Monthly Archives: februar 2019

VABLJENI K ČAŠČENJU NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA V CELJSKI STOLNICI

Category : Obvestila , Vsi

Kdor želi telesno videti Jezusa na zemlji, naj pogleda v sveto evharistijo, v kateri je Jezus resnično navzoč pod podobama kruha in vina. Pri vsaki sveti maši kruh in vino postaneta pravo Jezusovo telo in kri. V evharistiji ga lahko gledamo iz obličja v obličje, lahko se ga dotaknemo in se hranimo z Njegovim telesom in Njegovo krvjo ter se z Njim tako popolnoma zedinimo. Evharistično češčenje, ki se dogaja izven časa svete maše, pa je predvsem »podaljšan« čas Kristusove navzočnosti v evharistiji. Jezus je namreč pod podobo kruha (posvečene hostije) ves čas telesno navzoč med nami. S svojo evharistično navzočnostjo vsak dan znova izpolnjuje svojo obljubo: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Skrit za tančico evharistične skrivnosti se nam telesno daje, da ga lahko gledamo in hkrati pustimo, da tudi On gleda nas. V evharističnem češčenju s svojo ljubeznijo odgovarjamo na Njegovo Ljubezen. V stolnici sv. Danijela v Celju evharističnega Jezusa (izpostavljeno Najsvetejše) častimo v Slomškovi kapeli (leva ladja):

 od ponedeljka do petka med 07.30 in 21.00 uro
 vsako soboto med 07.30 in 12.00 uro

Za obisk evharističnega Jezusa ni potrebna nobena prijava, niti veliko časa, le ljubezen do Njega. Čaščenje Najsvetejšega zakramenta pomeni darovanje našega časa Gospodu. V zameno za takšno molitveno zavezo, se bo v naša življenja in v življenja vseh, ki so nam blizu, že zdaj izlilo veliko milosti in blagoslova, zvrhana mera pa nas čaka v prihodnjem življenju. »Prijetno je muditi se pri njem (evharističnem Kristusu) in se kakor ljubljeni učenec nasloniti na njegove prsi (prim. Jn 13,25), da se nas dotakne brezmejna ljubezen njegovega srca. Če naj se krščanstvo v našem času odlikuje predvsem po “umetnosti molitve”, moramo zopet začutiti obnovljeno potrebo, da v duhovnem pogovoru in v prežetosti z ljubeznijo obilno vztrajamo pred Kristusom, ki je navzoč v najsvetejšem zakramentu. Kolikokrat, dragi bratje in sestre, sem to izkusil in iz tega prejel moč, tolažbo in podporo!« (sv. Janez Pavel II., Cerkev iz evharistije, 25) Informacije: 031 209 962, cescenje@gmail.com

VABILO NOVIM STALNIM ČASTILCEM

Kdor bi pri češčenju evharističnega Jezusa v celjski stolnici želel sodelovati kot stalni častilec (1 uro na teden), je lepo vabljen k prijavi:

 • ali s prijavnico v cerkvi,
 • ali po telefonu na št. 031 209 962 (koordinator Matej)
 • ali z elektronskim sporočilom na naslov cescenje@gmail.com Trenutno bi nove stalne častilce nujno potrebovali vsaj v naslednjih terminih:
 • sobota od 8. do 9. ure S svojim pritrdilnim odgovorom na Njegov klic boste postali član skupnosti ljudi, ki bodo svojo ljubezen do Gospoda izrazili s posebno uro češčenja Njega v evharističnem zakramentu. S svojim »da« Gospodu, ki nas je povabil, se pridružujemo verigi častilcev, ki se razteza skozi stoletja in sicer od betlehemskega hlevčka v družbi angelov, pastirjev in modrih skozi vso zgodovino do danes. Ta mistična skupnost stoletij in častilcev ostaja ves čas v srcu Cerkve. Informacije: 031 209 962, cescenje@gmail.com

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
Vsak prvi petek v mesecu se ob 21. uri začne nočno češčenje Najsvetejšega zakramenta, ki traja do prve sobote do 7. ure. Cerkev je v času nočnega čaščenja zaklenjena, menjave nočnih častilcev pa so predvidoma vsaki dve uri (ob 23., 1., 3. in 5. uri) pri stranskih vratih cerkve. Prijave niso potrebne, pomagajo pa pri lažji organizaciji nočnega češčenja. Lepo vabljeni! Datumi nočnih češčenj v letu 2019:

