Župnija Celje – Sv. Danijel

Author Archives: Marko Boštjan Zdolšek

Oznanila 32. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Evangelij nakaže pogoj za vstop v nebeško kraljestvo. To stori s priliko o
desetih devicah. Gre za tiste družice, ki so imele nalogo, da sprejmejo in spremljajo
ženina med svatbeno slovesnostjo in ker so tisti čas svatbo obhajali ponoči, so
družice imele svetilke.
Prilika pravi, da je bilo pet devic preudarnih in pet nespametnih, saj so
preudarne prinesle s seboj olje za svetilke, medtem ko ga nespametne niso
prinesle. Kaj nas Jezus želi poučiti s to priliko? Spominja nas, da moramo biti
pripravljeni na srečanje z Njim. Jezus velikokrat v evangeliju opominja k čuječnosti
in to stori tudi na koncu tega evangelija: »Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne
ure!«. S to priliko pa nam pravi, da čuti, ne pomeni bedeti, ampak biti pripravljeni,
saj so vse device pred ženinovim prihodom spale, toda, ko so se zbudile, so bile
nekatere pripravljene, druge pa ne. Tu je torej pomen tega, da smo modri in
preudarni, saj gre za to, da ne čakamo na zadnji trenutek svojega življenja za
sodelovanje z Božjo milostjo, temveč da to storimo sedaj. Lepo je malo pomisliti na
to, da bo en dan zadnji. Če je danes, kako sem pripravljen, pripravljena. To in to
moram storiti… Pripravljati se, kakor da je zadnji dan. To bo dobro delo.
Svetilka je simbol za vero, ki razsvetljuje naše življenje, medtem ko je olje
simbol za dejavno ljubezen, ki poživlja ter nareja luč vere rodovitno in
verodostojno. Pogoj za to, da smo pripravljeni na srečanje z Gospodom, ni samo
vera, temveč krščansko življenje bogato z dejavno ljubeznijo, ljubeznijo do
bližnjega. Če se pustimo voditi temu, kar se nam zdi bolj lagodno torej s iskanjem
svojih interesov, postane naše življenje
nerodovitno. S tem si ne nabiramo zaloge olja
za svetilko naše vere. Vera bo tako ugasnila ob
trenutku Gospodovega prihoda, ali pa morda že
prej. Če pa smo čuječni in si prizadevamo delati
dobro z dejanji ljubezni, podeljevanja, služenju
bližnjemu v težavah, smo lahko mirni, medtem
ko čakamo ženinov prihod, kajti Gospod lahko
pride v katerem koli trenutku. Pri tem pa nas
tudi spanec smrti ne plaši, saj imamo zalogo
olja, zbranega z vsakodnevnimi dobrimi deli.
Vera navdihuje dejavno ljubezen in dejavna
ljubezen ohranja vero.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes
torek ob 16.00

2. razred – s. Agnes
torek ob 17.00

3. razred – ga. Narcisa
ponedeljek ob 16.00

4. razred – ga. Karlina
torek ob 15.00

5. razred – ga. Karlina
torek ob 16.00

6. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)

7. razred – župnik Tadej
četrtek ob 16.00
(na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen
torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen
torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Prihodnjo nedeljo je srečanje družin
družinske kateheze s sveto mašo ob 10.00.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja,
vabijo tudi nove člane.
Skupina bobri – BB (6 – 7 let).
(info: 041 544 292, Barbara)
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let),
vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let),
vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP
(16 – 21 let),
ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

VEROUK ZA 9. RAZRED
V torek imajo verouk 9. razredi.

VEROUK ZA 7. RAZRED
V četrtek imajo verouk 7. razredi.

3D VEČER V DON BOSKOVEM CENTRU NA HUDINJI
V Salezijanskem mladinskem centru organizirajo 3D večere- večere, ki
so namenjeni druženju, pogovorom in duhovnosti.
Na tokratnji 3D večer vabimo predvsem mlade iz celjskih župnije in
vabimo tudi vse tiste, ki se večerov še niso udeležili. Med nas prihaja
Manca Hribar, pevka sodobne krščanske glasbe in radijska voditeljica.
Naj bo to še ena priložnost, da se mladi povezujejo v skupnem
krščanskem duhu, da ne bo sinoda samo na papirjih ampak tudi v
dejanjih.
Večer bo potekal v petek, 17.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih
Salezijanskega mladinskega centra Celje.

