NOVO! Družinska kateheza

Category : Vsi

Družinska kateheza je oblika srečevanja z verskimi vsebinami za celotno družino. Tako se kateheza dogaja hkrati za starše in otroke, ki kot družina pridejo z drugimi družinami enkrat mesečno v župnijo. Družinska kateheza je združena z nedeljsko mašo, katehezo za vsako skupino posebej, praznovanjem in družabnostjo.

Srečanja bodo od septembra do junija potekala vsako 3. nedeljo v mesecu, s pričetkom s sveto mašo ob 10.00.

Otrokom  vključenim v družinsko katehezo ni potrebno obiskovati verouka s svojimi vrstniki. V Družinsko katehezo se lahko vključijo tudi družine, kjer za krščansko vzgojo skrbi le eden od staršev. Vključijo se lahko tudi enostarševske družine in družine kjer se starši še niso odločili za poroko. Edini pogoj je, da poleg otrok obiskuje verouk vsaj eden od staršev in je prisotna želja po poglabljanju vere.

Vabljeni, da se kot družina čimprej prijavite na spodnji povezavi:

https://forms.gle/cESPzrr33YqtpKUd7


Sinodalni vprašalnik

V sklopu Sinode za sinodalnost Cerkve 2021-2023 tudi v naši župniji želimo prisluhniti vašemu glasu!

Zato vas vabimo, da izpolnite spletni sinodalni vprašalnik!

Vprašalnik je na voljo tudi v tiskani obliki. Prosimo vas, da ga v tem primeru izpolnjenega oddate v skrinjico pri izhodu iz stolnice. A če ste že prišli do te povezave, vas raje povabimo, da rešite zgornjo elektronsko obliko! 🙂

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaš prispevek v procesu Sinode!

V besedilu, ki sledi, si lahko preberete še nekaj ključnih podatkov in poudarkov sinode:

Papež Frančišek je 9. oktobra 2021 v Rimu uradno začel Sinodo za sinodalnost Cerkve. Toda novost je, da se tokrat ta sinoda odvija tudi po vsem svetu. Zato so teden kasneje vse škofije sveta uradno odprle sinodalno dogajanje, vključno s Cerkvijo v Sloveniji in našo škofijo. Tema sinode je kar sinodalnost sama. Se pravi, kako smo skupaj na poti kot Cerkev in kam nas kliče Sveti Duh.

Posebnost tokratne sinode je, da je pot tudi cilj. Namen sinode je, da se pogovarjamo in poslušamo med seboj. Prav s tem namenom je tudi v naši župniji pripravljen vprašalnik, da bi omogočili Svetemu Duhu, da spregovori po vsakem izmed nas. Z istim namenom vas tudi vabimo na sinodalni dan naše župnije, ki bo 2. aprila 2022, od 15h do 19h, v župnijskih prostorih.

Sinodalni pogovor bo v vesoljni Cerkvi potekal na treh ravneh: na ravni krajevnih cerkva (škofij in škofovskih konferenc), na celinski ravni in na svetovni ravni. Ves postopek bo trajal dve leti, torej do leta 2023.

Sinoda se bo tako sklenila z rednim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Pravi cilj sinode pa je, da se sinodalni pogovori nadaljujejo tudi po koncu uradnega dela.

Več na temo sinode najdete tudi na: 

Adsumus Sancte Spiritus – Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Recital na materinski dan

Category : Vsi

V PETEK, 25. MARCA 2022, ob 18:50 (po večerni sveti maši), vabljeni v našo stolnico, na RECITAL V POČASTITEV MATERINSKEGA DNE:
Ljubka Šorli Bratuž – Neizpovedana ljubezen. Neizpovedana ljubezen


Lada Ščurekčlanica Ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija Celje

prof. Peter Napret, citre


Prisrčno vabljeni!


ZOOM: odmev na postne kateheze

Category : Novice Obvestila Vsi

Povabljeni smo, da po vsaki postni katehezi razmišljamo o izzivih in spodbudah, ki smo jih slišali in so nas nagovorile. Vsak postni petek po večerni sveti maši je omogočeno, da si to, kar nas je nagovorilo med seboj podelimo. Srečanja so v živo v veroučnih prostorih, možna pa je tudi udeležba preko ZOOM povezave:

https://arnes-si.zoom.us/j/98580953513

Zvočni posnetki postnih katehez so dostopni tudi na prvi strani naše spletne strani. Vabljeni k poslušanju in molitvi!

Vsako postno soboto zvečer smo tako vabljeni k postnim katehezam, ki so med sveto mašo ob 18. uri. S škofom Maksimilijanom in drugimi duhovniki smo skupaj na poti v duhu sinode, hodimo pot skozi postni čas do velike noči. Ob petkih povabljeni torej na podelitve in odmeve katehez. Tako bomo skupaj v odprtosti Svetemu Duhu hodili po poti učenčevstva, gradili misijonsko občestvo in napredovali v osebni veri v Jezusa Kristusa in zanj pričali v svojem življenju.

