Author Archives: Marko Boštjan Zdolšek

Oznanila 7. velikonočne

Category : Oznanila , Vsi

Prišla je ura…
Jezus v svojem poslovilnem govoru govori o uri, ki je prišla, da se zgodi tisto, za kar je prišel in da se po uresničenju svojega poslanstva vrne k svojemu Očetu. Jezus ob tej uri ne tarna, ne obtožuje in ne joče, ampak govori: »Oče, proslavi svojega Sina, da tvoj Sin tebe proslavi!« Pred leti je pri nas izšla knjiga: »Poslovilna pisma žrtev za svobodo.« To so pisma naših ljudi, ki so jih napisali, ko so zvedeli, da je tudi za njih »prišla njihova ura«. Nekaterim je uspelo priti do koščka papirja, na katerega so s tresočo roko napisali nekaj besed slovesa in jih po kdo ve kakšni poti poslali svojim domačim. V takšnih trenutkih človek ni igralec. Sebi in drugim je do skrajnosti iskren. Ko prebiramo njihove vrstice, skoraj ne bi mogli najti koga, ki bi obupoval. Večina je polna vere, upanja in ljubezni. Mnogi izrecno pišejo, da se bodo »nad zvezdami« zopet srečali s svojimi dragimi domačimi. Zatrjujejo, da ne umirajo zaman, da njihova žrtev ni prazna. Govorijo o ljubezni, ki ne bo nikoli prenehala, ki bo trajala naprej, preko groba po njihovi smrti. Kako so si podobne Jezusove besede ob uri slovesa in besede umirajočih ljudi. Izpovedujejo najgloblje prepričanje, da nismo ustvarjeni za smrt in uničenje, temveč za življenje. Zato bo največja ura, ki bo prišla, ura večnega življenja!
Marjan Jezernik, opat

Binkošti – praznik Svetega Duha
V nedeljo je binkoštni praznik – praznik Svetega Duha, na katerega se pripravljamo z devetdnevnico. Hkrati pa v nedeljo zaključujemo mesec maj in šmarnično pobožnost. Kakor je Marija bila z molitvijo prisotna v binkoštni dvorani v središču prve apostolske Cerkve, tako je združena tudi z nami, še posebno v šmarničnem mesecu maju. V dneh pred binkoštmi smo torej vabljeni k skupni molitvi devetdnevnice, hkrati pa se tudi osebno bolj pogosto obračajmo na Svetega Duha, ko molimo znano molitev Pridi, Sveti Duh, lahko pa tudi: Pridi, Sveti Duh! Razsvêtli moj razum, da bom spoznal tvoje zapovedi. Okrêpi mi srce zoper sovražnikove zvijače, vžgi mojo voljo … Slišal sem tvoj glas in nočem se zakrkniti ter se upirati z besedami: kasneje …, jutri. Nunc coepi! Zdaj! Naj se ne zgodi, da jutrišnjega dne zame ne bi bilo. O, Duh resnice in modrosti, Duh umnosti in svèta, Duh radosti in miru! Hočem, kar hočeš; hočem, ker hočeš; hočem, kakor hočeš; hočem, kadar hočeš … V mislih imejmo še posebej naše birmance, ki bodo zaradi okoliščin novega virusa zakrament svete birme prejeli naknadno.

Šmarnice
Le še teden dni in bomo pri koncu Marijinega meseca, zato toliko bolj izkoristimo vsak majski dan tudi za to, da , da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere Marije! Zato ste dragi otroci in družine tudi v zadnjem tednu vabljeni, da bi imate šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:
1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).
3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato izrecite osebne prošnje.
4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).
5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 
Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast! Na http://sku.rkc.si/ je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle in otroke. Vsako soboto ob 20. uri pa bomo imamo šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)

Podeljevanje zakramentov prvega svetega obhajila, birme, krsta in poroke ter zakramentala cerkvenega pogreba
Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila in svete birme se v naši župniji preložita na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta in zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti do 50 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se lahko opravi v navzočnosti do 50 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil, ki so predlagana za vsako sveto mašo. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru.