GIBANJE VERA IN LUČ
Vera in luč temelji na prepričanju, da je vsaka oseba, tudi oseba z
motnjo, poklicana, da v globini zaživi Jezusov nauk, da prejme
zakramente in postane vir milosti in edinosti za Cerkev in svet. Osebam
z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju, ki jih v gibanju Vera in luč
imenujemo lučke, pripadajo vse pravice: da so ljubljene, sprejete,
spoštovane v svojem bistvu in v svojih odločitvah. Pripada jim pravica
do pomoči na duhovnem in človeškem področju. Pri svoji rasti
potrebujejo prijatelje, ki jih spremljajo in jim pomagajo odkrivati
njihove darove. Prijatelji ob lučkah spoznavajo vrednost življenja, se ob
njih bogatijo in duhovno rastejo ter se učijo sprejemati vsakega človeka
zato, ker je. Starši lučk se v skupinah medsebojno podpirajo, si
pomagajo ter spoznavajo posebne darove svojih otrok. V Celju deluje
gibanje v župniji Celje – Sveti Duh in imajo srečanje vsako tretjo
nedeljo v mesecu ob 15.00.


Mašni nameni 31. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 6. november

Lenart, opat

7.30 + Frančiška in Jože Horjak
19.00 v zahvalo za prejete dobrote

TOREK, 7. november

Ernest, opat

7.30 + Ivan Mernik, Elizabeta Kralj
19.00 + Stanko in Marija Ravnak

SREDA, 8. november

Bogomir, škof

7.30 + Marija Cmerešek
po namenu

 ČETRTEK, 9. november

Teodor, mučenec

7.30 + sorodniki, dobrotniki, prijatelji
19.00 + Erika Kosi

 PETEK, 10. november

Leon Veliki, papež

7.30 po namenu
19.00 + Alojz Kovačič, starši

 SOBOTA, 11. november

Martin, škof

7.30 + starši Komljan in Lavrin
19.00 + Martin, Mira Gračner, brat Tinko

32. NEDELJA MED LETOM, 12. november

Jozafat Kunčević, škof

7.30    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jožica Steiner       Marijina c.
9.00 + Rezika Plahutnik
11.30 za zdravje v družini
19.00 + starši Stanka in Ciril Ilovar


Oznanila 31. NEDELJA MED LETOM

Kategorija :Oznanila Vsi

Apostol Pavel vabi, da se približamo evangeliju »ne kot človeški besedi,
ampak, kar resnično je, kot Božji besedi«. S tem lahko v veri sprejmemo opomine, s
katerimi se Jezus obrača na našo vest, da bi naše ravnanje preoblikovali po teh
opominih. Jezus graja pismouke in farizeje, ki so imeli v skupnosti vlogo učiteljev,
saj je bilo njihovo obnašanje v očitnem nasprotju z naukom, ki so ga z doslednostjo
nalagali drugim. Jezus je poudaril da »govorijo, pa ne delajo«. Dober nauk je
vredno sprejeti, vendar ga lahko neskladno ravnanje razvrednoti. Zato Jezus pravi:
»Delajte vse in se držite vsega, kar vam rečejo, po njihovih delih pa se ne
ravnajte«. Jezusovo ravnanje je popolnoma nasprotno. On prvi udejanja zapoved
ljubezni, ki jo uči, ob tem pa tudi pravi, da je njeno breme lahko in prijetno, saj nam
ga On sam pomaga nositi.
On je naš pravi in edini Učitelj. Zato smo poklicani, da hodimo za Božjim Sinom,
učlovečeno Besedo, ki izraža resnico svojega nauka v zvestobi Očetovi volji tako, da
podarja samega sebe. Jezus prav tako odločno obsoja samopoveličevanje ter
pravi, da opravljanje del zato, da bi jih ljudje videli, vodi v nemilost človeškega
odobravanja, kar pa ogroža vrednote, ki utemeljujejo pristnost osebe.
Dragi prijatelji, Gospod Jezus se je predstavil svetu kot služabnik s tem, da je
popolnoma izpraznil sebe ter se tako ponižal, da je dal na križu najbolj zgovoren
nauk ponižnosti in ljubezni. Iz njegovega zgleda izhaja predlog za življenje:
‘Največji med vami bodi vaš
strežnik’. Prosimo za
priprošnjo Sveto Marijo ter
še posebej prosimo za vse
tiste, ki so v krščanskih
skupnostih poklicani za
službo poučevanja, da bodo
lahko vedno z dejanji
pričevali za resnice, ki jih
posredujejo z besedami.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA
1. razred – s. Agnes torek ob 16.00
2. razred – s. Agnes torek ob 17.00
3. razred – ga. Narcisa ponedeljek ob 16.00
4. razred – ga. Karlina torek ob 15.00
5. razred – ga. Karlina torek ob 16.00
6. razred – župnik Tadej četrtek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
7. razred – župnik Tadej četrtek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
8. razred – g. Klemen torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)
9. razred – g. Klemen torek ob 16.00 (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

