Author Archives: Marko Boštjan Zdolšek

Mašni nameni 1. postne nedelje

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 2. MAREC

Neža Praška, klarisa in opatinja

7.00 + Jože Horvat

18.00 + Marija Koželj

TOREK, 3. MEREC

Kunigunda, kraljica

7.00 + dva Jakoba in Marija Acman

18.00 + Danilo Kotnik

SREDA, 4. MAREC

Kazimir, poljski kraljevič

7.00  Ni namena

9.30 Dekanijska rekolekcija

18.00 + starši Marenčič

pRVI ČETRTEK, 5. MAREC

Olivija, mučenka

7.00   Ni namena

18.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 6. MAREC

Fridolin, opat

7.00  Ni namena
17.30 + Jernej in Bogdan Lilija (Križev pot)

18.00 + v družini Lilija in Kramer

PRVA SOBOTA, 7. MEREC

Perpetua in Felicita,  mučenki

7.00 + duhovniki

8.00 Ni namena (Marijina c.)

18.00 + Bine in starši Brežnik

2. POSTNA NEDELJA, 8. MAREC

Janez od Boga, redovni ustanovitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00  + Drgajnerjevi

9.00 + Danica Krulec (Marijina c.)

10.00 + v družini Videnšek

11.30 + Ivan Vidmar

17.30 + člani bratovščine M. B. 7 žalosti (Križev pot)

18.00 + Marija Hriberšek


Nameni 1. postne

Category : Vsi

POST – MOLITEV – MILOŠČINA
Trije novomeški bogoslovci (kandidati za duhovništvo) Janez, Jakob in Blaž ob realnosti, da v bogoslovju iz njihove škofije morda kmalu ne bo več nikogar (za Škofijo Celje je bogoslovje prazno že drugo leto), se bodo v letošnjem postnem času postili kot je opisano na facebook.com/vnasgori in @vnasgori. Hkrati vabijo tudi nas, da bi živeli zgornje besede:
POST
Očisti dušo in nam pomaga, da nad name ne vlada telo, temveč duh. Ugaša plamen poželenja in prižiga luč čistosti. Odpovemo se lahko stvarem, kin as ovirajo v odnosu z Bogom, kot je pretirana uporaba telefona. Če pa se odpovemo hrani, pa nas bo fizično pomankanje opominjalo na to, kar je res pomembno. (Spodbuda: petke preživeti le ob kruhu in vodi)
MOLITEV
Nam daje priložnost rasti v odnosu z Bogom, tu spoznavamo naše slabe navade in tu lahko poglobimo odložitev za novo pot življenja. Gospod nas spodbuja, da prosimo kar potrebujemo in zato verjamemo, da bo preko poglobljene molitve On odogovoril. (Spodbuda: vsak dan zmoliti en, ob sredah, petkih in nedeljah dva rožna venca)
MILOŠČINA
Dela usmiljenja in ljubezni vzpodbujajo našo skrb do ljudi v stiski. Za blagor drugega lahko poleg denarja darujemo predvsem čas in prijazno besedo. (Spodbuda: trudimo se za dobra dela, posebej ta, ki ustvarjajo vzpodbudno okolje v Cerkvi). Naj post v naših srcih, tudi po zgornji spodbudi, vzplamti ogenj ljubezni do Jezusa Kristusa!
Matic Lesjak, kpl.

Postni čas
Začeli smo sveti postni čas, ki v Cerkvi pomeni čas posebnih milosti in priprave na velikonočne praznike. To so štirideset dnevne duhovne vaje vse Cerkve. V tem času si kristjani prizadevamo, da s poglobljeno molitvijo, pokoro in dobrimi deli utrdimo svojo vero.
Ker obhajamo letošnji postni čas v letu Svetega pisma je prav, da se v tem času posvetimo tudi branju Svetega pisma. Naj postane Sveto pismo vir naše duhovne moči.V postnem času je tudi v naši župniji več priložnosti, ki nam pomagajo, da bi ta čas milosti preživeli v postnem prizadevanju. Zato bo v spovednici v zakramentu svete spovedi doživeti spravo z Bogom. Prvi postni teden, ki je pred nami nas še vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv.mašo .