Mašni nameni 7. velikonočne

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 25. MAJ

Beda Častitljivi, d. in c. učitelj

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00  + Franc Prelog

19.00 + Jožefa in Kotnik

TOREK, 26. MAJ

Filip Neri, duhovnik

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00 + Tonček Verbovšek in + v družini Vidic

19.00 + Marija Marinčič

SREDA, 27. MAJ

Alojzij Grozde, mučenec

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00   + Pinka Lorger

19.00 + Vesna Markotič

ČETRTEK, 28. MAJ

German Pariški, škof

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00   + Anton Iršič in sorodniki

19.00 + Jožefa Škulj

PETEK, 29. MAJ

Maksim Emonski, škof

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00  + Nina Vršnik

19.00 + Majda Žlavs, Milka Tisl in Mihael Urek st.

 SOBOTA, 30. MAJ

Kancijan in drugi Oglejski muč.

Devetdnevnica na čast Svetemu Duhu

7.00  Za zdravje

19.00 + Cvetka Žnidar in Milka Tisl

23. NEDELJA MED LETOM, 31. MAJ

Obiskanje Device Marije

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Drgajner

9.00 + starši Aljančič

10.00 + v družinah Lilija in Hriberšek

11.30 + Nada Salobir in za telesno in duševno zdravje naših otrok

19.00 Prošnja k Mariji Pomagaj za zdravje, na čast Svetemu Duhu za razsvetljenje in za + sorodnike


Oznanila 6. velikonočne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi!
Ko je imel Jezus v zadnjih urah svojega zemeljskega življenja okrog sebe zbrane apostole, jim je na srce položil več pomenljivih besed. Vse to je v zadnjih poglavjih Evangelija po Janezu zapisal omenjeni apostol. Letos na 6. velikonočno nedeljo, drugo nedeljo zapored, ko smo lahko spet vsi skupaj zbrani v obhajanju svete maše, nam živi Jezus med drugim naroča: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in tolaži: »Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.« Kljub za mnoge mučnim okoliščinam epidemije, ki se hvala Bogu, vsaj začasno končuje, upam in verjamem, da so bili vsi ti tedni hkrati dobrodošel čas, ko nismo opravili le stvari, ki so nam ležale na dolgu, ampak smo lahko bili tudi več v tišini in osami z Bogom ter tako omogočali, da sta Božje življenje in Božja Ljubezen v nas rastla! Ne pozabimo, kaj nam je v tem obdobju koristilo pri doživljanju Božje bližine in pomislimo, kako bi lahko z dobrimi praksami (molitev, branje, žrtev, telesna aktivnost, stiki z bližnjimi po internetu …) nadaljevali tudi v prihodnje. Hkrati pa se, seveda s previdnostjo in odgovornostjo, a predvsem s preprosto otroško ljubeznijo prvoobhajanca, približajmo in vrnimo pred sveti tabernakelj in Gospodov oltar, kjer nas prisotnost živega Boga blago pozdravlja: »Ne bom vas zapustil sirot!«

Matic Lesjak, kpl

Šmarnice
Smo že na polovici Marijinega meseca, ki nas nagovarja da bi pod Marijinim varstvom našli pot k Jezusu. Kot je že bilo oznanjeno zaradi okoliščin ne moremo skupaj v stolnici doživljati šmarnične pobožnosti za otroke in družine, ampak v cerkvi, tako pri jutranji, kot tudi pri večerni sveti maši, spremljamo šmarnice za odrasle (o spreobrnjenemu anglikanskemu duhovniku, sv. John Henry Newmanu). Zato ste dragi otroci in družine zopet vabljeni, da bi imate šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:
1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji zapojete za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).
3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato izrecite osebne prošnje.
4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).
5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 
Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast! Na http://sku.rkc.si/ je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle in otroke. Vsako soboto ob 20. uri pa imamo šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)
Vabljeni, da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere Marije!