MAŠA Z VRTCEM DANIJELOV LEVČEK
Prihodnjo nedeljo bodo pri sveti maši ob 10.00
sodelovali otroci in njihove družine iz našega
vrtca Danijelov levček. Ob tej priložnosti, bo
predstavljen tudi Sklad vrtca, ki bo v pomoč, da
bodo programi, ki se jih lahko otroci udeležujejo,
lažje dostopni vsem. Zato bo vaš dar pri svetih
mašah namenjen za Sklad našega vrtca.

VEČERNE SVETE MAŠE
Kljub prestavitvi ure na sončni čas, bodo večerne
svete maše ostale ob 19.00. Malo sem pogledal
po drugih stolnih župnijah po Sloveniji in
nekaterih večjih župnijah v naši škofiji in imajo
prakso, da ne spreminjajo urnika večernih svetih
maš. Tako bomo letos naredili »probo«, kako se
bo obneslo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja, vabijo
tudi nove člane.
Skupina bobri – BB (6 – 7 let).
(info: 041 544 292, Barbara)
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let), vsako
soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let), vsako
soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP (16 –
21 let), ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

SLAVILNI VEČER V VOJNIKU
V petek, ob 19.00, vabljeni (predvsem mladi) na slavilni večer v dom
sv. Jerneja v Vojniku.

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Vabljeni, da si
vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo
lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki
sodelujete v življenju župnije. Hvala g. opatu Marjanu, organistom, mladinski
glasbeni skupini, otroškemu zboru, ministrantom, bralcem božje besede,
stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, skavtom, ključarjem, g. Vanču,
Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, sodelavcem
Družinske kateheze, bralcem dobre knjige, zakonskim skupinam, članom
Vincencijeve družine dobrote, sestram redovnicam, katehistinjam in
katehetu, vsem v vrtcu Danijelov levček in vsem, ki s svojimi darovi podpirate
in omogočate delovanje župnije. Vsem, ki svoje talente, darove, čas in znanje
spreminjate v služenje občestvu naše župnije. Hvala vsem, ki tudi nam
duhovnikom storite veliko lepega in dobrega. Bog povrni za vsako vaše dobro
delo


Mašni nameni 30. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. oktober

Marcel, mučenec

7.30 + starši Terezija in Milan Vrečko
19.00 v zahvalo za prejete dobrote

TOREK, 31. oktober

Bolfenk, škof

7.30 po namenu
19.00 + Franjo, Jože, Milan, Štefan, Antonija Lugarič

SREDA, 1. november

VSI SVETI

7.30 + Jože Jurhar
9.00 + Marija Hodnik r. Kink         Marijina c.
10.00 + Albert Koštomaj
11.30 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
19.00 + Jože in Ivica Kastelic