 • 4. – 5. januar
 • 1. – 2. februar
 • 1. – 2. marec
 • 5. – 6. april
 • 3. – 4. maj
 • 7. – 8. junij
 • 5. – 6. julij
 • 2. – 3. avgust
 • 14. – 15. avgust (v Marijini cerkvi vigilija pred praznikom Marijinega vnebovzetja)
 • 6. – 7. september
 • 4. – 5. oktober
 • 1. – 2. november
 • 6. – 7. december
  Informacije: 031 209 962, cescenje@gmail.com


Oznanila 6. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

Blagor Ti!

»Kdor pozorno bere Matejevo besedilo, zapazi, da so blagri kakor zastrt notranji Jezusov življenjepis, kakor portret njegove osebe. Jezus ki nima, kamor bi glavo naslonil je resnično ubogi. On, ki more o sebi reči: pridite k meni,, ki sem krotak in iz srca ponižen, je resnično Krotki. On je zares čistega srca in zato vedno gleda Boga. Govor na gori je skrita kristologija. Za njim stoji lik Kristusa,človeka ki je Bog, a se ravno zato spusti navzdol, se izniči, do smrti na križu. Svetniki od Pavla prek Frančiška Asiškega do matere Terezije so to izbiro živeli in nam s tem pokazali resnično podobo človeka in njegove sreče. Z eno besedo: resnična morala krščanstva je ljubezen. Ta pa seveda nasprotuje iskanju samega sebe – ljubezen je izhod iz samega sebe, a prav na ta način človek pride k samemu sebi.« (Benedikt XVI.) Jezus se nam z blagri v Evangeliju današnje nedelje predstavlja kot privlačen, milosten. Naj nam bo današnja nedelja zares v spodbudo, da okrepimo osebno vero v Jezusa, ga z vsem srcem sprejmemo in se trudimo živeti z Njim in v Njem, po Božji besedi, po blagrih …

Matic Lesjak,
kaplan

Zahvala upokojenega škofa Stanislava Lipovška
Celje, 13.2.2019
Dragi župljani Stolno-opatijske župnije in vsi verniki ki se zbirate v stolnici, sestre in bratje v Kristusu! Lepo se vam zahvalim in Bog vam povrni za zvesto pomoč in duhovno spremljanje v molitvi ob mojih zdravstvenih težavah in operaciji hrbtenice, ki je bila 1.3.2019 na Ortopedskem oddelku Celjske bolnišnice. Operacija je, hvala Bogu, po zaslugi odlične zdavniške ekipe in ob vaši molitvi dobro uspela. Sedaj počasi okrevam in bom, ako Bog da, lahko še kaj postoril za Božje kraljestvo v naši škofiji. Ker pa ne vemo »ne dneva, ne ure«(Mt 25,13) vas prosim, da smo še naprej povezani v molitvi v katero vključujemo še posebej bodočega celjskega škofa, ki prihaja; pa tudi in zlasti vse tiste, ki jih Gospod kliče v duhovniški ali redovniški poklic. Lepo se Vam zahvaljujem in Vas v Gospodu pozdravljam.

Duhovno družabni vikend za družine
Tudi zakonci in družine nismo imuni na vrvež vsakdana, ko hitimo sem in tja in nam zmanjkuje časa za pogovor, igro in ne nazadnje tudi za molitev. Ko ob nedeljskih kavicah po 10. sveti maši doživljamo krajše »odklope«, smo prišli na idejo, da bi si »privoščili« kar cel vikend. En cel (in še to podaljšan) vikend zase, za sozakonca, otroke, prijatelje in tudi za Stvarnika. Tako smo se prejšnji vikend podali v Vrbje, kjer smo si dali duška v molitvi, pogovoru in igri. Tudi smeha je bilo toliko, da bi ga lahko izvažali! Ko smo imeli starši resno delo, so imeli otroci svoje resno delo (ločen program). Ko pa je bil čas za druženje, smo tudi odrasli poiskali otroka v sebi in tako pozitivno presenetili svoje otroke, ki nekateri še niso svojih staršev spoznali v takšni luči (pa so že kar nekaj let na svetu). S tem smo si odpirali vrata v nebeško kraljestvo (Mt 18,3). In seveda z molitvijo. Neverjetno, kako ubrano smo zmolili hvalnice, kako nas je povezal rožni venec in pri sveti maši smo pridobili dva nova ministranta (Bog jima daj moči, da bosta vztrajala!). A se vse enkrat konča, tudi lepe stvari. Tako smo se vrnili v vsakdanjik. Vrvež ostaja. Toda čas teče počasneje. Ostajajo vezi, ostajajo sklepi, krepi se molitev, in rojeva se želja, da to ponovimo (kdo ve, morda pa postane »tradicionalno«).

