Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Gregor Kramer

Oznanila 4. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V središču poslanstva Jezusa Kristusa in s tem tudi nas kristjanov, je oznanjevanje Božjega kraljestva. To oznanjevanje v Kristusovem imenu pa pomeni za Cerkev, duhovnike, redovnike, redovnice, kakor tudi vse krščene, da se je potrebno zavzeti biti v svetu njegove priče. Božje kraljestvo je pravzaprav Bog sam, ki postane med nami navzoč in po nas kraljuje. Božje kraljestvo se ustvarja takrat, ko Bog živi v nas in ko mi Boga prinašamo v svet. Sveti Matej nam v svoji verziji blagrov razloži, da materialna revščina sama po sebi še ne zagotavlja, da je nekdo blizu Bogu, saj je lahko srce zakrknjeno in polno poželenja po bogastvu. Nam pa Matej, kakor tudi vse Sveto pismo, da razumeti, da je Bog v vsakem primeru na poseben način blizu revežem. Tako postane jasno: kristjan vidi v revežu Kristusa, ki ga pričakuje in čaka, da se mu kristjan posveti. Kdor hoče korenito hoditi za Kristusom, se mora odpovedati materialnim dobrinam. Živeti to uboštvo pa pomeni izhajajoč iz Kristusa postati notranje svoboden za bližnjega. Za vse kristjane, predvsem pa za nas duhovnike, redovnike in redovnice, tako za posameznike kakor za skupnosti, mora biti vprašanje uboštva in revežev vedno znova predmet resnega spraševanja vesti. Ravno za naše razmere, ko nam ni nič hudega, ko nam nič ne manjka, menim, da moramo še posebej razmisliti, kako iskreno živeti to poklicanost.
Tadej Linasi, žpk

VEROUK
V tem tednu so veroučne počitnice. Vsem veroučencem želimo, da jih lepo preživijo in si naberejo moči in napolnijo duha za drugi polčas.

OBISK BOLNIKOV NA DOMU
Obisk bolnikov na domu bo zaradi še drugih obveznosti v četrtek in petek.

PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA V TEMPLJU – SVEČNICA
V četrtek je praznik, Gospodovega darovanja v templju – svečnica. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in 18. uri, v Marijini cerkvi ob 9. uri. Med svetimi mašami bo blagoslov sveč, ki si jih boste lahko odnesli tudi domov. Dar za svečo je 1,5€. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju.

SKLEP BOŽIČNE DOBE
V četrtek, na svečnico, se zaključuje božična doba. S tem se tudi poslavljamo od letošnjih velikih cerkvenih jaslic, ki v božičnem času zelo nagovarjajo in privabijo velike možice ljudi v našo cerkev. Hvala vsem ustvarjalcem, še posebej g. Vanču, za res lepo in skrbno pripravljene jaslice v stolnici in Marijini cerkvi.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

GOD SV. BLAŽA
V petek je god sv. Blaža, škofa in mučenca. Na ta dan Cerkev deli blagoslov sv. Blaža, ki nas varuje bolezni grla in vsakega drugega zla. Blagoslov boste lahko prejeli pri obeh svetih mašah.

PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Petek je prvi v mesecu, povabljeni k sveti maši in češčenju Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini cerkvi sveta maša ob 8. uri. Lepo povabljeni.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Se priporočamo za vaš dar, da bomo lažje pokrivali stroške, zlasti plina in elektrike. Hvala za razumevanje in vsak vaš dar.

BRALCI DOBRE KNJIGE
V torek po večerni sveti maši je v župnijskih prostorih srečanje skupine Bralcev dobre knjige.


Mašni nameni 3. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 23. januar

Henrik, duhovnik

7.30 v zahvalo

18.00 za srečno zadnjo uro

TOREK, 24. januar

Frančišek Saleški, škof

7.30 + Milan Tkavc

18.00 + Branko Lorger, Tončka Vodišek

SREDA, 25. januar

Spreobrnitev apostola Pavla

7.30 po namenu

18.00 maša ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov

+ Aleš Havc (obl)

po namenu

 ČETRTEK, 26. januar

Timotej in Tit, škof

7.30 po namenu

18.00 + Ivan Čonkaš

 PETEK, 27. januar

Angela Merici, redovnica

7.30 po namenu

18.00 + Edi Voga, družine Voga, Gajšek, Jazbec

 SOBOTA, 28. januar

Tomaž Akvinski, škof

7.30 po namenu

18.00 + Rok Unetič, Tina Zbašnik

4. NEDELJA MED LETOM, 29. januar

Valerij, škof

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Dominik Trobiš (pog.)

