Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Gregor Kramer

Mašni nameni 1. postna nedelja

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 27. februar

Gabrijel redovnik

7.30 + Amalija Kač

18.00 po namenu

TOREK, 28. februar

Ožbolt, škof

7.30 po namenu

18.00 za odpuščanje

SREDA, 1. marec

Albin, škof

7.30 po namenu

18.00 po namenu

 ČETRTEK, 2. marec

Neža Praška, devica

7.30 za duhovne poklice

18.00 po namenu

 PETEK, 3. marec

Kunigunda, cesarica

7.30 + družina Novak

17.30 Križev pot

18.00 + Irena Boršič, starši Romih, brata, sestre, sorodniki

 SOBOTA, 4. marec

Kazimir, kralj

7.30 po namenu

8.00 + duhovniki            Marijina c.

18.00 + Jožef Mulej, starši Martin in Marija Mulej

2. postna NEDELJA, 5. marec

Hadrijan, mučenec

7.30   + Jože Hrovat

9.00 + Marija in Klemen Aljančič           Marijina c.

10.00 + družina Videnšek, Terezija Dimec

11.30 + Albert Koštomaj, 8. dan

18.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. februar

Pavel Miki, mučenec

7.30 za milost vere, božje varstvo in blagoslov

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

TOREK, 7. februar

Kolekta, redovnica

7.30 po namenu

18.00 za zdravje v družini

SREDA, 8. februar

Hieronim, redovnik

7.30 po namenu

18.00 + Martin Škoberne (obl)

 ČETRTEK, 9. februar

Apolonija, mučenka

7.30 po namenu

18.000 + Marija

 PETEK, 10. februar

Sholastika, redovnica

7.30 + Terezija in Niko Grobelnik

18.00 po namenu

 SOBOTA, 11. februar

Lurška Mati Božja

7.30 po namenu

18.00 + Anton Pinter, starši

6. NEDELJA MED LETOM, 12. februar

Evlalija, mućenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 v zahvalo za 90 let

10.00 za otroke v družini

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Oznanila 5. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V evangeliju današnje nedelje, Gospod Jezus reče svojim učencem: »Vi ste sol, vi ste luč sveta« (Mt 5,13.14). Preko teh pomensko bogatih podob jim želi nakazati pomen njihovega poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol ima v kulturi bližnjega vzhoda različne pomene, kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga Stvarnika in vir življenja. Psalmist Božjo Besedo primerja z lučjo: »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi« (Ps 119, 105). Med današnjo božjo besedo je prerok Izaija dejal: »če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan« (Iz 58,10). Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov »okus« in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na Sinovem obličju, saj je On: »resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Združeni z njim lahko kristjani razširjamo med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju.«
Tadej Linasi, žpk

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE IN SVETOVNI DAN BOLNIKOV
V soboto, 11. februarja, je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek nas ob tem dnevu nagovarja z mislijo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se poleg tistega, ki trpi, na pot ljubezni. Povabljeni smo k posebnemu čutu do starejših, bolnih in onemoglih. Morda vabilo in spodbuda vsem: koliko starejših ljudi je med nami, ki so v preteklosti redno hodili k sveti maši, svetemu obhajilu in sveti spovedi, danes pa zaradi onemoglosti in bolezni ne morejo več v cerkev. Povabim vas, da vprašate te ljudi, če bi želeli, da jih duhovnik enkrat na mesec obišče s svetim obhajilom. Obvestite nas in bomo z veseljem prinašali Jezusa v njihov dom.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši, vabljeni na biblično skupino.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za 9. razred, v četrtek pa za 7. razred.

PRVA NEDELJA
Bog povrni za vaš dar, ob današnji prvi nedelji v mescu, za potrebe župnije. Predvsem za plačilo elektrike in plina.


Mašni nameni 4. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. januar

Martina, mučenka

7.30 + Konrad Orožim

18.00 po namenu

TOREK, 31. januar

Janez Bosko, redovnik

7.30 + Krk

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

SREDA, 1. februar

Brigita Irska, opatinja

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 2. februar

7.30 + Zakošek, Aubreht

9.00 + Marija in Ivan Brežnik Marijina c.