Rolando Radej

OPATIJSKO – STOLNI PEVSKI ZBOR SV. DANIJELA
Cerkveni pevski zbor ima velik privilegij,
da kot živo občestvo s petjem in glasbo redno sodeluje pri sv. mašah – pri evharis-
tiji, ki je bistvo naše vere in srce Cerkve. Zato se naš župnijski zbor rad poimenuje tudi »bogoslužni zbor«, saj kot svoje glav-
no poslanstvo čutimo sodelovanje pri bogoslužjih. S svojim petjem poskušamo
z vsem srcem,
z vso dušo in vso močjo lju-
biti in slaviti Gospoda, vsem
vernim pri sv.
mašah pa pomagati dvi-
govati duše in srca k Bogu.
II. vatikanski koncil je o cerkvenem petju povedal: »Glasbeno izročilo vesoljne Cer-
kve predstavlja zaklad neprecenljive vred-
nosti, vzvišen nad druge izraze umetnosti zlasti zato, ker kot erkveno petje v zvezi z besedilom tvori nujno in neločljivo sesta-
vino slovesnega bogoslužja… Zaklad cer-
kvene glasbe je treba ohranjati in gojiti z največjo skrbnostjo. Zbore, zlasti pri sto-
lnicah, je treba vneto pospeševa-
ti…« (Konstitucija o svetem bogoslužju, 112, 114) Zgodovina cerkvenega petja je
enako dolga kot zgodovina Cerkve.
V zboru naše župnije sodeluje trenutno le
17 pevk in pevcev. Dobra polovica (9) jih
je iz naše župnije, preostala slaba polovica (8) pa iz drugih župnij. Zbor se žal stalno manjša, saj zahteva od pevcev in pevk kar precej darovanja svojega časa (tedenske pevske vaje in petje pri nedeljski sv. maši), za katerega pa pravimo, da ga imamo vedno manj in premalo. Pa vendar je župnijski pevski zbor skrb celotne župnije in je hkrati ogledalo njene krščanske in darovanjske živosti. (Če ne bi bilo tako, bi se imenoval župnikov pevski zbor:) Ker nas je res malo, skoraj premalo, pa tudi če bi nas bilo veliko, v svoje vrste vabimo vse, ki imate posluh in radi pojete in bi največ tri ure na teden (največ 2 uri za tedensko pevsko vajo in 45 minut za nedeljsko sv. mašo) hoteli podariti na ta način Gospodu in svoji župniji. Potem vam ostane na razpolago še dobrih 165 ur vsak teden. Pevske vaje imamo vsak petek od 18.30 do 20.15 v pevski sobi v župnišču (1. nadstropje nad učilnicami). Vsako nedeljo pojemo pri eni sv. maši, ali v stolnici (ob 8. ali ob 10. uri) ali v Marijini cerkvi (ob 9. uri). Če vam je dobri Bog, ki je Prvi Umetnik, dal dar petja, vas lepo vabimo, da ta lep dar uporabite tudi v našem župnijskem zboru in skupaj z nami zapojete v večjo Božjo slavo in zveličanje duš. Kontakt in informacije: 031 209 962

Matej Prepadnik, zborovodja

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA

»Vladarji tega sveta ljudi v avdienco ne sprejemajo vedno in tudi ne tako zlahka. Vladar nebes pa, čeprav skrit za evharistično tančico, je vedno pripravljen vsakogar sprejeti.« (sv. Alfonz Ligvorij) Lepo vabimo k prijavi nove stalne častilce evharističnega Jezusa, posebej v naslednjem terminu: sobota od 8. do 9. ure

Molitev za novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


Mašni nameni 6. nedelje med letom

Category : Vsi

PONEDELJEK, 18. FEBRUAR

Frančišek Regis Clet, duhovnik in mučenec

7.00  + opat F. Kolšek
pogrebna: + Franc Kolar
18.00 + Marjan Weissenbach

TOREK, 19.

