Mašni nameni nedelje Kristusa kralja vesoljstva

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 22. november

Cecilija, mučenka

7.00 + Anton Zdolšek

8.00 + Marija in Anton Gomilar (Marijina c. (MC))

18.00 + Amalija, Franc in Terezija Kovačič

TOREK, 23. november

Klemen I., papež

7.00 V čast in zahvalo srcu Jezusovemu in Marijinemu

8.00 + Emil Mareš (MC)

18.00 + Štefanija Zbiljski po namenu za Evo

SREDA, 24. november

Andrej Dung-Lac, mučenec

7.00 po namenu

8.00 po namenu in v zahvalo (MC)

18.00 + Robert Bajuk

ČETRTEK, 25. november

Katarina Aleksandrijska, mučenka

7.00 + sestra Stanka

8.00 + Logar in Rovan (MC)

18.00 + Andrej, Ana in Ivan Ivanjko

PETEK, 26. noveber

Leopold Portomavtriški, redovnik

Obletnica posvetitve Celjske stolnice

7.00 + Mihaela Beloglavc

8.00 + Kristina Turnšek (MC)

18.00 + Marija, Ivan in Friderik Hudournik

SOBOTA, 27. november

Modest in Virgil, škofa

7.00 + Ožbolt Zatler (obl)

8.00 + Ivan in Silva Vrhovnik (MC)

18.00 + Rafko Ferlič + Leopold Bobek

1. adventna NEDELJA, 28. november

Katarina Labure redovnica

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00+ Amalija in Mirko Lesjak (MC)

9.00 + Janez, starše, Janko in Štefka Cafuta

10.00+ za zdravje in blagoslov v družini

11.30+ Terezija Gluhak

18.00 + Slavko Gradič, Ivan Brežnik, starši Leskovšek, nečaka Leskovšek


Oznanila 33. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Sinoda: papež o razločevanju
In končno razločevanje. Srečanje in medsebojno poslušanje nista sama sebi namen, da bi pustila stvari tako, kot so. Nasprotno, ko vstopimo v dialog, se spustimo v razpravo, se podamo na pot, na koncu nismo več isti kot prej, smo spremenjeni. To nam pokaže evangeljski odlomek o mladeniču. Jezus je zaslutil, da je človek, ki stoji pred njim, dober in veren ter spoštuje zapovedi, a ga hoče pripeljati onkraj preprostega spolnjevanja zapovedi. Med pogovorom mu pomaga razločevati. Predlaga mu, da se zazre vase z lučjo ljubezni, s katero ga je On sam pogledal in vzljubil (prim. v. 21) ter da v tej luči razločuje, na kaj je njegovo srce v resnici navezano. Tako bi odkril, da njegovo dobro ni v dodajanju religioznih dejanj, temveč nasprotno v izpraznjenju samega sebe, torej da bi videl, kaj zaseda njegovo srce, da bi napravil prostor Bogu. To je dragoceno pojasnilo tudi za nas. Sinoda je pot duhovnega razločevanja, cerkvenega razločevanja, ki se udejanja med češčenjem, molitvijo in v stiku z Božjo Besedo. Pismo Hebrejcem pravi, da je Božja Beseda »živa, učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca« (Heb 4,12). Beseda nas odpre za razločevanje in ga razsvetljuje. Ona naj usmerja Sinodo, da ne bo cerkveni sestanek, študijski simpozij ali politični kongres, da ne bo parlament, temveč dogodek milosti, proces ozdravljanja, ki ga vodi (Sveti) Duh. V teh dneh nas Jezus kliče, kakor je storil z bogatim človekom v evangeliju, da se izpraznimo, da se osvobodimo tega, kar je posvetno, tudi naših zaprtosti in naših ponavljajočih se pastoralnih modelov in se vprašajmo glede česa nam hoče med tem obdobjem Bog spregovoriti in v katero smer nas pripeljati. Dragi bratje in sestre, srečno skupno pot želim! Da bi lahko bili romarji, ki so zaljubljeni v evangelij in odprti za presenečenja Svetega Duha. Ne zapravimo priložnosti milosti srečanja, medsebojnega poslušanja in razločevanja. V veselju, ker vemo, da medtem ko iščemo Gospoda, je On prvi, ki nam prihaja naproti s svojo ljubeznijo.
papež Frančišek

