Mašni nameni binkoštne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 24. MAJ

Marija, Pomočnica kristjanov – zavetnica Slovencev-
MARIJA POMAGAJ

7.00 Po namenu

8.00 + Marija Primožič

9.00 + v družini Flis ter Ivan in Marija Brežnik

10.00 + Terezija Kerin

11.30 Za ozdravljenje

19.00 + Lovro Kvas

TOREK, 25. MAJ

Beda Častitljivi, duhovnik in cerkveni učitelj

7.00 Za žive in pokojne v družini Laznik in Čurč

19.00 + Janez Kastelic

SREDA, 26. MAJ

Filip Neri, duhovnik

7.00 + Tonček Vrbovšek in + v družini Vidic

19.00 + Marija Marinčič

ČETRTEK, 27. MAJ

Alojzij Grozde, mučenec

7.00 Po namenu

19.00 Po namenu

PETEK, 28. MAJ

German Pariški, škof

7.00 Za Božjo pomoč in previdnost ter blagoslov

19.00 + Branko Lesjak

SOBOTA, 29. MAJ

Maksim Emonski, škof

7.00 Po namenu

19.00 + Ervin Razboršek

NEDELJA SVETE TROJICE, 30. MAJ

Kancijan in drugi oglejski mučenci mučenec

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 Za zdravje

9.00 + v družinah Vrečer in Nosan

10.00 + Petar Orehov

11.30 + Lipičnik Marija, Ivan in Metka ter Deželak Frančiška in Ferdinand, Marija Ernestina in Pavel

19.00 + Cvetka Žnidar in Milka Tiselj


Oznanila 7. velikonočne nedelja

Category : Oznanila Vsi

BIRMANCI – BODITE PRIČEVALCI JEZUSOVE LJUBEZNI
Za velikega indijskega pesnika Gandhijaje znano, da ga je Evangelij Jezusa Kristusa izredno privlačil. Toda kristjan ni postal samo zato, ker so ga kristjani razočarali. Sam je dejal: »Kristjani v Evropi ste podobni kamnu, ki je vse okrog moker, v notranjosti pa je popolnoma suh. Že 2000 let je Evropa potopljena v krščanstvo. Vse povsod so vidni znaki krščanstva, v vaši notranjosti pa ga ni mogoče zaslediti.« Dragi birmanci, prejeli boste zakrament Sv. Duha, ki naj vas napolni z ljubeznijo Jezusa Kristusa. Naj se to pozna v vašem vsakdanjem življenju, da boste priče Jezusove ljubezni. Odprite vrata svojega srca Jezusu, da bo preko vas v sedanjem svetu delal čudeže svoje ljubezni. Ostanite zvesti apostoli Evangelija, ki ga sprejemate v teh dneh, ko se pripravljate na zrelo in odraslo življenje.
Marjan Jezernik, opat.

MESEC MAJ – MESEC ŠMARNIC
Obhajamo Marijin mesec maj in se ves mesec zbiramo pri Šmarnicah. Lepo smo povabljeni, da Šmarnice obiskujemo res v lepem števili. Še posebno so povabljeni k večernim Šmarnicam letošnji prvoobhajanci in birmanci, ter njihove družine.

BINKOŠTI – PRAZNIK SVETE BIRME
Kljub oviranemu poteku priprave na sv. birmo, smo lahko z birmanci v zadnjem mesecu imeli nekaj srečanj, priprav, pogovorov in molitev, da smo se vseeno pripravili na prejem zakramenta sv. birme. V petek smo začeli z devetdnevnico na čast Svetemu Duhu pred praznikom sv. birme, ki bo na binkošti, ob 10. uri. Devetdnevnica je za birmance obvezna, prav pa je, da birmance spremljate tudi starši in če je mogoče tudi botri. Vsi skupaj pa z molitvijo spremljajmo naše birmance, da bodo res dobro pripravljeni na prejem zakramenta zrelosti. Za starše in botre bo ves teden prilika za sveto spoved. Še posebno bo lepa priložnost v četrtek med skušnjo birmancev in med mašo. Dobro opravljena sv. spoved je lahko najlepše darilo, ki ga lahko starši in botri podarite birmancu in družini! Birmanci pa bodo sveto spoved imeli v petek.

