Author Archives: Marko Boštjan Zdolšek

Oznanila 25. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

»MOJE MISLI NISO VAŠE MISLI…«

»Moje misli niso vaše misli in vaša pota niso moja pota!« V teh besedah je strnjeno oznanilo, ki ga sporoča božja beseda današnje nedelje. Človek ne more stisniti Boga v okvir svojih misli in njegovega ravnanja ne more meriti z merili človeške pravičnosti in dobrote. Bog namreč presega človeka neskončno bolj, kakor nebo presega zemljo, zato so pogosto načrti božje previdnosti nerazumljivi človeškemu umu in jih zato moramo s ponižnostjo sprejeti. To je tudi poglavitno sporočilo evangeljske prilike o delavcih v vinogradu, ki jih gospodar skozi ves dan ob različnih urah sprejema na delo, zvečer pa jih enako poplača. V luči socialne pravičnosti bi se takemu ravnanju dalo oporekati. Toda Jezus nas v priliki hoče poučiti, kako nebeško kraljestvo temelji na povsem drugačnih načelih, kot pa so tista načela, ki urejajo človeške odnose. Neskončno pravični Bog je tudi neskončno usmiljen in svoboden. To je svet božje milosti in dobrote. Prilika o delavcih v vinogradu noče dajati potuhe lenuhom. Z njo nam Jezus govori, da Bog vsakega človeka vedno kliče, človek pa ima vedno možnost spreobrnjenja. Tisti, ki je veren že od mladih nog, naj bo hvaležen, da mu ni bilo potrebno stopati v temi nevere. V luči vere bomo znali privoščiti tudi drugim, da spoznajo resnico in stopijo na pot, ki vodi v nebeško kraljestvo. Marjan Jezernik, opat

KVATRNA NEDELJA

Naslednja nedelja je jesenska kvatrna nedelja in je še posebno namenjena molitvi za nove duhovne poklice. Vaši darovi naslednjo nedeljo bodo namenjeni za bogoslovje.  Za vsak dar iskren Bog povrni!

SLOMŠKOVA NEDELJA

Naslednjo nedeljo je Slomškova nedelja. Osrednja slovesnost Slomškove nedelje bo to leto v nedeljo  na Bizeljskem. Ob 15. uri bo najprej molitvena ura, ob 16h pa sveta maša.

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA
V soboto, 26. septembra, bomo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Na praznik smo se že začeli pripravljati z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu. Povabljeni smo, da birmance in njihove družine z molitvijo izročamo v Božje varstvo.

Srečanje članov ŽPS in ključarjev
Člani ŽPS  in ključarji vabljeni na srečanje, ki bo v torek ob 20. uri v župnišču.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI

Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :
TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.
Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.
Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.
Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.
Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.
Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.
Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere, Amen.

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21 vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00
(v času od 8.00 – 12.00 ure)Mašni nameni 25. nedelje med letom

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 21. SEPTEMBER

Matej, evangelist in apostol

7.00  + Milan Vrečko

19.00 + starši Javoršek

TOREK, 22. SEPTEMBER

Mavricij, mučenec

7.00 Za zdravje v družini

19.00 + Vera in Bine ter starši Brežnik

SREDA, 23. SEPTEMBER

Pij iz Pietrelcine, redovnik in spovednik

7.00 + v družini Hrašovec

19.00 + Vera Brežnik

 ČETRTEK, 24. SEPTEMBER

Anton Martin Slomšek, zavetnik Škofije Celje

7.00   + Franc in Martina Gajšek

19.00 + Milka Tiselj, Mihael Urek, Majda Žlavs

 PETEK, 25. SEPTEMBER

Sergij Radoneški, menih

7.00  Za zdravje

19.00 + Marija in Franc Rakun ter Bogomir Kunc

 SOBOTA, 26. SEPTEMBER

Kozma in Damijan, mučenca

7.00 + Vera Božnik

10.00 Na čast Svetemu Duhu za blagoslov birmancev
19.00 + Ljudmila Resnik

SLOMŠKOVA NEDELJA, 27. SEPTEMBER

Vincencij Pavelski, duhovnik in ust. lazaristov

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Za zdravje

9.00 + Mihael in Ljudmila Marenčič (Stolnica)

10.00 + Milica Lilija

11.30 V zahvalo za zdravje

19.00 + Metka Benkoč


Oznanila 24. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

SO OCENE RES VSE?

