Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Marko Boštjan Zdolšek

Mašni nameni 1. postne nedelje

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 19. februar

Bonifacij, škof

7.30 po namenu
19.00 + družini Breznik in Polanšek

TOREK, 20. februar

Frančišek in Jacinta, pastirčka

7.30 po namene
19.00 + Franc Nunčič

SREDA, 21. februar

Peter Damiani, škof

7.30+ Terezija Kolenc
19.00 po namenu

 ČETRTEK, 22. februar

sedež apostola Petra

7.30 po namenu
19.00 + Lovro in Ivan Kvas

 PETEK, 23. februar

Polikarp, škof

7.30+ Poličnik in Arnol
18.00 Križev pot
19.00 + Alojz in Antonija Podgoršek, rodbina

 SOBOTA, 24. februar

Matija, apostol

7.30 živi in pokojni Jagodič
19.00 + Ivan, rodbina Vodušek

2. postna NEDELJA, 25. februar

Alojzij in Kalist, mučenca

7.30    + Katarina in Ladislav Žlegel
9.00 + Jožica Steiner      Marijina c.
10.00 + družina Špec
11.30 + Katarina Matek, 8. dan
19.00 + Vilma Dobnik
za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Oznanila 1. postne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

LETO MOLITVE
Leto molitve je namenjeno spodbujanju odnosa z Gospodom in ohranjanju trenutkov pristnega duhovnega počitka. Je oaza, v katero se človek umakne pred vsakdanjim stresom, kjer molitev postane hrana za krščansko življenje vere, upanja in ljubezni. Naj bo to leto zaznamovano z besedami Jezusovih učencev: »Nauči nas moliti« (Lk 11,1). Molitve se namreč moramo naučiti, pravi učitelj pa je lahko samo Jezus, Božji Sin, ki je z molitvijo Oče naš korenito spremenil človekovo molitev. Že sama trditev »Nauči nas moliti« je molitev, ki se poraja iz globine srca z željo, da bi bila uslišana.


PETKOVA PRIČEVANJA
Smo v času sinode Cerkve, ki nas spodbuja k osebnemu pričevanju izkustva Boga v svojem vsakdanjem življenju. Zato nas bodo ob petkih pri večeri sveti maši nagovarjali pričevalci iz našega župnijskega občestva.


KVATRNA NEDELJA
Prihodnjo nedeljo bo vaš dar pri sveti maši namenjen za bogoslovje. Naša celjska škofija ima dva bogoslovca in enega kandidata za bogoslovje v propedevtičnem (pripravljalnem) letu. Bog povrni.


NOV PREVOD SVETEGA PISMA – JERUZALEMSKA IZDAJA
Kmalu bo izšel nov prevod Svetega pisma, ki bo uraden prevod Svetega pisma Katoliške Cerkve v Sloveniji. Kdor bi ga želel imeti, ga je možno naročiti po prednaročilu (041 335 222). Storite to čim prej.

VEROUK ZA 6. RAZRED
V četrtek 6. razred nima verouka.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 18.30 molitev Križevega pota. Lepo povabljeni.