18.00 + Marija Lesjak (pog.)

+ Marija Punčec, družina

 PETEK, 3. februar

Blaž, škof

7.30 + Anda Kotnik

18.00 + starši Baumkirher, sorodniki, Konec

 SOBOTA, 4. februar

Oskar, škof

7.30 za duhovne poklice

8.00 + duhovniki       Marijina c.

18.00 + Stanislav Gjuran (pog.), Jožef in Marija Juran

5. NEDELJA MED LETOM, 5. februar

Agata, mučenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + duhovnik Oskar Jamnik          Marijina c.
10.00 + starši Dimec

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Oznanila 4. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V središču poslanstva Jezusa Kristusa in s tem tudi nas kristjanov, je oznanjevanje Božjega kraljestva. To oznanjevanje v Kristusovem imenu pa pomeni za Cerkev, duhovnike, redovnike, redovnice, kakor tudi vse krščene, da se je potrebno zavzeti biti v svetu njegove priče. Božje kraljestvo je pravzaprav Bog sam, ki postane med nami navzoč in po nas kraljuje. Božje kraljestvo se ustvarja takrat, ko Bog živi v nas in ko mi Boga prinašamo v svet. Sveti Matej nam v svoji verziji blagrov razloži, da materialna revščina sama po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo blizu Bogu, saj je lahko srce zakrknjeno in polno poželenja po bogastvu. Nam pa Matej, kakor tudi vse Sveto pismo, da razumeti, da je Bog v vsakem primeru na poseben način blizu revežem. Tako postane jasno: kristjan vidi v revežu Kristusa, ki ga pričakuje in čaka, da se mu kristjan posveti. Kdor hoče korenito hoditi za Kristusom, se mora odpovedati materialnim dobrinam. Živeti to uboštvo pa pomeni izhajajoč iz Kristusa postati notranje svoboden za bližnjega. Za vse kristjane, predvsem pa za nas duhovnike, redovnike in redovnice, tako za posameznike kakor za skupnosti, mora biti vprašanje uboštva in revežev vedno znova predmet resnega spraševanja vesti. Ravno za naše razmere, ko nam ni nič hudega, ko nam nič ne manjka, menim, da moramo še posebej razmisliti, kako iskreno živeti to poklicanost.
Tadej Linasi, žpk

VEROUK
V tem tednu so veroučne počitnice. Vsem veroučencem želimo, da jih lepo preživijo in si naberejo moči in napolnijo duha za drugi polčas.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU
Obisk bolnikov na domu bo zaradi še drugih obveznosti v četrtek in petek.

PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU – SVEČNICA
V četrtek je praznik, Gospodovega darovanja v templju – svečnica. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in 18. uri, v Marijini cerkvi ob 9. uri. Med svetimi mašami bo blagoslov sveč, ki si jih boste lahko odnesli tudi domov. Dar za svečo je 1,5€. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

SKLEP BOŽIČNE DOBE
V četrtek, na svečnico, se zaključuje božična doba. S tem se tudi poslavljamo od letošnjih velikih cerkvenih jaslic, ki v božičnem času zelo nagovarjajo in privabijo velike možice ljudi v našo cerkev. Hvala vsem ustvarjalcem, še posebej g. Vanču, za res lepo in skrbno pripravljene jaslice v stolnici in Marijini cerkvi.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

GOD SV. BLAŽA
V petek je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Na ta dan Cerkev deli blagoslov sv. Blaža, ki nas varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. Blagoslov boste lahko prejeli pri obeh svetih mašah.

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši in češčenju Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini cerkvi sveta maša ob 8. uri. Lepo povabljeni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Se priporočamo za vaš dar, da bomo lažje pokrivali stroške, zlasti plina in elektrike. Hvala za razumevanje in vsak vaš dar.

BRALCI DOBRE KNJIGE
V torek po večerni sveti maši je v župnijskih prostorih srečanje skupine Bralcev dobre knjige.


Današnja božja beseda