Župnija Celje – Sv. Danijel

Bralci Božje Besede

»Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.« (prim. 1 Tes 2,13).

Božja beseda je Beseda ljubezni. Oznanjevanje Božje besede je izbranim laikom dana milost. Hkrati pa je to velika čast, ki kliče po ponižnosti in spoštovanju Boga.

Bralec ali lektor ima pri sveti maši posebno mesto. V Zakoniku cerkvenega prava je med drugim določeno, da laiki morejo občasno opravljati službo bralca pri liturgičnih opravilih. Zato je pomembno, da je za to službo dobro pripravljen. Bralec božje besede ni nekdo, ki zmore lepo, na glas in brez napak prebrati Božjo besedo. Bralec Božje besede je oznanjevalec in se mora zavedati, da je branje poslanstvo in služba na poti k svetosti. Temelj, da verniki prebrano Božjo besedo sprejmejo, jo razumejo in le-ta v njih učinkovito deluje, je bralčeva vera, priprava in šele nato pride na vrsto branje.

Bralci Božje besede se po vnaprejšnjem dogovoru, pod duhovnim vodstvom stolnega kaplana gospoda Matica Lesjaka, nekajkrat letno srečujemo v župnijskih prostorih, kjer se dogovorimo o naših obveznostih v določenem obdobju. Enkrat v letu pa pripravimo neformalno srečanje (piknik, izlet,….), kjer se ob druženju in pogovoru spoznavamo in tako utrjujemo naše prijateljske vezi.

Vabljeni, da se nam pridružite na srečanju. Datum in ura srečanja bosta objavljena na internetni strani in v »farnih oznanilih.«

Kontakt:
Vesna in Jernej Godnik, koordinatorja bralcev Božje besede

040/651-124

godnik.vesna@gmail.com

Še nekaj zanimivosti o zavetniku bralcev ali lektorjev. To je sveti Beda Častitljivi – duhovnik in cerkveni učitelj, ki goduje 25. maja.

Rodil se je okoli leta 672/673 v okolici samostana Wermouth v Northumbriji v Severni Angliji, umrl pa na praznik Kristusovega vnebohoda, najverjetneje 25. (ali 26.) maja 735 v Jarrowu, prav tako v Angliji.

Beda je večino svojega življenja preživel zaprt v samostanu. Ni se udejstvoval ali nastopal v javnem življenju. Po vsej zahodni Cerkvi je znan kot največji učenjak svojega časa. Zaradi njegovega dela Zgodovina Cerkve na Angleškem ga imenujejo tudi »oče angleškega zgodovinopisja«. Bil je pobudnik, da se leta štejejo po Kristusovem rojstvu. Njegova dela segajo na številna področja zgodovine, govorništva, matematike, glasbe, poezije, astronomije, gramatike, filozofije, hagiografije, homiletike, in eksegeze Svetega pisma. Beda pomeni »molivec«, ker se v besedi skriva koren bede (nemško beten), »moliti«. Pozneje je dobil še vzdevek »Venerabilis«, Častitljivi. Je zavetnik Jarrowa, angleških pisateljev in zgodovinarjev ter lektorjev ali bralcev. Njegove upodobitve so redke, najdemo jih predvsem v Angliji. Večinom a je prikazan, ko bere knjigo, v roki pa drži pisalno pero ali ravnilo. Papež Leon XIII. ga je 13. novembra 1899 imenoval za cerkvenega učitelja in s tem potrdil njegovo češčenje.

Več o svetem Bedi Častitljivem najdete na povezavi: http://svetniki.org/sveti-beda-castitljivi-duhovnik-in-cerkveni-ucitelj/