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za obnovo strehe, a še naprej vse vernike in ljudi dobre volje iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč, da dokončno odplačamo dolg. Darove lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali. Bog povrni!

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Molitev k Svetemu Duhu
Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas
razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v
življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi
sprejemali njegove spodbude.
Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Molitev v času epidemije COVID-19
Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.
Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.
Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen
.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Gospod Bog, svojega služabnika Maksimilijana si izbral, da bo kot naslednik apostolov vodil Tvoje vernike. Daj mu duha modrosti in moči, duha vednosti in pobožnosti, da bo zvesto vodil zaupano mu ljudstvo in v svetu uresničeval skrivnost Cerkve. Po Kristusu, našem Gospodu.


Mašni nameni 7. velikonočne nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. MAJ

Jošt, puščavnik
Devetdnevnica

7.00 Za žive in pokojne v družinah Laznik in Čurč

19.00 + Ana Kralj

TOREK, 19. MAJ

Janez I., papež
Devetdnevnica

7.00 + Matilda, Ignac Kunštek ter Katica in Vinko Krošlin

19.00 + starši Hribernik

SREDA, 19. MAJ

Krispin, redovnik

Devetdnevnica

7.00 + Štefanija in Ivan Smodek

19.00 + Majda Žlavs

ČETRTEK, 20. MAJ

Bernardin Sienski, duhovnik

Devetdnevnica

7.00 + Marija, Franc in Julijana Gračner

19.00 + Marjan Lazar

PETEK, 21. MAJ

Timotej, diakon in mučenec

Devetdnevnica

7.00 Po namenu

19.00 + Franc Klepej

SOBOTA, 22. MAJ

Marjeta Kasijska, redovnica
Devetdnevnica

7.00 + Ana Vajdič in Ivan Horvat

19.00 + Stjepan Lugarić

BINKOŠTI, 23. MAJ

Socerb Tržaški, mučenec

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Blaž Lilija

9.00 + Katarina Trontelj

10.00 + Branko Lesjak

11.30 Za edinost v katoliški Cerkvi in za papeža

19.00 Po namenu


Oznanila 6. velikonočne nedelje

Category : Oznanila Vsi

»Na prvih straneh Svetega pisma beremo, da je človek prvič padel, ker je hotel biti kakor Bog. To ga je oddaljilo od Boga in spremenilo. Ne pa tudi izučilo. Človek vedno znova hoče biti kakor Bog. In posledice so vedno znova enake. Uničujoče. Človek ne more biti kakor Bog tako, kot si to najpogosteje predstavlja. Lahko pa je na drugačen način. Na zadnjih straneh Svetega pisma beremo, da je Bog ljubezen. To smo slišali danes v drugem berilu. Ljubezen je tisto, kar Boga najbolj označuje. Ljubezen nas zato lahko naredi najbolj podobne Bogu. Ker ljubimo ali ko ljubimo, smo kakor Bog. Smo mu najbližje. Pa tudi najbližje drug drugemu. In najbližje svojemu bistvu. Tudi pravila našega bivanja in medsebojnih odnosov, ki nam jih je izročil Bog v svojih zapovedih, izvirajo iz ljubezni in vodijo v ljubezen. Samo s to zavestjo jih lahko pravilno razumemo in izpolnjujemo. Ko so nekoč Jezusa vprašali, katera zapoved je največja, je odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki« (Mt 22, 37-40). Ljubezen je torej »skupni imenovalec« vseh zapovedi in ključ za njihovo razumevanje. Apostol Janez je zapisal: »Ljubezen je to, da živimo po njegovih zapovedih. Zapoved – to ste slišali že od začetka – pa je to, da naj živimo v ljubezni« (2 Jn 6). In k temu nas danes vabi Jezus. »Ostaníte v moji ljubezni! Če boste izpolnjevali moje zapovedi, boste ostali v moji ljubezni« (Jn 15, 9-10), pravi. In še bolj poudari: »To je moja zapoved, da se ljúbite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil« (Jn 15, 12). Učencem je že pred tem enkrat rekel: »Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj!« (Jn 13, 34). In kako nas je Jezus ljubil? Tako, da je dal sebe za nas. »Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da dá življenje za svoje prijatelje« (Jn 15, 13), pravi. Ljubezen je darovanje sebe za druge. Ljubezen je darovanje sebe drugim. Ljubimo takrat, ko se darujemo drugim. Tako izpolnimo Božje zapovedi. In tako odgovorimo na Božjo ljubezen do nas.«
L. M.