9.00 + družina Šantej         Marijina c.

+ Janez Plahutnik, sorodniki

11.30 + Anica Hudej

18.00 + Rado Bužan, 8. dan


Oznanila 3. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
»Spreobrníte se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo« (Mt 4,17). Poziv k spreobrnjenju, ki ga Jezus namenja vsem ljudem dobre volje, v polnosti razumemo ravno v luči Božjega Sina. »Velikokrat se pokaže, kako nemogoče je spremeniti življenje, zapustiti pot egoizma, zla in greha, ker trud za spreobrnjenje usmerimo samo nase in na lastne sile, ne pa na Kristusa in njegovega Duha. A naše sprejetje Gospoda, se ne more omejiti na osebni napor – to bi bil greh napuha, ampak se mora izraziti v zaupni odprtosti srca in misli za sprejemanje Jezusove blagovesti. Ta Jezusova beseda, Jezusova blagovest, evangelij, je to, kar spreminja svet in srca! Zato smo poklicani, da zaupamo Kristusovi besedi in se odpremo za Očetovo usmiljenje ter se pustimo preoblikovati milosti Svetega Duha. In ravno tu se začne prava pot spreobrnjenja. Tako kot se je to zgodilo prvima učencema: srečanje z Božjim Učiteljem, z njegovim pogledom, z njegovo besedo, ju je spodbudilo, da sta mu sledila, spremenila življenje in konkretno stopila v služenje Božjemu kraljestvu.« S presenetljivim in odločilnim srečanjem z Jezusom se je začela pot dveh učencev, kar ju je spremenilo v oznanjevalca in pričevalca Božje ljubezni do njegovega ljudstva. »V posnemanju teh prvih dveh glasnikov in sporočevalcev Božje besede, lahko vsak med nami dela korake po sledeh Odrešenika, da bi ponudil upanje vsem, ki ga nimajo.«
Tadej Linasi, žpk

SPODBUDA NAŠEGA ŠKOFA OB NEDELJI BOŽJE BESEDE
Danes je nedelja Božje besede.
Razpnimo jadra za Svetega Duha in razširimo prostor svojega šotora
Vsi v Cerkvi smo povabljeni, da bi se lahko vedno bolj prepoznavali kot občestvo, ki je skupaj na poti, da bi lahko vedno bolj uresničevali svoje življenjsko poslanstvo in poslanstvo Cerkve kot Kristusovega telesa. Povabljeni smo, da vsi skupaj iščemo načine, kako prisluhniti Svetemu Duhu, ki po vsakem izmed vas govori naši Cerkvi, našim občestvom in skupnostim. Vendar Svetega Duha ni mogoče preprosto zajeti v svoje že pripravljene mehove in prostore. Treba si je vzeti čas in se spet učiti opazovati in prisluškovati kot majhni otroci. Če ga želimo zaznati in zajeti, je potrebno razpenjati jadra v pravo smer, vztrajati tudi v brezveterju, ko se zdi, da Bog molči, da se nič ne premika, in vzdržati tudi, ko močno zapiha, ko piha od vsepovsod in včasih tudi kaj odpihne. Takrat je potrebno poprijeti za prave vrvi in privezati jadra na prave količke in sidra. Za takšno delo pa potrebujemo drug drugega. Nihče ne zmore sam obvladati vsega. Drug ob drugem bomo tudi lažje razločevali duhove in glasove. Veliko jih je namreč v ozračju in ni nujno, da vsi pihajo v pravo smer. So glasovi, ki nas spodbujajo k rasti in so glasovi, ki nas hočejo premamiti, ustaviti, preplašiti. Zato moramo poslušati z ljubeznijo, ki se ne boji zase in se ne boji drugega, ki »ne zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, ne sramoti, ne išče svojega, se ne pusti razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli krivice, veseli pa se resnice« (1 Kor 13,4-6). Zato razpnimo jadra in razširimo prostor svojega šotora. Najprej svojega osebnega šotora oz. kotička, ki smo si ga z leti zgradili in smo se nanj že navadili. Čeprav se morda v njem počutimo varne, pa obstaja nevarnost, da smo v njem vedno bolj sami, nezadovoljni, žalostni in jezni. Bodite pogumni in iskreni in prisluhnite najprej sebi, svojim željam, pa tudi razočaranjem, svojim ranam in neuspehom. Ob tem boste gotovo zaslišali tudi besedo od zgoraj, ki nam jo Oče po Svetem Duhu vsak dan pošilja in čaka pred našim šotorom, da dvignemo zagrinjalo in spustimo vanj svetlobo in svež zrak, da lahko globoko vdihnemo in spet zagledamo modro nebo nad nami. Opogumljeni in okrepljeni bomo lahko slišali tudi drugega. Tako tistega, ki mi je najbolj blizu in za katerega mislim, da ga že čisto poznam, kot onega na katerega sem že pozabil, a še vedno čaka, ker tudi v njem kali seme Božjega Duha. Poslušanje je osnovna drža, ki gradi odnose in občestvo, zato jo je papež Frančišek izpostavil kot prvo vajo vsakega, ki stopa na sinodalno pot. Poslušanje je po Frančišku »oblika nežnosti«, ki ustvarja potreben prostor znotraj človeka in med ljudmi, da se lahko zgodi srečanje z Drugim, z resnico – z življenjem. Bog se je človeku najprej razodel po besedi, da bi ga ne prepričal z močjo, ampak bi ga povabil k poslušanju, v svoboden odnos. Poslušanje je zato sestavni del ljubezni in vere. Ko preroki pozivajo ljudstvo k poslušanju, je to hkrati poziv k ljubezni (prim. 5 Mz 6,4sl.), saj lahko resnično poslušam samo tistega ali to, kar ljubim. Vera je iz poslušanja, pravi apostol Pavel (Rim 10,17). Cerkev se imenuje v grškem jeziku ekklesia – sklicana, poklicana, zbrana ker je nastala iz poslušanja Božjega klica. Zato se bo lahko tudi prenovila samo iz Klica in poslušnosti
temu Klicu.
škof Maksimilijan