Že dober teden naši učenci in dijaki zopet gulijo šolske klopi, v minulih dneh pa smo, tokrat nekoliko prej kot običajno, začeli tudi veroučno šolsko leto. In pomembno se zdi, da imamo v zavesti, da se najpomembnejše stvari v resnici sploh ne zapisujejo v redovalnico. Seveda ocene niso nepomembne in so učenje in domače naloge nujne, a življenje ne smejo biti samo ocene v šolski redovalnici, saj je življenje je mnogo več! Kaj nam pomagajo najboljše ocene v redovalnici, če smo mi nesrečni, žalostni, izgoreli … Bog nam je poleg razuma podaril tudi srce in dušo in golo znanje ter ocene ne bodo napolnile naše duše. Tako kot računalniku vsi podatki na trdem disku in najboljši internet ne koristijo, če se ta ne polni. In z nami je v resnici podobno: tudi mi potrebujemo polnjenje! Naš polnjene bo dobro: 1. če bomo odšli pravi čas v posteljo, 2. če bomo imeli lepe in prijazne odnose z našimi prijatelji in družino in 3. če bo Jezus naš prijatelj! Zato vas ob začetku šolskega leta želim spodbuditi, na ključno stvar pri polnjenju naših baterij: Jezus je vir energije in sredstvo za polnjenje je tudi molitev. Za otroka je ena ura verouka vsak teden po osmih ali devetih letih kar veliko časa, toda, če je v celem tednu za Boga namenjenih le teh bornih 45 minut, pa je to vse skupaj zelo malo! Zato spodbujam in molim za vas starši, da bi bili vašim otrokom vi prvi kateheti! Saj nobena še tako prijazna sestra ali še tako moder župnik, ne more otroku približati Boga tako, kot vi. Zato stopimo skupaj, molimo drug za drugega in tudi preko skupne in osebne molitve pomagajmo otrokom odkriti in razviti tista področja, ki se ne bodo ocenjena v redovalnici.

Matic Lesjak, kpl

PRVO SVETO OBHAJILO
V soboto bomo ob 10. uri v naši župniji imeli praznik prvega svetega obhajila. Prvo sveto spoved bodo prvoobhajanci imeli en dan prej in sicer v petek ob 17. uri. Vsi skupaj spremljajmo prvoobhajance in njihove družine z molitvijo. DRUŽINSKA SVETA MAŠA V povezavi z začetkom novega veroučnega leta opozarjamo, da imamo vsako nedeljo tudi družinsko sveto mašo, ki jo oblikujejo veroučenci, starši, zakonci in mnoge druge skupine, ki delujejo v župniji. Družinska sveta maša je vsako nedeljo ob 10. uri. Prav zaradi tega ste k tej sv. maši vabljeni še posebno šolska mladina in družine. Storimo vse, da bo družinska sv. maša postala res del nas vseh.

BIRMANSKA DEVET DNEVNICA
V soboto, 26. septembra, bomo v naši župniji obhajali praznik svete birme. Na praznik se bodo birmanci, njihove družine in celotna župnija pripravljali z devet dnevnico na čast Svetemu Duhu, ki jo bomo začeli v četrtek. Povabljeni smo, da birmance in njihove družine z molitvijo izročamo v božje varstvo.

VEROUČNO ŠOLSKO LETO
Začeli smo letošnje veroučno šolsko leto. Dragi starši, prav je, da pri tako pomembnem dogajanju rasti vašega otroka, kot je duhovna rast, računamo na božjo moč in previdnost, zato vsi skupaj prosimo, naj Bog blagoslavlja to novo obdobje vzgoje za življenje. Zato že na samem začetku vzemimo verouk resno in zavzeto. Urnik verouka:
1. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
2. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
3. razred ob torkih ob 15h in 16h;
4. razred ob torkih ob 15h in 16h;
5. razred ob četrtkih ob 15h in 16h;
6. razred ob četrtkih ob 15h in 16h ;
7. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h ;
8. razred ob torkih ob 15h in 16h ;
9. razred ob četrtkih ob 17h ;
Mladinski verouk ob četrtkih po večerni maši

