Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Gregor Kramer

1. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

»Prva postna nedelja razkriva naše človeško stanje na tem svetu. Zmagovit boj zoper skušnjave na začetku Jezusovega javnega delovanja je povabilo, da bi se zavedli svoje lastne krhkosti in sprejeli Milost, ki osvobaja od greha in vliva novo moč v Kristusu, ki je pot, resnica in življenje. Gre za odločen poziv k zavesti, da krščanska vera po Jezusovem zgledu in v občestvu z Njim vključuje boj »proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti« (Ef 6,12), v kateri hudič deluje in se tudi danes ne utrudi skušati človeka, ki se hoče približati Gospodu: Kristus je v tem boju zmagal, da bi tudi naše srce odprl upanju in nas vodil do zmage nad zapeljivostmi zla.«
Vir: Poslanica Benedikta XVI. za postni čas 2011

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 17.30 uri, molitev Križevega posta. Lepo povabljeni.

MAŠA ZA BOLNIKE Z RAKOM IN DRUGE BOLNIKE
Na prvo sredo v mesecu marcu, 1. 3., bo  pri sv. Ceciliji v Celju (kapucini)  srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 molitev rožnega venca, ob 18. uri sv. maša, ki jo bo vodil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Pred sklepom maše blagoslov z relikvijami sv. Leopolda Mandića, zavetnika bolnikov z rakom. Od 17. uri priložnost za spoved.

POSTNA SINODALNA SREČANJA V STOLNICI IN ŽUPNIŠČU– POSTNI GOVORI
Ob sinodi Cerkve se nam porajajo različna vprašanja in razmišljanja od navdušenja do zelo zadržanih odzivov. Veliko slišimo o prenovi Cerkve jutrišnjega dne, da živimo v izredno prelomnih časih za svet in Cerkev. O vsem tem bomo razmišljali in se pogovarjali v letošnjem postnem času v naši župnijski skupnosti. Lepo vabljeni vsak postni petek k sveti maši ob 18. uri v stolnico. Med sveto mašo bo razmišljanje o sinodi Cerkve, po sveti maši pa vsi povabljeni v župnijske prostore na čaj in pogovor z gostom.
Prihodnji petek bo z nami naš rojak dr. Janez Kozinc, član vodstva bogoslovja in vodja uvajalnega leta bodočih bogoslovcev. Lepo povabljeni.

PEVSKE VAJE OTROŠKEGA ZBORA
Veroučenci, lepo povabljeni k prepevanju v otroškem pevskem zboru v naši župniji. Pevske vaje so ob nedeljah, ob 9. uri, v župnijskih prostorih.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za 8. razred, v četrtek pa za 6. razred. 

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek, ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU
Obisk bolnikov na domu bo ob prvem petku.

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši in češčenju Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi sveti maši in k češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini cerkvi sveta maša ob 8. uri. Lepo povabljeni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Se priporočamo za vaš dar, da bomo lažje pokrivali stroške, zlasti plina in elektrike. Bog povrni za vaš dar.


Mašni nameni 1. postna nedelja

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 27. februar

Gabrijel redovnik

7.30 + Amalija Kač

18.00 po namenu

TOREK, 28. februar

Ožbolt, škof

7.30 po namenu

18.00 za odpuščanje

SREDA, 1. marec

Albin, škof

7.30 po namenu

18.00 po namenu

 ČETRTEK, 2. marec

Neža Praška, devica

7.30 za duhovne poklice

18.00 po namenu

 PETEK, 3. marec

Kunigunda, cesarica

7.30 + družina Novak

17.30 Križev pot

18.00 + Irena Boršič, starši Romih, brata, sestre, sorodniki

 SOBOTA, 4. marec

Kazimir, kralj

7.30 po namenu

8.00 + duhovniki            Marijina c.

18.00 + Jožef Mulej, starši Martin in Marija Mulej

2. postna NEDELJA, 5. marec

Hadrijan, mučenec

7.30   + Jože Hrovat

9.00 + Marija in Klemen Aljančič           Marijina c.