SVETA MAŠA OB SKLEPU TEDNA MOLITVE ZA EDINOST KRISTJANOV V STOLNICI
Smo v tednu molitve za edinost vseh kristjanov. V ta namen bo v sredo ob 18. uri v celjski stolnici škof Maksimilijan ob somaševanju upokojenega škofa in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki in verniki celjske dekanije lepo vabljeni.

Dobra knjiga
Bralci dobre knjige se bomo naslednjič sestali prihodnje leto, zadnji torek v januarju, 31.1.2023 po večerni sveti maši v župnišču. V Slovenskih večernicah je Celjska Mohorjeva družba izdala zgodovinski roman Branka Cestnika z naslovom Pogovori z Njo. Med zgodbami, ki v slovenskem prostoru nikoli niso bile zares povedane, so usode slovenskih mobilizirancev v nemško vojsko v času druge svetovne vojne. Zanje se vojna po kapitulaciji tretjega rajha ne konča zares. V Pogovorih z Njo podoživimo dramo prisilnega vojaka v tuji vojski, neodgovorjena vprašanja, ves absurd in tragiko vojnega stanja. Kar so generacije naših dedov zakopale vase ali le v prebliskih in šepetu zaupale najbližjim, je Branko Cestnik sestavil v neminljiv pomnik časa na trdnih kamnih resničnih historičnih dogodkov. Prav Marijin plašč kot nevidna tkanina pokriva njihove usode. Nadaljevali bomo pustolovščino z Almo Karlin, ki je o svoji knjigi Urok južnega morja leta 1930 zapisala: » Šele na teh razmetanih otokih izgine vse, kar sodi k naši kulturi, in človek še danes živi tam tako, kot na začetku časa. O tem, in kako se je končalo to dolgo in težavno popotovanje, pripoveduje to delo, za katerega lahko zares trdim, da je bilo napisano z mojo srčno krvjo.”
Tudi ta knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi leta 1996.