 ČETRTEK, 2. november

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

7.30 + Alojz in Angela Bukovšek
8.00 + Franc Nunčič      Marijina c.
8.30 po namenu     Marijina c.
19.00 + Terezija Kerin

 PETEK, 3. november

Viktorin Ptujski, škof

7.30+ Ignac in Matilda Kunštek, Katica in Vinko Krošlin
19.00 + Jože Kastelic

 SOBOTA, 4. november

Karel Boromejski, škof

7.30 + Ana in Karel Golob
8.00 + duhovniki    Marijina c.
19.00 + Anica Križnik

31. NEDELJA MED LETOM, 5. november

Martin, redovnik
ZAHVALNA NEDELJA

7.30    + Anton Mohorčič
9.00 + Dušan Zapušek    Marijina c.
10.00 po namenu
11.30 + Robert Čovran
19.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike


Oznanila 30. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

Vidno znamenje, ki ga kristjan lahko izkaže, da bi v svetu pričeval o Božji
ljubezni, je ravno bratska ljubezen. Zapoved o ljubezni do Boga in bližnjega ni prva
zato, ker je na vrhu seznama zapovedi. Jezus je ne postavi na vrh, ampak v središče
in to zato, ker je srce, iz katerega mora vse izhajati in h kateremu se mora vse
vračati ter se nanj sklicevati. Že v Stari zavezi je poziv k svetosti po podobi Boga, ki
je svet, obsegal tudi dolžnost, da se skrbi za najšibkejše osebe kot so tujci, sirote in
vdove. Jezus to postavo zaveze dopolni – On, ki v sebi, v svojem mesu združi
božanskost in človeškost v eno samo skrivnost ljubezni.
V luči te Jezusove besede je ljubezen merilo vere in vera je duša ljubezni. Ne
moremo več ločevati verskega življenja, pobožnega življenja, od služenja bratom,
tistim konkretnim bratom, ki jih srečamo. Ne moremo več ločevati molitve,
srečanja z Bogom v zakramentih, od poslušanja drugega, od bližine njegovemu
življenju, predvsem njegovim ranam. Ljubezen je merilo vere. Vprašajmo se, kako
je z mojo vero, kajti moja vera pomeni, kako ljubim, vera pa je duša ljubezni.
Sredi goščave zapovedi in predpisov, danes bi temu rekli legalizmi, nam Jezus
pokaže na dvoje obličij: Očetovo obličje in obličje brata. Ne dá nam dveh formul ali
dveh zapovedi, ampak nam izroči dve obličji, oziroma eno samo obličje: obličje
Boga, ki odseva na mnogih obličjih, kajti na obličju vsakega brata, predvsem
najmanjšega, krhkega in nezaščitenega, je navzoča podoba samega Boga. Ko
srečamo enega od teh bratov, se moramo vprašati, ali smo zmožni v njem
prepoznati Božje obličje.
Jezus na ta način vsakemu človeku daje temeljni kriterij, po katerem naj
postavi svoje življenje. Predvsem pa nam je dal svojega Svetega Duha, ki nam
pomaga ljubiti Boga in bližnjega, kot ga on ljubi, s svobodnim in darežljivim srcem.
Župnik Tadej Linasi

RAZPORED VEROUKA

 1. razred – s. Agnes
  torek ob 16.00
 2. razred – s. Agnes
  torek ob 17.00
 3. razred – ga. Narcisa
  ponedeljek ob 16.00
 4. razred – ga. Karlina
  torek ob 15.00
 5. razred – ga. Karlina
  torek ob 16.00
 6. razred – župnik Tadej
  četrtek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 7. razred – župnik Tadej
  četrtek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 8. razred – g. Klemen
  torek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)
 9. razred – g. Klemen
  torek ob 16.00
  (na 2 tedna po 1,5h)

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste
se znašli v stiski in bi želeli
s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v
mesecu od 16.00 do 18.00
v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni
osebno ali po telefonu
(03) 426 19 00.

