Župnija Celje – Sv. Danijel

Opatijsko – stolni zbor sv. Danijela v Celju

»Glasbeno izročilo vesoljne Cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot cerkveno petje v zvezi z besedilom tvoji nujno in neločljivo sestavino slovesnega bogoslužja.

Zato so cerkveno petje poveličevali tako Sveto pismo kot cerkveni očetje in papeži, ki so v novejšem času od Pija X. dalje določneje osvetljevali, da je prava naloga cerkvene glasbe služiti bogoslužju. Cerkvena glasba bo zato toliko svetejša, kolikor tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem, ko bo ali izražala molitev ali spodbujala k ubranosti duš ali pa svete obrede obdajala z večjo slovesnostjo. 

Zaklad cerkvene glasbe je treba ohranjati in gojiti z največjo skrbnostjo. Zbore, zlasti pri stolnicah, je treba vneto pospeševati…« (Konstitucija o svetem bogoslužju, 112, 114)

Cerkveni pevski zbor ima velik privilegij, da kot živo občestvo s petjem in glasbo redno sodeluje pri sv. mašah, pri evharistiji, ki je bistvo naše vere in srce Cerkve. Zato se naš zbor rad poimenuje tudi »bogoslužni zbor«, saj kot svoje glavno poslanstvo čutimo sodelovanje pri bogoslužjih. S svojim petjem poskušamo z vsem srcem, z vso dušo in vso močjo ljubiti in slaviti Gospoda, vsem vernim pri sv. mašah pa pomagati dvigovati duše in srca bližje Bogu. Veseli smo, da je naše poslanstvo usmerjeno v samo bistvo naše vere in da s svojim služenjem lahko sodelujemo  v samem srcu Cerkve.

Pevske vaje imamo vsak petek od 18.30 do 20.30 v pevski sobi v župnišču (1. nadstropje nad učilnicami). Vsako nedeljo pojemo pri sv. mašah v stolnici ali v Marijini cerkvi.

Če vam je dobri Bog dal dar petja, vas lepo vabimo, da ta lep dar uporabite v našem zboru in skupaj z nami zapojete v večjo Božjo slavo in zveličanje duš.

Kontakt: 031 209 962

Matej Prepadnik, zborovodja