KONCERT ŠALEŠKEGA AKADEMSKEGA ZBORA V STOLNICI
V soboto, 28.1.2023, ob 18.45, se bo za zaključek božične dobe, pred praznikom svečnice, v celjski stolnici odvil izjemen koncert Šaleškega akademskega pevskega zbora pod vodstvom dirigentke Danice Pirečnik. Prisluhnili boste lahko odlomkom iz maše PETITE MESSE SOLENNELLE (Male slavnostne maše), italijanskega romantičnega skladatelja Gioacchina Rossinia, ki  jo je napisal leta 1864 za zbor in soliste ter harmonij in klavir. V drugem delu koncerta bo zazvenela božična kantata slovenskega skladatelja Andreja Mákorja z naslovom SVETA NOČ, kjer bomo lahko v poeziji različnih slovenskih pesnikov strnili božične misli ter stopili v vsakdanje življenje polni božične radosti in veselja. Za sklep koncerta bo zazvenelo še eno znano romantično delo skladatelja Cesarja Francka PANIS ANGELICUS, ki bo zazvenelo ob spremljavi orgel in harfe.
Vabljeni na koncert in povabilo prenesti še komu, saj tovrstnih glasbenih dogodkov ne doživimo vsak dan!


Mašni nameni 2. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 16. januar

Marcel, papež

7.30 + Kočnik, Knez Kuhar

18.00 za srečno zadnjo uro

TOREK, 17. januar

Anton, puščavnik

7.30 v zahvalo na čast sv. Antonu

18.00 + Milka Tiselj, Miha Urek (st), Majda Žlavs

SREDA, 18. januar

Marjeta Ogrska, redovnica

7.30 v zahvalo

po namenu

19.00 ekumenska molitev za edinost kristjanov – pri sv. Ceciliji

 ČETRTEK, 19. januar

Makarij, opat

7.30 po namenu

18.00 + Ivan Vrabl (obl)

+ Danijela Plešnik

 PETEK, 20. januar

Boštjan, mučenec

7.30 po namenu

18.00 + Alojz Oset

 SOBOTA, 21. januar

Neža, mučenka

7.30 po namenu

18.00 + družini Krumpak in Majer

3. NEDELJA MED LETOM, 22. januar

Vincencij, diakon

7.30   + starši Kroflič, Ignac Kreslin

9.00 + Krušič      Marijina c.

10.00 + Marica in Ciril Operčkal

11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

18.00 + Medika in Martin Sovič


Oznanila 2. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V zarji novih časov Janez Krstnik pričuje s svojim življenjem, popolnoma posvečenim pripravi poti Kristusu, da so se v Marijinem Sinu iz Nazareta dopolnile Božje obljube. Ko ga zagleda, da prihaja k reki Jordan, kjer je krščeval, pred svojimi učenci pokaže nanj: ‘Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta’.
Janez je vsekakor prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba: »Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu« (Jn 1,33). Jezusov krst je bilo prvo znamenje, po katerem je Janez spoznal v polnosti resničnost Jezusa iz Nazareta in ga nato začel ‘razodevati Izraelu’ (Jn 1,31) kot Božjega Sina in človekovega odrešenika: ‘Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta’ (Jn 1,29)«.
Tadej Linasi, žpk

EKUMENSKA MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV V CELJU
V tednu molitve za edinost kristjanov, od 18. do 25. januarja 2023, bomo tudi v celjski škofiji vsak dan molili za edinost kristjanov in za mir v svetu. Vabimo vse vernike naše škofije, da se po svojih močeh vključite v to molitev. Molite lahko doma ali v domačih župnijah.  Vabimo vas tudi k skupni škofijski ekumenski molitvi, ki bo potekala na začetku tedna molitve za edinost kristjanov (18. 1.) in ob sklepu (25. 1.). V sredo, 18. januarja ob 19. uri, bo pri sv. Ceciliji (kapucini) ekumenska molitev predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev bodo vodili celjski škof Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom Stanislavom Lipovškom, mag. Leonom Novakom, evangeličanskim škofom, pravoslavnim celjskim župnikom (parohom) Goranom Šlivićem in dr. Danielom Grabarjem, superintendentom evangelijskih binkoštnih kristjanov. K tej ekumenski molitvi ste vabljeni verniki vseh krščanskih cerkva. V sredo, 25. januarja ob 18. uri, bo v celjski stolnici škof Maksimilijan ob somaševanju upokojenega škofa in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki in verniki celjske dekanije lepo vabljeni.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši, vabljeni na biblično skupino.

VEROUK
Zopet je redni verouk, v torek ga ima 9. razred, v četrtek pa 7. razred.

VERSKI TISK
Povabljeni, da obnovite naročnino na verski tisk ali postanete novi naročnik. Lahko pa naročite tudi po pošti.

DAROVI OTROCI ZA OTROKE
V adventi akciji otroci za otroke se je zbralo 248,22€. Bog povrni.


Današnja božja beseda