DRUŽINSKA SVETA MAŠA
V povezavi z začetkom novega veroučnega leta opozarjamo, da imamo vsako nedeljo tudi družinsko sveto mašo, ki jo oblikujejo veroučenci, starši, zakonci in mnoge druge skupine, ki delujejo v župniji. Družinska sveta maša je vsako nedeljo ob 10. uri. Prav zaradi tega ste k tej sv. maši vabljeni še posebno šolska mladina in družine. Storimo vse, da bo družinska sv. maša postala res del nas vseh.

PRAZNIK ŽALOSTNE MATERE BOŽJE
V torek, 15. septembra, je praznik Žalostne Matere Božje, V kapeli Žalostne Matere Božje bo žegnanjska sv. maša ob 9. uri, h kateri vabljeni vsi, kdor le more, da se skupaj izročimo naši skupni trpeči Materi in ji izročimo svoje križe, težave in preizkušnje. Še posebno pa vabljeni člani molitvene bratovščine ŽMB.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :
TRR – SI56-0483 5000 3334 723 Bogu hvala za vsak vaš dar!

Svetovalnica
tudi v šolskem letu 2020/21 vabi vse, ki ste se znašli v stiski. Za termin svetovanja se prijavite v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 – 12.00 ure)


Mašni nameni 24. nedelje med letom

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 14. SEPTEMBER

Povišanje sv. Križa

7.00  Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
19.00 + Jožica Šk

TOREK, 15. SEPTEMBER

Žalostna Mati Božja

7.00 V zahvalo
9.00 Za žive in + člane ŽMB (kapela ŽMB)
19.00 + Marjanca Peč

SREDA, 16. SEPTEMBER

Kornelij, papež in Ciprijan, škof, mučenca

7.00   Jovan in Mila Lazič in Berkovi
19.00 + Frančiška Petek

ČETRTEK, 17. SEPTEMBER

Robert Bellarmino, škof in cerkveni učitelj

7.00   + Milan Vrečko
19.00 + Lado Gračner in starši ter Terezija in Mihael Kovačič

 PETEK, 18. SEPTEMBER

Jožef Kupertinski, duhovnik in redovnik

7.00  Po namenu
19.00 + v družini Ravnjak – Bezenš

 SOBOTA, 19. SEPTEMBER

Januarij, škof in mučenec

7.00 + v družini Krk
19.00 + Ivan Vidma

25. NEDELJA MED LETOM, 20. SEPTEMBER
SVETNIŠKIH KANDIDATOV

Andreaj Kim Tae-gon, duhovnik in drugi korejski mučenci

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Ladislav Žlegel
9.00 + dva Alojza in Blaž Arhar ter za zdravje (stolnica)
10.00 + Milica Lilija
11.30 + Poličnik
15.00 celjsko zaobljubljeno romanje v Petrovče
19.00 + Elizabeta Petrovič


Oznanila 23. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

KRŠČANSKE VREDNOTE IZROČATI IZ RODA V ROD

»Kakor smo duhovniki odgovorni za vero članov celotne župnije, tako ste starši odgovorni za vero vaših otrok. Zato napravite iz svoje družine Cerkev v malem.« Tako je zapisal že v prvih krščanskih časih sv. Janez Zlatousti.Dragi starši, pomembnost teh besed se morate zavedati še posebno v času, ko začenjamo novo veroučno šolsko leto. Ne pozabite, da ste prvi poklicani, da svojim otrokom ponudite sonce življenja, da ga izpostavite žarkom božje svetlobe. Ko boste skupaj z njimi prihajali k sv. maši, se v družinskem krogu pogovarjali o Jezusu in vrednotah življenja in jih vestno pošiljali k verouku, boste največ storili za srečno prihodnost svojih otrok.Ponujamo vam svojo podporo pri tako odgovornem poslanstvu, da bi jim skupaj ponudili božje sonce. Storimo to z vso odgovornostjo do Boga, do samega sebe, še posebno pa do sadov vaše ljubezni. 
Marjan Jezernik, opat

PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA
V torek je slovesen praznik Marijinega rojstva – Mali Šmaren. Svete maše bodo kakor ob nedeljah. Ob 9h bo v Marijini cerkvi slovesna sveta maša praznika. Lepo vabljeni!