POSTNI ČAS – PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED ZAKAJ K SVETI SPOVEDI?
Odločitev za sveto spoved je marsikdaj težka, ker zahteva srečanje s samim seboj, z lepimi in zlasti temnimi platmi življenja. Obenem pa je to tudi odločitev za spreobrnjenje, da odvržemo, kar nas ponižuje, uničuje in ovira v življenju in poslanstvu. Marsikdaj smo neodločeni, čeprav vidimo, da se grehi ponavljajo in živimo mimo sebe, brezčutni do ljudi in do Boga. Razni terapevti govorijo o sproščanju in razbremenitvi, spodbujajo ljudi, da pripovedujejo svoje rane in strahove. Toda nimajo moči, da bi odpustili grehe in pozdravili rane. Sami ne moremo obnoviti porušenega duhovnega ravnovesja in se osvoboditi hudobije. Pri tem ne smemo zanemariti delovanja hudobnega duha, ki zakriva resničnost greha in maže lepoto svetosti. Smo ustvarjena bitja, Bog nam je podaril življenje in nam daje prihodnost. Toda smo tudi ranjeni in grešni. Greh dela naše bivanje krhko, saj je upor ljubezni in nered. Iz njega rasteta brezčutnost in črnogledost. Če se mu ne postavimo po robu z Božjo močjo in svetostjo, se seme greha premika naprej in okuži še druge. Ob daru Božje usmiljene ljubezni pa moremo iskreno pogledati v svojo resnico, priznati krivdo in prositi za odpuščanje ter osvoboditev. Jezus je v trpljenju duhovno trpel vse grehe in upornost človeštva. To bolečino je spremenil v dar ljubezni, da nam more sedaj odpuščati po Cerkvi in njenih zakramentih. Pomembno je, da zahrepenimo po osvoboditvi in pristnem življenju ter pogledamo na svoje življenje v ogledalu Božje usmiljene ljubezni. Zakrament svete spovedi je tako velika »klinika« našega življenja. Lek za ozdravitev človeka kot osebe, da moremo obnoviti odnos s seboj, z drugimi in z Bogom. Kako lepo se počutimo po iskreni spovedi, ko nas je Oče sprejel in obnovil naše dostojanstvo. Po njegovem daru odpuščanja moremo biti zopet to, kar smo. Vključeni smo v družino in vskupnost, da ne trpimo več bivanjske teme in strahu, v naših očeh zasijeta luč in upanje novih korakov ljubezni. Priložnost za sveto spoved je pred in med sveto mašo. Ob petkih v postu je pred in med večerno sveto mašo v spovednici kapucin p. dr. Vinko Škafar. Možno pa se je tudi dogovoriti za termin svete spovedi, ki vam bolj ustreza.


Oznanila 6. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Na pepelnično sredo začenjamo postni čas, ki bo trajal štirideset dni. Postni čas bomo sklenili z večerno mašo velikega četrtka, ko nastopi sveto velikonočno tridnevje. na pepelično sredo se po cerkvah vsako leto opravlja obred pepeljenja. Duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljen pepel, s čimer se navzven pokaže notranj razpoložljivost vernika za spreobrnenje oziroma za pobolšanja življenja. Duhovniki in ostali bogoslužni sodelavci v prostem času nosijo bogoslužna oblačila v violični barvi. Pepel je znamenje minljivosti, smrti, pa tudi človeške krhkosti, saj se tudi on po smrti spremeni v pepel. Vernemu človeku je pepel tudi znamenje pokore in prenovitve. kakor ogenj snov prenovi v pepel, tako naj bi se tudi človek s pokoro prerodil v novega človeka. Ko mašnik na začetku postnega časavernikom s pepelom na čelo začrta znamenje križa in izreče: »Pomni, človek, da si prah in da se v prah povrneš.«, napoveduje konec zemeljskega življenja. vse sčasoma postane pepel, takoveliko in pomembno, kot tudi majhno in nevredno, kot tudi majhno in nevredno. V svetopisemski govorici pepel pomeni minljivost in nevrednost. Človek se v stiski in ob smrti zave bivanjske omejenosti in si v trenutkih žalosti, prošnje in pokore na glavo posipa pepel. Postni čas je spokorni čas in obdeluje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti. Pomenjiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemaja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krstaso pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom. Strogi post – ko naj bi se samo enkrat v dnevu najedli do sitega – je na pepelnico in na veliki petek, zadržek od mesa in mesnih jedi pa vsak petek v postnem času. Namen posta ni prvensveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bljižnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjena k doseganju osebnega spreobrnenja in ne sama sebi namen.
Župnik Tadej Linasi

LETO MOLITVE
Vzemimo si v tem letu molitve več čas za tišino. Potem bomo našli čas za Boga, za bližnjega, pa tudi za samega sebe. Mati Terezija je nekoč dejala: »Sad tišine je molitev. Sad molitve je vera. Sad vere je ljubezen. Sad ljubezni je služenje. Sad služenja pa je mir.« Naj nam Bog po svojem ljubljenem Sinu, po Svetem Duhu, po svoji ljubezni vedno znova podeljuje teh velikih darov, ki jih tako zelo potrebujemo in si jih želimo. škof Maksimilijan

PEPELNICA
V sredo je pepelnica, s katero vstopamo v letošnji postni čas. Bogoslužje pepelnične srede je z obredom pepeljenja simbolno zelo globoko. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30 in ob 19.00.

