OZNANILA 2. NEDELJE MED LETOM

Category : Oznanila Vsi

17. JANUAR

Smo si oddaljeni samo zaradi pandemije?

Zaradi ukrepov proti širjenju pandemije smo že dalj časa drug od drugega precej oddaljeni in razdeljeni (nekdanji sošolec ni bil doma že skoraj eno leto …). A v tem tednu bo v ospredju še ena oddaljenost in to je oddaljenost med različnimi krščanskimi skupnostmi in Cerkvami. Žal je 2.4 milijarde kristjanov med seboj razdeljenih v tri večje skupine: 50% je katoličanov, 38% protestantov in 12% pravoslavnih kristjanov. Zato smo v teh dneh še posebej povabljeni, da molimo za zmanjšanje te oddaljenosti, da molimo za zbližanje in edinost vseh kristjanov. Mar ni v teh okoliščinah to nepomembna tema, mi lahko oporekate … Ni! Saj je razdeljenost kristjanov zanikanje Jezusove prošnje: »da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.« In kot že dalj časa opažamo, kako osamljenost in oddaljenost večkrat slabo vplivata na naša življenja, ima prav tako needinost negativen duhovni vpliv človeštvo in svet, saj ljudi še dodatno oddaljuje od vere v našega Odrešnika Jezusa Kristusa! Zato je vsak čas primeren, da se na Boga obračamo s prošnjo, »da bi bili« kristjani in tudi vse družine, skupnosti ter duhovščina »eno«.

Priprošnjika za edinost
– sv. brata Ciril in Metod

Lahko smo že hvaležni za dosedanje ekumensko dogajanje v Sloveniji, Bog daj, da bi tudi v teh dneh obrodilo veliko sadov. Zaradi okoliščin bo sklepno ekumensko bogoslužje, ki ga bodo oblikovali mladi iz Galicije, Evangeličanske cerkvene občine iz Murske Sobote, pravoslavni in naša Glasbena zasedba sv. Danijela, v video obliki dostopno na spletu in predvajano na televiziji. Vabljeni, da se tudi preko tega združimo v molitvi za edinost, ki naj se ne kaže le v zunanjih prijateljskih gestah, temveč predvsem v tem, da bi že tu, predvsem pa v nebesih: kot eno, v duhu in resnici, skupaj z Devico Marijo in vsemi svetniki, slavili našega Nebeškega Očeta.                         

Matic Lesjak, kpl

Od 4. januarja dalje ste tudi v naši škofiji pri svetih mašah zopet lahko prisotni verniki.

Zaradi razmer bodo do nadaljnjega bogoslužja le v stolnici, ne pa še Marijini cerkvi.

Zaradi preprečitve širjenja okužbe pa veljajo ukrepi, ki jih je 18. decembra, po posvetu z NIJZ določila SŠK. Možno je pristopiti tudi k sveti spovedi.

Stolnina za leto 2021

V mesecu januarju zbiramo tako imenovano stolnino. Tudi letošnji prispevek za stolnino bomo uporabili za pokritje stroškov kurjave v cerkvi in učilnicah. Vsem, ki ste že velikodušno darovali, se zahvaljujemo. Hkrati pa se priporočamo tudi drugim, saj se zavedamo, kaj pomeni če nam je prijetno toplo.

Verski tisk

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato naj bo to lepa vzpodbuda k odgovornosti za verske časopise, revije in knjige. Naj vsaj nekaj od tega doseže vsako družino. Še posebno bodimo pozorni na verski tednik Družina, ki nas vsak teden razveseljuje z zelo zanimivim branjem in novicami iz Cerkve na Slovenskem in vsega sveta.

Teden molitve za edinost kristjanov

Od 18. do 25. januarja poteka v vseh krščanskih Cerkvah molitvena osmina za edinost vseh kristjanov. Zaradi pandemije to leto v naši dekaniji ne bo med župnijske izmenjave, ampak bomo vsak dan imeli razmišljanje pod skupno mislijo »OSTANITE V MOJI LJUBEZNI IN OBRODILI BOSTE OBILO SADU!« Kdor more je lepo povabljen!  