Vabljeni in povabite še druge.

Želimo vam milosten postni čas!


Postni izziv

Category : Vsi

OGENJ, KI ŽGE 2022
(2. 3. – 13. 4. 2022)

Vabimo vas, da se v hitro bližajoče se postnem času, vključite v postni izziv »Ogenj, ki žge«, ki vas bo spodbujal, da postni čas preživite v poglobljeni molitvi, askezi in občestvu. Spodbujamo vas, da v na izziv povabite tudi vaše prijatelje in znance, tudi tiste, ki morda niso redno v stiku s Cerkvijo, a čutite, da hrepenijo po Bogu.

Prerok Elija je gorel “za stvar“. A moral se je v puščavi naučiti, da se mora prepustiti preobraziti ognju Božje ljubezni, da bo zares postal božji in zagorel za Boga, za božjo stvar, ne svojo. Vsak izmed nas mora skozi Božji ogenj, da se spreobrne in lahko nato ogreje in vname za Boga tudi druge. Božji ogenj sicer boli, a očiščuje, preustvarja in omogoča novo.

Postni čas je čas, ko se prepustim Božjemu ognju skozi izziv poglobljene askeze, molitve in občestva.

Ogenj, ki žge je izziv, da postni čas vzamemo zares. Kdor se odloči za Ogenj, ki žge, se odloči, da v postnem času še posebej pozoren na tri področja:

 • askeza
 • duhovna poglobitev
 • občestvo (bratstvo / sestrstvo)

Na vsakem področju si izberemo vsaj eno:
(lahko izberemo tudi askezo po svojem izboru)

 • Predlog 3 askez (od vsake skupine si izberemo eno askezo, skupaj 3):
  • Sreda in petek post od mesa ali
  • obrok zaužijem za mizo ali
  • odpoved alkoholu ali sladkarijam ali prigrizkom.
 • Odpoved socialnim medijem ali
 • odpoved TV ali
 • odpoved glasbi, razen  slavilni.
 • 7 ur spanja vsak dan ali
 • odpoved nakupovanju v velikih centrih ali
 • telovadba – vsaj 10 min na dan.

 • Duhovno poglabljanje (izberemo si vsaj 1 duhovno vajo):
  • Ena dodatna maša na teden poleg nedeljske ali
  • dnevna Božja beseda (Hozana.si, Magnifikat, …) in 10 minut tišine ali
  • desetka rožnega venca in sinodalna molitev k Svetemu Duhu.

 • Bratstvo / sestrstvo (srečanje za zoom-u je tedensko, ostalo po želji):
  • znotraj skupnega srečanja na ZOOM-u (ob postnih sredah), se srečamo tudi v malih skupinah (po spolu)
  • udeleženci si lahko izberemo enega posameznika, s katerim se vsak dan slišimo in pogovorimo, kako nam gre ali skupaj nekaj zmolimo (po spolu)
  • vsak dan sami molimo za občestvo (k nadangelu Mihaelu, sinodalno molitev k Sv. Duhu, Angel Gospodov, Očenaš-Zdrava Marija-Slava…)

 • Dodatne spodbude:
  • v postnem času se dobro pripravimo in gremo k sv. spovedi
  • obiski postnih nagovorov, molitev križevega pota
  • priprava in udeležba na Velikonočnih praznovanjih od Velikega četrtka do velike noči

SREDINA SREČANJA:

 • vsako sredo se udeleženci srečamo na ZOOM-u ob 18.30h za eno uro (začnemo na pepelnično sredo, 2. 3. 2022 in končamo na Veliko sredo, 13. 4. 2022)
 • SREČANJE:
  • molitev, branje Božje besede
  • adoracija pred Najsvetejšim 10 minut
  • srečanja v malih skupinah (po spolu)
   • podelimo si misli ob Božji besedi
   • podelimo si, kako mi gre ob postnem izzivu Ogenj, ki žge: izzivi, težave, sadovi, …
 • zaključna kateheza in vzpodbuda za naprej
 • info in blagoslov

Informacije za udeležence:

 • začnemo na pepelnico 2. 3. 2022 in nato vsako sredo ob 19. uri od Velike srede: 13. 4. 2022 
 • predhodne prijave niso potrebne, zoom povezava bo objavljena na spletni strani apostol.si
 • kdor si želi prejeti zoom povezavo na svoj e-naslov ali več informacij, pa nas lahko kontaktira ali pa se prijavi na: info@apostol.si

Postni izziv Ogenj, ki žge, pripravljajo sodelavci Savinjsko-šaleškega pastoralnega področja.