10.00 + družina Videnšek, Terezija Dimec

11.30 + Albert Koštomaj, 8. dan

18.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. februar

Pavel Miki, mučenec

7.30 za milost vere, božje varstvo in blagoslov

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

TOREK, 7. februar

Kolekta, redovnica

7.30 po namenu

18.00 za zdravje v družini

SREDA, 8. februar

Hieronim, redovnik

7.30 po namenu

18.00 + Martin Škoberne (obl)

 ČETRTEK, 9. februar

Apolonija, mučenka

7.30 po namenu

18.000 + Marija

 PETEK, 10. februar

Sholastika, redovnica

7.30 + Terezija in Niko Grobelnik

18.00 po namenu

 SOBOTA, 11. februar

Lurška Mati Božja

7.30 po namenu

18.00 + Anton Pinter, starši

6. NEDELJA MED LETOM, 12. februar

Evlalija, mućenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 v zahvalo za 90 let

10.00 za otroke v družini

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Oznanila 5. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V evangeliju današnje nedelje, Gospod Jezus reče svojim učencem: »Vi ste sol, vi ste luč sveta« (Mt 5,13.14). Preko teh pomensko bogatih podob jim želi nakazati pomen njihovega poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol ima v kulturi bližnjega vzhoda različne pomene, kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga Stvarnika in vir življenja. Psalmist Božjo Besedo primerja z lučjo: »Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi« (Ps 119, 105). Med današnjo božjo besedo je prerok Izaija dejal: »če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in sitiš revežu grlo, bo vzšla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan« (Iz 58,10). Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov »okus« in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na Sinovem obličju, saj je On: »resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9). Združeni z njim lahko kristjani razširjamo med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju.«
Tadej Linasi, žpk

PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE IN SVETOVNI DAN BOLNIKOV
V soboto, 11. februarja, je praznik Lurške Matere Božje in svetovni dan bolnikov. Papež Frančišek nas ob tem dnevu nagovarja z mislijo: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36). Postaviti se poleg tistega, ki trpi, na pot ljubezni. Povabljeni smo k posebnemu čutu do starejših, bolnih in onemoglih. Morda vabilo in spodbuda vsem: koliko starejših ljudi je med nami, ki so v preteklosti redno hodili k sveti maši, svetemu obhajilu in sveti spovedi, danes pa zaradi onemoglosti in bolezni ne morejo več v cerkev. Povabim vas, da vprašate te ljudi, če bi želeli, da jih duhovnik enkrat na mesec obišče s svetim obhajilom. Obvestite nas in bomo z veseljem prinašali Jezusa v njihov dom.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši, vabljeni na biblično skupino.

VEROUK
V prihodnjem tednu bo zopet reden verouk. V torek je veroučno srečanje za 9. razred, v četrtek pa za 7. razred.

PRVA NEDELJA
Bog povrni za vaš dar, ob današnji prvi nedelji v mescu, za potrebe župnije. Predvsem za plačilo elektrike in plina.


Mašni nameni 4. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. januar

Martina, mučenka

7.30 + Konrad Orožim

18.00 po namenu

TOREK, 31. januar

Janez Bosko, redovnik

7.30 + Krk

18.00 za dušno, duševno in telesno zdravje

SREDA, 1. februar

Brigita Irska, opatinja

7.30 po namenu

po namenu

 ČETRTEK, 2. februar

7.30 + Zakošek, Aubreht

9.00 + Marija in Ivan Brežnik Marijina c.

18.00 + Marija Lesjak (pog.)

+ Marija Punčec, družina

 PETEK, 3. februar

Blaž, škof

7.30 + Anda Kotnik

18.00 + starši Baumkirher, sorodniki, Konec

 SOBOTA, 4. februar

Oskar, škof

7.30 za duhovne poklice

8.00 + duhovniki       Marijina c.

18.00 + Stanislav Gjuran (pog.), Jožef in Marija Juran

5. NEDELJA MED LETOM, 5. februar

Agata, mučenka

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + duhovnik Oskar Jamnik          Marijina c.
10.00 + starši Dimec

11.30 po namenu

18.00 po namenu


Današnja božja beseda