 20h do 21h preko Zoom povezave: 8., 15., 22. in 29. marca 2023.
https://uni-lj-si.zoom.us/j/9405173965
Meeting ID: 940 517 3965

SREČANJE STARŠEV VEROUČENCEV 3. RAZREDA
V ponedeljek ob 16. uri, lepo povabljeni starši veroučencev 3. razreda na srečanje v župnijske prostore.

POSTNA SINODALNA SREČANJA V STOLNICI IN ŽUPNIŠČU
Ob sinodi Cerkve se nam porajajo različna vprašanja in razmišljanja: od navdušenja do zelo zadržanih odzivov. Veliko slišimo o prenovi Cerkve jutrišnjega dne, da živimo v izredno prelomnih časih za svet in Cerkev. O vsem tem bomo razmišljali in se pogovarjali v letošnjem postnem času v naši župnijski skupnosti. Lepo vabljeni vsak postni petek k sveti maši ob 18. uri v stolnico. Med sveto mašo bo razmišljanje o sinodi Cerkve, po sveti maši pa vsi povabljeni v župnijske prostore na čaj in pogovor z gostom.
Prihodnji petek bo z nami pater Branko Cestnik, prodoren analitik, poznavalec sinodalnega dogajanja v Cerkvi in katoliški mislec, avtor številnih romanov o krščanstvu. Lepo povabljeni.
Pred in med sveto mašo je priložnost za sveto spoved, spoveduje kapucin Vinko Škafar.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za 9. razred, v četrtek pa za 7. razred.

PEVSKE VAJE OTROŠKEGA ZBORA
Veroučenci, lepo povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru v naši župniji. Pevske vaje so ob nedeljah, ob 9. uri, v župnijskih prostorih.

DOBRA KNJIGA
Srečanje bralcev bo v torek, 28. marca. Vsi, ki radi berete, ste povabljeni v župnišče po večerni sveti maši. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko v igro stopi Bog. Gre za življenjsko zgodbo redovnice Alme Pie Spieler. Tri knjige so na voljo v župnišču, možna pa je tudi izposoja v Osrednji knjižnici Celje. Druga knjiga je Ob nastanku sveta, avtorja Draga Jančarja. Izšla je pri založbi Beletrina.

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 3. do 7. julija potekal počitniško oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek, ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

BIBLIČNA SKUPINA
V četrtek po večerni sveti maši, povabljeni na biblično skupino v župnijske prostore.

PRVA NEDELJA
Hvala in Bog povrni za vaš današnji dar.


Današnja božja beseda