CERKEVNI PEVSKI ZBOR
Župnijski cerkveni pevski zbor, bo pričel z vajami. Prva vaja bo v petek 19. 11., ob 19. uri, v pevski sobi v župnijskih prostorih. Vsi, ki imate dar za petje lepo vabljeni. Vem, da je v življenjskem ritmu mnogih izmed vas, kronično pomanjkanje časa, zato bo tudi delovanje zbora nekoliko to upoštevalo. Zbor ne bo pel vsako nedeljo, ampak eno nedeljo v mesecu, za večje stvari se bo vedno dogovorilo v naprej, kdaj in kako. S takšnim načinom delovanja zbora pa menim, da bo lažje vsem. Nenazadnje gre tudi za soodgovornost vseh za lepoto bogoslužja v stolni cerkvi. Res lepo povabljeni. Hvala gospe Bernardki Preložnik Kink za njeno pripravljenost vodenja zbora!

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
Prihodnja nedelja je nedelja Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnja nedelja v tem cerkvenem in bogoslužnem letu.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

DAROVI ZA STREHO NA STOLNICI
Preteklo nedeljo ste za streho na stolnici darovali 1.422,23€. Bog povrni za vaš dar!

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk svete maše v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje.

MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Mašni nameni 33. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 15. november

Albert veliki, škof

7.00 + Alojzija Zdolšek

8.00 v zahvalo in priprošnjo za pomoč Mariji (Marijina c.(MC))

18.00 + Silva Kramer

TOREK, 16. november

Marjeta Škotska, kraljica

7.00 po namenu

8.00 + Emil Mareš (MC)

18.00 + Branko Lorger, Tončka Vodišek

SREDA, 17. november

Elizabeta Ogrska, redovnica

7.00 + Majda Mužina

8.00 po namenu (MC)

ČETRTEK, 18. november

Roman, diakon

7.00 + Franc in Matevž Hudobreznik

8.00 + Avgust Likeb (MC)

18.00 za zdravje v družini

PETEK, 19. november

Matilda, redovnica

7.00 + Marijan Kotnik

8.00 po namenu (MC)

18.00 + Elizabeta Žlender

SOBOTA, 20. november

Edmund, kralj

7.00po namenu

8.00 + Pavla Florjanc (MC)

18.00+ Viktor Marjan Cigoj (pog.)

kristus kralj vesoljstva, 21. november

Darovanje Device Marije

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Zvonko Dimec

9.00 + Angela in Ivan Habjan (MC)

10.00 + starši Jože in Terezija Kraljič, brata Jože in Stanislav

11.30 + Franc Radej

18.00 + Jagica Jakše (obl)


Oznanila 32. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Sinoda: papež o poslušanju
»Nekdo, torej bogat človek, sreča Jezusa, medtem ko je On šel po poti.« S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo o začetku sinodalne poti o sinodalnosti. Udejanjati sinodo, ki smo jo tudi v naši škofiji začeli 17. oktobra, pomeni hoditi po isti poti skupaj. Poglejmo Jezusa, ki na poti najprej sreča bogatega človeka, zatem prisluhne njegovim vprašanjem in na koncu mu pomaga razločevati, kaj storiti, da bo imel večno življenje. Srečati, poslušati in razločevati so trije glagoli sinode, ob katerih pišemo v oznanilih. Tokratni, drugi glagol je poslušati. Pravo srečanje se porodi samo iz poslušanja. Jezus namreč prisluhne vprašanju tega človeka in njegovemu verskemu in bivanjskemu nemiru. Ne da obrednega odgovora, ne ponudi vnaprej pripravljene rešitve, se ne pretvarja z vljudnostnim odgovorom, samo da bi se ga rešil in bi mogel nadaljevati svojo pot. Preprosto mu prisluhne, ves čas, ki je potreben, mu prisluhne brez naglice in to kar je najpomembnejše, ni ga strah prisluhniti. Jezus se ne boji poslušati s srcem in ne samo z ušesi. Njegov odgovor se ne omejuje samo na to, da bi se ujemal z vprašanjem, ampak omogoča bogatemu človeku, da pripoveduje svojo zgodovino, da svobodno pripoveduje o sebi. Kristus ga spomni na zapovedi in on začne pripovedovati o svojem otroštvu, podeli svojo pot vere in način, s katerim si je prizadeval iskati Boga. Ko prisluhnemo s srcem, se zgodi to, da se drugi čuti sprejetega, ne obsojanega, svobodnega pripovedovati to, kar živi in svojo duhovno pot. Vprašajmo se z vso iskrenostjo na tej sinodalni poti, vprašajmo se: kako je s poslušanjem? Kako je s sluhom našega srca? Dovolimo osebam, da se izrazijo; da hodijo po poti vere, čeprav so njihove življenjske poti težke; da prispevajo k življenju skupnosti, ne da bi bile pri tem ovirane, zavrnjene ali obsojane? Udejanjati sinodo pomeni postaviti se na isto pot učlovečene Besede in hoditi po njegovih sledeh tako, da prisluhnemo njegovi Besedi skupaj z besedami drugih. Ob tem pa z začudenjem odkriti, da Sveti Duh veje na presenetljiv način, da bi predlagal nove poti in govorico. Gre torej za dolgotrajno vajo, morda utrujajočo, da bi se naučili medsebojno poslušati škofje, duhovniki, posvečene osebe in laiki ter vsi krščeni in bi se pri tem izogibali izumetničenim in površnim odgovorom. Duh od nas zahteva, da prisluhnemo vprašanjem, skrbem, upanjem posamezne Cerkve, vsakega ljudstva in naroda. Nadalje tudi prisluhniti svetu, izzivom in spremembam, ki so postavljene pred nas. Ne izolirajmo zvočno srca, ne postavimo se znotraj okopov naših gotovosti. Gotovosti nas včasih zaprejo. Prisluhnimo si.
papež Frančišek