Postni govor
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. Prav temu so namenjena postna razmišljanja, ki jim moremo prisluhniti vsak postni petek pri večerni sv. maši v naši stolni cerkvi. V petek bomo prisluhnili drugemu postnemu razmišljanju z naslovom:  Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje«, ki ga bo imel g. Miha Herman – župnik župnije Teharje.

1. četrtek: dan molitve za nove duhovne poklice, zato bomo pol ure pred večerno sv. mašo imeli molitveno uro za duhovne poklice;
1. petek: po jutranji sv. maši bo pobožnost na čast Jezusovemu srcu;
1. sobota: ob 8. uri bo v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu

Srečanje ob Svetem pismu
Srečanje bo v četrtek po večerni sveti maši.

Postna kvatrna nedelja
Naslednja nedelja je postna kvatrna nedelja, ki je namenjena molitvi za duhovne poklice. Darovi, ki jih boste darovali prihodnjo nedeljo bodo namenjeni vzdrževanju bogoslovnega semenišča in bogodlovcev. Prav je, da se tega velikodušno spomnimo in tako tudi na ta način podpremo rast novih duhovnih poklicev.

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19
Slovenska škofovska konferenca je za trenutno situacijo objavila posebna navodila, ki se jih držimo tudi v naši župniji. A že na nasplošno za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
V cerkvi in pri bogoslužju pa se držimo še naslednjih določil:
a)   Kropilniki z blagoslovljeno vodo ob vhodu v cerkev morajo biti izpraznjeni. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo.
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke.
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko

Dekanijska rekolekcija
Vsako prvo sredo v mesecu se duhovniki celotne dekanije zberemo v eni izmed župnij na duhovnem srečanju in pogovoru o skupnih pastoralnih vprašanjih. V mesecu marcu bo takšno srečanje v naši župniji.
Začeli ga bomo v sredo ob 9.30, ko bomo imeli v stolnici sveto mašo, h kateri lepo vabimo vse, ki zmorete, da bomo skupaj povezani v daritvi in molitvi za uspeh pastoralnega dela v naši dekaniji.

1. postni teden
Otroci in družine bodo sodelovali pri družinskih mašah ob postnih nedeljah. Otroci se bodo trudili, da bodo prvi postni teden živeli odpuščanje: » Iz srca odpustim, če me kdo danes prizadene.« Po sveti maši bodo pomagali Jezusu, tako da bodo na trnje lepili rožice odpuščanja in dobrih del, da bo njegova trnjeva krona ozelenela in zacvetela. Odrasli pa smo povabljeni, da živimo misli iz Svetega pisma. Po sveti maši bomo prejeli kartice z žeblji, ki nam bodo pomagale, da bomo prvi postni teden zadajali čim manj ran in nudili čim več trdnosti okoli nasZbiranje kandidatov za nov ŽPS –

Vaš glas lahko oddate tudi tu!
Dragi verniki stolno-opatijske župnije Sv. Danijela v Celju!
Prav je, da je župnija živo občestvo vernih, ki se zavedajo, da je življenje župnije mrtvo, če v njej ne sodelujemo vsi. Prav posebno pa je za vsako župnijo potrebno, da ima dober in učinkovit Župnijski pastoralni svet. Mandatno obdobje petih let dosedanjega ŽPS se izteka. Zato bo potrebno izbrati novega, kar bomo storili na četrto postno nedeljo, 22. marca.
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost, je torej praktični kristjan, ki živi v skladu s cerkvenimi predpisi., ter je pripravljen dejavno sodelovati v pastoralnem življenju župnije. Da bomo lažje dobili osebe, ki jih lahko napišemo na listo izbire novih članov, nam pomagajte in dobro razmislite, katera oseba iz okolja v katerem živite je vredna, da bi lahko bila član novega ŽPS. Vaše predloge lahko oddate tudi na spodnji povezavi. Hvaležni vam bomo za vaše sodelovanje!
https://forms.gle/64mMGui2fhGoAfKu7


Dekanijska revija pevskih zborov

Minulo nedeljo smo v naši stolnici gostili dekanijsko revijo pevskih zborov iz vseh petih sosednjih župnij. Tematika je bilo misijonsko poslanstvo Cerkve, zato je v duhu želje, da bi čim več duš zares srečalo Jezusa, edinega pravega Odrešenika, iz 130 grl veličastno zadonela misijonska himna Njive so bele. Po prepevanju je sledilo še druženje v župnijskih prostorih. Bogu hvala za vsak glas, ki pomaga naša srca dvigniti k Njemu!