ZAPOVEDAN PRAZNIK VSI SVETI
V sredo je zapovedan praznik vsi sveti. Svete maše
bodo kakor ob nedeljah. Lepo vabljeni k prazničnemu
bogoslužju. Zvečer ob 18.00 vabljeni k molitvi rožnega
venca za rajne v stolnico.

MOLITVE ZA RAJNE NA POKOPALIŠČU
Na praznik vseh svetih bodo molitve za rajne na
pokopališču Golovec in na mestnem pokopališču ob
15.00.

SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH
V četrtek je spomin vseh vernih rajnih, vernih duš dan.
V stolnici bosta sveti maši ob 7.30 in 19.00, v Marijini
cerkvi pa ob 8.00 in 8.30.

PRVI ČETRTEK, PRVI PETEK, PRVA SOBOTA
Prvi četrtek nas vabi k molitvi in sveti maši za nove
duhovne poklice.
Na prvi petek povabljeni k sveti maši in češčenju
Jezusovega Srca.
V noči iz prvega petka na prvo soboto vabljeni k
nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta.
Prva sobota v mesecu nas vabi k sveti maši in k
češčenju Marijinega Srca, v ta namen bo v Marijini
cerkvi sveta maša ob 8.00.
OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

ZAHVALNA NEDELJA
Prihodnja nedelja je zahvalna nedelja. Povabljeni, da
se morda vprašamo in bolj pozorno ozremo okrog
sebe, zakaj vse se moramo zahvaliti in biti hvaležni
Bogu in bližnjim.

PRVA NEDELJA V MESECU
Prihodnja nedelja je prva v mesecu, vaš dar bo
namenjen za potrebe župnije. Bog vam povrni.

SKAVTI VABIJO
Skavti vabijo otroke na skavtska srečanja, vabijo tudi nove člane.
Srečanje za volčiče – VV (8 – 10 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 367 108, Ema)
Srečanje za četo – izvidniki IV ( 11 – 15 let), vsako soboto od 9.00 do 11.00.
(info: 070 193 536, Anej)
Srečanje za klan – popotniki in potnice PP (16 – 21 let), ob sobotah zvečer .
(info: 030 355 491, David).
Lepo vabljeni.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Vsi, ki imamo radi dobre knjige se bomo srečali v torek, 28. 11., ob 18.00 v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Zemlja se z nami pogreza, ki jo je napisal
pisatelj Ivan Sivec. Obsežna, poglobljena in šokantno presenetljiva pripoved
zaobjema usodne in večkrat tudi krute družbene in politične spremembe od leta
1932 pa vse do leta 2022 v Šaleški dolini oziroma v kraju Škale, kjer se je v jezero
pogreznilo sedeminpetdeset domačij, s plodnimi njivami, zelenimi travniki in
šumečimi gozdovi vred. Z ugrezninami so se na jezersko dno pogreznile tudi mnoge
stoletne človeške vrednote. Po drugi strani pa v romanu prikazuje tudi veliki razvoj
Premogovnika Velenje in Termoelektrarne ter udarniško graditev novega Velenja.

DAR OB MISIJONSKI NEDELJI
Preteklo nedeljo ste za misijone darovali 1.402,00 €. Bog vam povrni.

VEČERNE SVETE MAŠE
Kljub prestavitvi ure na sončni čas, bodo večerne svete maše ostale ob 19.00. Malo
sem pogledal po drugih stolnih župnijah po Sloveniji in nekaterih večjih župnijah v
naši škofiji in imajo prakso, da ne spreminjajo urnika večernih svetih maš. Tako bomo
letos naredili probo, kako se bo obneslo. Hvala za razumevanje in sodelovanje.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
prvi petek in prva sobota
V petek, 3. 11., od 21.00, do sobote, 4. 11., do 7.30, bo potekalo nočno češčenje
Najsvetejšega zakramenta. Cerkev bo od 21.00 dalje zaklenjena. Menjave nočnih
častilcev pri stranskih vratih so predvidene ob 22.00, 23.00, 1.00, 3.00 in 5.00.
Prijave niso potrebne. Vsi lepo vabljeni!
Informacije: 031 209 962, cescenje@gmail.com


Današnja božja beseda