CELJSKO ZAOBLJUBLJENO ROMANJE V PETROVČE
Že stoletja mesto Celje na nedeljo po prazniku Marijinega imena roma v Petrovče. Zaobljubljeno romanje je molitveni dan našega mesta, da bi bili obvarovani poplav in drugih naravnih nesreč. Tudi to leto smo vabljeni v nedeljo, 13.09. ob 15 uri, verniki mesta Celje, da se zberemo v Petrovčah in skupno prosimo za božjo milost in varstvo v našem življenju.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije :

TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

VEROUČNO ŠOLSKO LETO
Vpis novih veroučencev že poteka v naši župnijski pisarni. V župnijski pisarni bomo na razpolago ves teden in sicer vsak dan od 8. do 12. ure, ter popoldan od 15. do 16. ure. K vpisu otrok starši tistih otrok, ki niso krščeni v naši župniji, prinesite s seboj družinsko knjižico ali kakšno drugo potrdilo o krstu vašega otroka.
V pisarni imate na voljo vse učbenike.
Urnik verouka:

1. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h;
2. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h
;3. razred ob torkih ob 15h in 16h;
4. razred ob torkih ob 15h in 16h;
5. razred ob (v tiskanih oznanilih je napaka!) ČETRTKIH ob 15h in 16h;  
6. razred ob četrtkih ob 15h in 16h;
7. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h;
8. razred ob torkih ob 15h in 16h;
9. razred ob četrtkih ob 17h;
Mladinski verouk ob četrtkih po večerni maši.

Maša ob začetku veroučnega leta je bila v nedeljo 6. septembra, zato z veroukom začenjamo v ponedeljek 7. septembra.

Ponovni začetek Delavnic molitve in življenja
Dne 8. septembra, po večerni maši, nadaljujemo z delavnicami molitve in življenja, ki so bile zaradi epidemije covid19 prekinjene. Vabljeni k iskanju Božjega obličja tudi tisti, ki bi se želeli naknadno priključiti delavnicam. Kontakt: Anja 031 209 905.
Delavnice potekajo enkrat tedensko po dve uri. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitev …

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

V povezavi z začetkom novega veroučnega leta opozarjamo, da imamo vsako nedeljo tudi družinsko sveto mašo (razen kadar je slovesna maša). ki jo oblikujejo veroučenci, starši, zakonci in mnoge druge skupine, ki delujejo v župniji. Družinska sveta maša je vsako nedeljo ob 10. uri. Prav zaradi tega ste k tej sv. maši vabljeni še posebno šolska mladina in družine. Storimo vse, da bo družinska sv. maša postala res del nas vseh.

SKRB ZA DUHOVNE POKLICE
Pomanjkanje duhovnikov postaja resen pastoralni izziv. Tretjina župnij v naši škofiji nima več stalnega dušnega pastirja. Potrebno je strniti vse molitvene moči, da tisti, ki jih Bog kliče, ne bodo oklevali, ampak velikodušno odgovorili na božje povabilo. Zato smo še posebno vabljeni v soboto 12. septembra na škofijski molitveni dan za duhovne poklice v baziliko Matere Božje v Petrovčah. Ob 9. uri bo najprej molitvena ura za duhovne poklice, nato pa ob 10h sv. maša, ki jo bo vodil škof dr. Stanislav Lipovšek.

Stična 2020
Ste mislili, da zaradi novega virusa Stične 2020 ne bo? Seveda bo! Le, da bo potekala na več krajih. V naši škofiji bo program Stična potekal na pet različnih krajih. Nam najbližje pa bo v SMC na Hudinji. Zato se vsi, ki bi se želeli udeležiti,  prijavite na https://sticna.net/ (elektronske prijave so letos obvezne).


Župnijski koledar

september 2020

nedpontorsrečetpetsob
1
2
3
  • Molitvena ura za nove duhovne poklice
4
5
6
7
8
  • Marijino rojstvo - mali šmaren
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
  • Bl. Anton Martin Slomšek
25
26
27
28
29
30