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Povabljeni, da si vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v življenju župnije. Hvala organistom, mladinski glasbeni skupini, ministrantom, skavtom, bralcem Božje besede, stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, ključarjem, g. Vanču, Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, redovnim sestram, vsem v vrtcu Danijelov levček, in vsem ki s svojimi darovi podpirate in omogočate delovanje župnije. Hvala vsem, ki tudi nam duhovnikom storite veliko lepega in dobrega.
Bog povrni za vsako vaše dobro delo.

CERKEVNI PEVSKI ZBOR
Po nekaj časa premora je morda primeren trenutek, da razmislimo o cerkvenem pevskem zboru v naši župniji. Pevci, ki ste že bili v zboru in tudi drugi, ki vam je Bog naklonil talent za petje lepo povabljeni. Vodstvo zbora bo prevzela Bernardka Preložnik Kink.

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk svete maše v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

PRVA NEDELJA
Bog povrni za vaš današnji dar za poplačilo dolgov za streho na stolnici. Trenutno je dolga še za 23.000,00


Mašni nameni 32. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 8. november

Bogomir, škof

7.00 za B. varstvo, milost vere, blag. v družini.

8.00 + sorodniki, prijatelji in dobrotniki (Marijina c. (MC))

18.00 po namenu

TOREK, 9. november

Darko, škof

7.00 + Ana in Karel Golob

8.00 + Emil Mareš (MC)

18.00 po namenu

SREDA, 10. november

Leon Veliki, papež

7.00 po namenu

8.00 + Drago Lombar (MC)

ČETRTEK, 11. november

Martin, škof

7.00 po namenu

8.00 + Igor Kraševec (MC)

18.00 + Martina in Alojz Selič

PETEK, 12. november

Jozafat Kunčevič, škof

7.00 po namenu

8.00 po namenu (MC)

18.00 v zahvalo za 60 let življenja

SOBOTA, 13. november

Stanislav Kostka, redovnik

7.00 + Irena Bezgovšek

8.00 + Antonija in Lovro Lesjak (obl) (MC)

18.00 + Cvetko in Edi Žnidar

+ Terezijo Vrečko (pog.)

33. NEDELJA MED LETOM, 14. november

Lovrenc Irski, škof

7.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Olga Trbojevič

9.00 + Avbreht in Zakošek (MC)

10.00 + Martin Lilija

11.30 + Gojmir Mlakar, družini Mlakar in Dolničar

18.00 + Martin, Mira (ml) Tinko in Antonija Gačner


Župnijski koledar

januar 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
3
  • Molitvena ura za nove duhovne poklice
4
5
6
  • Gospodovo razglašenje - sv. Trije kralji
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Teden krščanske edinosti
19
  • Teden krščanske edinosti
20
  • Teden krščanske edinosti
21
  • Teden krščanske edinosti
22
  • Teden krščanske edinosti
23
  • Teden krščanske edinosti
24
  • Teden krščanske edinosti
25
  • Teden krščanske edinosti
26
27
28
29
30
31