Obhajanje najsvetejše daritve in drugih zakramentov
Že skoraj dva tedna smo lahko zopet povezani v skupnem obhajanju svete maše. A še vedno bo do nadaljnjega možno prisostvovati le pri svetih mašah v stolni, ne pa še v Marijini cerkvi. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, še vedno veljajo naslednja navodila:
1. Vsak vernik mora nositi svojo zaščitno masko.
2. Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.
3. V klopeh ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Vsak naj se usede na mesto, ki je označeno z belim listom. Družine in vsi, ki živijo v istem gospodinjstvu, lahko sedijo skupaj. Če so vsa mesta v cerkvi zapolnjena, si zunaj lahko vzamemo stol in se usedemo pred cerkvijo tako, da upoštevamo varnostno razdaljo.
4. Pozdrav miru se opusti.
5. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
6. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu ter se čim prej oddaljijo od vrat, da preostalim omogočijo nemoten prehod. Oznanilni listi pa bodo predhodno pred cerkvijo.

Podeljevanje zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme ter kateheza in različna srečanja
Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila se v naši župniji preloži na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno. Podeljevanje zakramenta birme je v celotni Sloveniji preloženo na jesenski čas. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.)Vsebina za osebno delo veroučencev je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Vnebohod
V četrtek je slovesen praznik Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred vnebohodom ponedeljek, torek in sreda, so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po jutranji sv. maši imeli litanije vseh svetnikov in prošnje molitve, pri katerih bomo prosili za lepo vreme, dobro letino in blagoslov pri delu. Lepo vabljeni. V petek pa že začenjamo devet dnevnico na čast Svetemu Duhu, kot priprava na Binkoštni praznik.


Mašni nameni 6. velikonočne nedelje

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 18. MAJ

PROŠNJI DAN
Janez I., papež in mučenec

7.00  Za nove duhovne poklice
19.00 Za zdravje

TOREK, 19. MAJ

PROŠNJI DAN
Peter Celestin, papež

7.00 + Elizabeta Žlender
19.00 + Majda Žlavs

SREDA, 20. MAJ

PROŠNJI DAN
Bernardin Sienski, duhovnik

7.00   Na čast Srcu J. in Marijinemu – za zdravje
19.00 Po namenu

ČETRTEK, 21. MAJ

Gospodov vnebohod
Timotej, diakon in mučenec

7.00   + Jolanda Gričnik
8.00 Za blagoslov in Božje varstvo
9.00 + v družini Flis in Brežnik (stolnica)
10.00 Za verne duše
19.00 + Pinka Lorger

PETEK, 22. MAJ

Marjeta Kasijska, redovnica

DEVETDNEVNICA NA ČAST SVETEMU DUHU

7.00 + Pinka Lorger
19.00 + Franc Klepej

SOBOTA,  23. MAJ

Servul (Socerb), tržaški mučenec

DEVETDNEVNICA NA ČAST SVETEMU DUHU

7.00 + Jolanda Gričnik
19.00 + Katarina Trontelj

7. VELIKONOČNE NEDELJA, 24. MAJ

Marija Pomočnica kristjanov

DEVETDNEVNICA  NA ČAST SVETEMU DUHU

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Alojzij Arhar in za zdravje
9.00 + Vili in Ljuba Kragolnik (stolnica)
10.00 + Marija Gračner
11.30 + Štefan in starši Horvat ter Rojšek
19.00 + Pinka Lorger


Mašni nameni 5. velikonočna nedelja

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 11. MAJ

Pankracij, mučenec

7.00 + v družini Uršič
19.00 + Marija in Alojz Pajk

TOREK, 12. MAJ

Leopold Mandić, redovnik

7.00 + Elizabeta Žlender
19.00 V zahvalo za zakon

SREDA, 13, MAJ

Fatimska Mati Božja

7.00 V dober namen
19.00 Dragica Krajnc

 ČETRTEK, 14. MAJ

Bonifacij, mučenec

7.00 + Tilka Tisel
19.00 + v družini Radej

 PETEK, 15. MAJ

Izidor, kmet

7.00  +Marija Kocjančič
19.00 + Marjana Selič

 SOBOTA, 16. MAJ

Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec

7.00 Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v družini
19.00 + Marija, Ludvik in starši Elijaš

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 17. MAJ

Jošt, puščavnik

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 +starši Gračner in Krašovec
9.00  + Ana Kralj (stolnica)
10.00 + Ervin Razboršek
11.30 + v družini Vrečar
19.00 + starši Hribernik