Kondrad iz Piacenze, spokornik

7.00 ni namena

18.00 Za zdravje

SREDA, 20.

Pavel Miki, duhovnik in drugi

7.00   pogrebna: + Marta Sketako
18.00 + Vid in Pepca Jazbinšek

ČETRTEK, 21.

Irena Rimska, devica

7.00 ni namena
18.00 + v družinah Kralj in Ivanjko

PETEK, 22.

sedež apostola Petra

7.00  ni namena
18.00 + Irena Bezgovšek

SOBOTA, 23.

Polikarp, škof in mučenec

7.00 + Anica Križnik
18.00 + Marija Škrobar

7. NEDELJA MED LETOM, 24.

Matija, apostol

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Angela Mohoričič
9.00 + Ana Kralj (Marijina c.)
10.00 + Bogadan Lilija-Vanč 
11.30 + v družinah Poličnik
18.00 + starši Kuhar


Oznanila 5 nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

Z Bogom začni vsako delo »Celo noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; toda na tvojo besedo bom vrgel mreže v vodo!« Tako je v evangeliju današnje nedelje Peter izpovedal svoje zaupanje in vero v Jezusa. To zaupanje je rodilo obilen blagoslov. Ujeli so množico rib. Vera in zaupanje v Boga vedno rojeva blagoslov. Vsi poznamo pregovor: »Z Bogom začni vsako delo pa bo dober tek imelo!« Vedno se moramo zavedati, da je vsako naše prizadevanje prazno, če ga ne blagoslavlja Bog. V nas mora biti več velikodušnosti, več tveganja in zaupanja v Božjo Modrost. Pustimo se uloviti Božjemu Ribiču in upati kjer drugi obupujejo, delati in se boriti ne da bi računali le na svoj dobiček, odpuščati čeprav mnogi ne odpuščajo, ljubiti še posebej tam kjer drugi ne ljubijo. Samo takrat kadar bo v nas več te pristne krščanske drže, bomo znali odgovoriti na božje povabilo in klic. Pameten človek sicer ne tvega na slepo, toda na božji klic, na njegovo besedo in vabilo, moramo vedno tvegati, kajti kar Bog stori vse prav stori. Prav to je tisto zaupanje, po katerem hrepeni tudi današnji človek. Mi kristjani smo poklicani, da danes odgovorimo na božji klic ter odidemo v življenje z zavestjo, da je na božje vabilo vredno tvegati.

Marjan Jezernik, opat

Srečanje ŽPS in ključarjev

V torek bo ob 19h v župnijskih prostorih redno mesečno srečanje članov ŽPS in ključarjev.

Srečanje ob svetem pismu

V četrtek se bomo po večerni sveti maši zopet srečali ob Svetem pismu. Vabljeni! Molitveno srečanje za duhovne poklice Novi duhovni poklici so prav gotovo še posebno za celjsko škofijo velika duhovna stiska. Več kot tretjina župnij je namreč brez rednega dušnega pastirja. V bogoslovju pa trenutno nimamo nobene ga bogoslovca. Zato smo še toliko bolj povabljeni, da poglobljeno molimo za nove duhovne poklice. Vsako tretjo nedeljo v mesecu se ena dekanija Celjske škofije zbere popoldan ob 15.00 v naši Marijini cerkvi, da bi molili za nove duhovne poklice. Naslednjo nedeljo je na vrsti naša celjska dekanija. Zato smo še toliko bolj povabljeni, da se v nedeljo popoldan ob 15.00 v naši Marijini cerkvi zberemo v čim večjem številu. Tako bomo pokazali, da nam ni vseeno, kako bo z duhovnimi poklici danes in v prihodnosti.

Bralci dobre knjige

Naše srečanje bo v torek, 26.2.2019, ob 19. uri v župnišču. Izmenjali si bomo misli o prebrani knjigi Na obalah spomina, ki jo je napisala Jožica Janežič. To je že 168. knjiga Slovenskih večernic, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. V avtobiografskem zapisu spremljamo avtorico od njenega otroštva na Primorskem v času fašizma, nacizma in komunizma do odhoda v Avstralijo in Ameriko. Avtorica z vso iskrenostjo izpiše tako svoje lepe kot hude izkušnje, uspehe in padce, vselej pa tudi moč, ki ji pomaga naprej, da z lastnim trudom in z Božjo pomočjo uresniči svoje upravičeno hrepenenje po izpolnjenem življenju.