MESEC MAJ – MESEC ŠMARNIC
V soboto smo začeli Marijin mesec maj in se bomo ves mesec zbirali ob majniški
Kraljici. Ves mesec maj smo zato lepo povabljeni, da se, kolikor je le mogoče, zbiramo
ob šmarnicah. Še posebno so povabljeni k večernim Šmarnicam letošnji prvoobhajanci
in birmanci.

VNEBOHOD
V četrtek je slovesen praznik
Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred
vnebohodom, ponedeljek, torek in sreda,
so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po
jutranji sv. maši imeli procesijo po cerkvi
z litanijami vseh svetnikov in prošnje
molitve, pri katerih bomo prosili za lepo
vreme, dobro letino in blagoslov pri delu.
Lepo vabljeni.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od
16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali
po telefonu (03) 426 19 00 (v času od
8.00 do 12.00 ure).

DEVETDNEVNICA NA ČAST
SVETEMU DUHU
V petek začenjamo z binkoštno devetdnevnico na čast Sv. Duhu, kot neposredno pripravo na birmo. Devetdnevnica je za birmance obvezna. Vabljeni pa tudi njihovi starši in botri, da skupno molimo za blagoslovljeno prihodnost naših birmancev.

Obnova strehe
Iskrena hvala za vse podarjene darove za
obnovo strehe, a še naprej vse vernike in
ljudi dobre volje iskreno prosimo, da
nam priskočite na pomoč, da dokončno
odplačamo dolg. Darove lahko osebno
prinesete v župnijsko pisarno, ali pa
nakažete na transakcijski račun župnije:
SI56-0483 5000 3334 723.
Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi
in odgovornostjo do naše župnijske
skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali.
Bog povrni!

Molitev v času epidemije COVID-19

Usmiljeni Oče,
tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil.
Prosimo te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije,
zdravje, potrpežljivost in moč.
V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce,
nam pa odpri oči za vsako stisko in daj,
da bomo trpečim pomagali z dejanji.

Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo tvojo bližino.
Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike.
Prosimo te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo.
Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo,
nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vere in pogum.

Prosimo te, naj epidemija preneha,
da bomo mogli živeti v miru in blaginji.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

Gospod Bog, svojega služabnika
Maksimilijana si izbral, da bo kot
naslednik apostolov vodil Tvoje
vernike. Daj mu duha modrosti in
moči, duha vednosti in pobožnosti,
da bo zvesto vodil zaupano mu
ljudstvo in v svetu uresničeval
skrivnost Cerkve. Po Kristusu,
našem Gospodu.


Mašni nameni 6. velikonone nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 10. MAJ

Job, svetopisemski mož
Prošnji dan

7.00 Za zdravja in za dva srečna poroda ter po namenu
19.00 + Branko Lesjak

TOREK, 11. MAJ

Pankracij, mučenec
Prošnji dan

7.00 + Ivana Bajuk
19.00 + Tone Pinter

SREDA, 12. MAJ

Leopold Mandić, redovnik
Prošnji dan

7.00 + Frančiška Petek
19.00 + Stjepan Lugarič

ČETRTEK, 13. MAJ

Fatimska Mati božja
– GOSPODOV VNEBOHOD –

7.00 + Marjan Kotnik ter + Kotnik in Samarin
8.00 Za duhovne poklice in svetost duhovnikov
9.00 + Oton Tajnšek
10.00 Za edinost v Katoliški Cerkvi in za papeža
11.30 + Ložar in Žumer
19.00 + Franc Radej

PETEK, 14. MAJ

Bonifacij, mučenec
Devetdnevnica

7.00 + Tilka Tisel
19.00 + Marija Blatnik in sorodniki

SOBOTA, 15. MAJ

Zofija, mučenka
Devetdnevnica

7.00 Za svetost in zvestobo duhovnikov
19.00 + Leopold Bobek

7. VELIKONOČNA NEDELJA, 16. MAJ

Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec
Devetdnevnica

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + starši Čerič
9.00 + Ana Kralj in Jagica Jakše
10.00 + Petar Orehov
11.30 Za edinost v Katoliški Cerkvi in papeža
19.00 + Marija Nemeš