PETKOVA PRIČEVANJA
Smo v času sinode Cerkve, ki nas spodbuja k osebnemu pričevanju izkustva Boga v svojem vsakdanjem življenju. Zato nas bodo ob petkih pri večeri sveti maši nagovarjali pričevalci iz našega župnijskega občestva.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA
Vsak postni petek bo pred večerno sveto mašo ob 18.30 molitev Križevega pota. Lepo povabljeni.

AKCIJA 40 DNI BREZ ALKOHOLA
Slovenska Karitas nas vabi k akciji 40 dni brez alkohola. Gradivo za to akcijo je na prostoru za verski tisk.

SREČANJE ČLANOV ŽPS
V torek po večerni sveti maši vabljeni člani ŽPS-ja na srečanje v župnijske prostore.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je srečanje družin Družinske kateheze s pričetkom pri sveti maši ob 10.00.

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za stroške ogrevanja darovali 1.312,80 €. Bog povrni.

POST Z EKSODUS 90
BODI PRENOVA: KLIC LAIKOV
Ko se pritožujemo nad Cerkvijo in svetom, si radi damo duška, vendar to pogosto ne vodi do veliko dejanj. Svetniki so ubrali drugačen pristop: postali so prenovitev s svojim spreobrnjenjem h Gospodu. Eksodus možje naše župnije te vabimo, da se nam v postnem času pridružiš na poti prenovitve sebe in s tem celotne Cerkve. Vsak dan je pravi čas za pravo odločitev. Srečanja imamo vsak torek ob 18.30 v župnišču.
INFO: 041 513 800 | matevz.zimsek@gmail.com

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA
Lepo vabljen/a, da 1 uro v tednu podariš Jezusu in postaneš stalni/a častilec/ka evharističnega Jezusa katero koli uro v času češčenja. Nujno pa bi potrebovali nove častilce/ke v naslednjih praznih terminih :
 ob torkih od 12.00 do 13.00
 ob sredah od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 13.00 do 14.00
 ob petkih od 18.00 do 19.00
Informacije in prijave: Matej Prepadnik | 031 209 962 | cescenje@gmail.com


Mašni nameni 6. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12. februar

Evlalija, mučenka

7.30 + Terezija Kolenc
19.00 + Katarina Žlegel (pog.)

TOREK, 13. februar

Adolf, škof

7.30 po namene
19.00 + Lojze Selič

SREDA, 14. februar

Valentin, mučenec

PEPELNICA – STROGI POST

7.30 + Krušič
19.00 + Angelina in Anton, Martin Jurjevec

 ČETRTEK, 15. februar

Klavdij, redovnik

7.30 po namenu
19.00 + Franc Nunčič

 PETEK, 16. februar

Julijana, mučenka

7.30 po namenu
18.00 Križev pot + Jernej in Bogdan Lilija
19.00 + Edvard Trunkelj, 8.dan

 SOBOTA, 17. februar

Serviti, redovniki

7.30 po namenu
19.00 + Maks Kramer

1. POSTNA NEDELJA, 18. februar

Heladij, opat in škof

7.30   + starši Beltram, bratje
9.00 za blagoslov v družini             Marijinac.
10.00 v zahvalo
11.30 v zahvalo ob zlati poroki
19.00 + Martin Lilija
za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Mašni nameni 5. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. februar

Agata, mučenka

7.30 po namene
19.00 + Ivan In Štefanija Smodek

TOREK, 6. februar

Pavel Miki, mučenec

7.30 + Terezija Kolenc
19.00 za zdravje
+ Vida Lipuš, 8. dan

SREDA, 7. februar

Kolekta, redovnica

7.30 po namenu
19.00 + Ana Korošec

 ČETRTEK, 8. februar

Hieronim, redovnik

7.30 po namenu
19.00 + Miroslav Čosič
+ Martin Škoberne

 PETEK,9. februar

Apolonija, mučenka

7.30 + po namenu
19.00 za uspeh pri delu

 SOBOTA, 10. februar

Sholastnika, redovnica

7.30 + Terezija in Riko Grobelnik
19.00 + Magda Zagoričnik (pog.)

6. NEDELJA MED LETOM, 11. februar

Lurška Mati Božja

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
9.00 + Anton Pinter          Marijinac.
10.00 + stari starši Pahljina in Bakota
11.30 + Marija Hodnik r. Kink
19.00 + Ivanka in Jure Strančan


Današnja božja beseda