Oznanila 7. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

ODPUŠČATI IN LJUBITI ZA VSAKO CENO
Človek stare zaveze, neodrešen v pričakovanju prihoda Jezusa Kristusa hrepeni po odrešenju, pozna le: »ZOB ZA ZOB, GLAVO ZA GLAVO«. Za odrešenega novozaveznega človeka, pa z Jezusovim prihodom veljajo besede današnjega evangelija: »LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE, DOBRO DELAJTE TEM, KI VAS ČRTIJO, BLAGOSLAVLJAJTE TISTE, KI VAS KOLNEJO, MOLITE ZA TISTE, KI VAS OBREKUJEJO … «. Jezus odpuščanja in ljubezni ne prikazuje kot nekaj junaškega, kar bi bilo pridržano in mogoče samo svetnikom, ampak kot čisto vsakdanjo dolžnost, ki veže vsakega kristjana. »Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, če odpuščate tistim, ki vam odpuščajo, kakšno zasluženje imate?« To razmeroma z lahkoto delajo mnogi ljudje. Na takšen način ljubezen in odpuščanje postavljamo na raven trgovine. Če boš ti meni odpustil in me boš imel rad, bom odpuščal in imel rad tudi jaz tebe. Kristjan ne sme in ne more ravnati po načelu tistih, ki jih še ni razsvetlila luč evangelija. Gre torej za tisto »obilnejšo pravičnost«, ki jo vnema ljubezen, katero je Jezus ne le učil, ampak jo je tudi sam prvi tudi živel in zanjo daroval celo svoje življenje. PRAV TO MORA POSTATI RAZPOZNAVNO ZNAMENJE VSEH KRISTJANOV!

Marjan Jezernik, opat

Postni čas
Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica
Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Križev pot
V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še pa se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Bralci dobre knjige
Bralci dobre knjige se bomo sestali v torek, 31.3.2020, po večerni sv. maši v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko smo bili sirote, ki jo je napisal japonski pisatelj Kazuo Ishiguro. Roman pripoveduje o detektivu, ki raziskuje izginotje svojih staršev v Šanghaju pred dvajsetimi leti. Dogajanje je postavljeno v začetek 20. stoletja. Pred bralcem se odvija človekovo notranje zorenje sredi izjemnih okoliščin. Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi.

Postna postava
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Postni govori  – SVETO PISMO TEMELJ NAŠE VERE –
Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom:
· 28. februar: Sveto pismo in vera v Stvarnika ter sodobna praznoverja
                   Anton Lipar – župnik župnije A.M. Slomška Celje
· 6. marec: Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje
                  Miha Herman – župnik župnije Teharje
· 13. marec: Sveto pismo in Sveta trojica
                  p. Primož Kovač – župnija Sv. Cecilija – Celje
· 20. marec: Sveto pismo in Jezus – srednik med Bogom in človekom
                  Vlado Bizant – župnik župnije Sv. Jožef – Celje
· 27. marec: Sveto pismo in vera v posmrtno življenje
                 Srečko Hren – župnik župnije Sv. Duh – Celje
· 3. februar: Sveto pismo in opravičenje – vera je božji dar
                   škof Stanislav Lipovšek

Vabljeni na Delavnice molitve in življenja (DMŽ)
Minulo sredo je že bilo uvodno srečanje DMŽ, a ste še vedno povabljeni, da se nam pridružite. Na delavnicah se preko spoznavanja in izkušanja različnih oblik molitve učimo postati Jezusovi prijatelji in učenci. Delavnice vsebujejo 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko po dve uri. Srečanja bodo običajno ob torkih, začenši 25. februarja, ob 18.45 v župnišču. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitev … S seboj imejte Sveto pismo (kakršno koli, le da je v celoti) in zvezek ter pisalo za zapiske. Prisrčno vabljeni! Več informacij: Anja, 031/209-905.