Otroci za otroke

Misijonsko središče Slovenije se v imenu otrok iz misijonov zahvaljuje otrokom iz naše župnije, ki ste v adventni akciji »Otroci za otroke – Z Baragovim navdušenjem – za Jezusom!« zbrali 285,08 €. Hvala za vsak vaš dar! »Bog ljubi veselega darovalca.« (2Kor 9, 7) Naj ne bo le advent, temveč celo leto priložnost, da z veselim srcem delimo skromne darove, ki pomagajo našim bližnjim.

Za omenjeno akcijo je naša župnija na koncu oddala 400,00 €.

Del pesnitve »Krst pri Savici«

De pravi Bog se kliče Bog ljubezni, de ljubi vse ljudi, svoje otroke, de zemlja, kjer vijó viharji jezni, je skušnje kraj, de so naš dom visoke nebesa, de trpljenje in bolezni z veseljam vred so dar njegove rôke, de čudno k sebi vód’ otroke ljube, de ne želi nobenega pogube. De ustvaril je ljudi vse za nebesa, kjer glorja njega sije brez oblaka, oko ni vidlo, slišale ušesa veselja, ki izvoljene tam čaka, de spróstenim bo vseh težav telesa se srečnim izpolnila volja vsaka, de bodo tamkej božji sklepi mili té, ki se tukaj ljubijo, sklenili.

Posebna ponudba tednika Družina

Častnik Družina je spremenil oblikovno podobo. Ob tej priložnosti imajo vse župnije po Sloveniji posebno ponudbo. Tudi naša župnija ima na razpolago še nekaj naročilnic, ki jih lahko izpolnite v župnijski pisarni. Z naročilnico boste soglašali, da v prihodnje želite zastonj prejeti tri izvode prenovljene Družine, ob oddaji naročilnice pa boste v dar dobili še knjigo Praznične dobrote. Naročilnica vas ne obvezuje, da boste Družino naročali tudi v prihodnje, a je lahko priložnost, da se za to odločite.


Mašni nameni 5. nedelje med letom

Category : Mašni nameni , Vsi

PONEDELJEK, 11. FEBRUAR

Lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov

7.00  + starši Kočnik in Knez
18.00 + Alojz Kure

TOREK, 12. FEBRUAR

Feliks, opat

7.00 + v družini Jarh
18.00 + Nanika Škrabl

SREDA, 13. FEBRUAR

Jordan Saški, redovnik

7.00   pogrebna: + Josip Bezenšek
18.00 + Neža in Franc Bevc
ter + Zmago Herman

ČETRTEK, 14. FEBRUAR

Valentin, duhovnik in mučenec

7.00   Za milost vere, Božje varstvo in blagoslov v
družini
18.00 + Stanko Lorger

PETEK, 15. FEBRUAR

Klavdij, redovnik

7.00  ni namena
18.00 + Ivan Verbovšek

SOBOTA, 16. FEBRUAR

Julijana Koprska, mučenka

7.00 ni namena
18.00 + v družini Kramer – Jurčkove

6. NEDELJA MED LETOM, 17. FEBRUAR

Sedem ustanoviteljev reda serafitov

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Alojz Čobec
9.00 + Jožica Steiner (Marijina c.)
10.00 + Martin Lilija
11.30 + starša Rojšek ter Minka in sorodniki
15.00 molitvena ura in sveta maša za duh. poklice
18.00 + Anica Križnik


Župnijski koledar

februar 2019

nedpontorsrečetpetsob
1
2
 • Jezusovo darovanje, svečnica, delavna sobota
3
4
5
6
7
8
 • Duhovni vikend za zakonce in družine v Vrbju
9
 • Duhovni vikend za zakonce in družine v Vrbju
10
 • Duhovni vikend za zakonce in družine v Vrbju
11
 • Duhovni vikend za zakonce in družine v Vrbju
 • Svetovni dan bolnikov / Lurška Mati Božja
12
13
14
15
16
17
 • DV za mlade dekanije
18
 • DV za mlade dekanije
19
 • DV za mlade dekanije
20
21
22
 • Zimovanje IV
23
 • Zimovanje IV
24
 • SKVO
 • Zimovanje IV
25
26
27
28