Molitev za edinost kristjanov

O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti Cerkvi. Naj bomo v češčenju troedinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni božji izvoljenci v nebesih. Tega te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste Device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.

Oče naš… Zdrava Marija… Slava Očetu…
Sveta Devica Marija, prosi za nas!
Sveta brata Ciril in Metod, prosita za nas!
Sveti Leopold Mandič, prosi za nas!
Blaženi Anton Martin Slomšek, prosi za nas!

OBNOVA STREHE

Ker so pri obnovi strehe na stolnici nastali precejšnji dolgovi (okoli 50 tisoč €), vas še naprej prosimo za prostovoljne darove, da bi te dolgove čim prej odplačali.

Prinesete jih lahko osebno v župnijsko pisarno, ali pa jih nakažete na transakcijski račun župnije:     

SI56-0483 5000 3334 723.

Iskren Bog povrni za vsak vaš dar.

Pogled na obnovljeno streho z južne strani

Mašni nameni 2. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 18. JANUAR

Marjeta Ogrska, redovnica

7.00 V družini Krk
18.00 + starši Javoršek

TOREK, 19. januar

Makarij Aleksandrijski, opat

7.00 + Marta Zupančič
18.00 V dober namen

SREDA, 20. januar

Fabijan, papež in mučenec

7.00  Za Božje varstvo in blagoslov v družini
18.00 Bl. A. M. Slomšku v priprošnjo za srečno rojstvo

 ČETRTEK, 21. januar

Epifanij Pavijski, škof

7.00  + Milan Stepišnik
18.00 Za zdravje v mladi družini

 PETEK, 22. januar

Vincencij, diakon in mučenec

7.00  V zahvalo za ozdravitev
18.00 + Olga, Bruno in Zlatko Bužan

 SOBOTA, 23. januar

Henrik Suzo, dominikanec

7.00  + Matevž in Marija Javševec ter sorodniki
18.00 + Ana Hudej iz družine Verbuč

3. NEDELJA MED LETOM, 24. JANUAR

Frančišek Saleški, škof in cerkveni učitelj

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Drgajnerjevi
9.00 + Dušan Mlinšek
10.00 + Vili in Ljuba Kragolnik
11.30 + v družini Gaber in za blagoslov v družini
18.00 + Metka Benkoč


Mašni nameni nedelje Jezusovega krsta

Category : Vsi

PONEDELJEK, 11. JANUAR

Pavlin Oglejski II., škof

7.00  + v družinah Habjan in Črepinšek
13.00 pogrebna: + Marija P.
18.00 + Franc Vodušek

TOREK, 12. JANUAR

Tatjana, mučenka

7.00 Marija in Anton Gomilar
18.00 + Robert Bajuk

SREDA, 13. JANUAR

Hilarij, škof in cerkveni učitelj

7.00  Za zdravje v družini Černec
18.00 Za milost češčenja Svetega Rešnjega Telesa

ČETRTEK, 14. JANUAR

Odon, prior v Jurkloštru

7.00  + Robert Bajuk
18.00 + starši Vengust in živi ter pokojni sorodniki

PETEK, 15. JANUAR

Absalom, koprski škof

7.00  + Milka Mulej
18.00 Za delo

SOBOTA, 16. JANUAR

Honorat, škof

7.00 + v družini Kolšek in Frece
18.00 + Lovro Kvas

2. NEDELJA MED LETOM, 17. JANUAR

nedelja verskega tiska 
Anton, puščavnik in opat

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + starši Kroflič ter Manja in Marjan Mastnak
9.00 + starši Ivanjko in Kralj
10.00 + Terezija Kerin
11.30 + Avgust Zapušek
18.00 + Milka Tiselj


OZNANILA NEDELJE JEZUSOVEGA KRSTA

Category : Oznanila Vsi

10. JANUAR

PRAZNIK JEZUSOVEGA KRSTA

Na današnji praznik Jezusovega krsta nam spregovori sam nebeški Oče, ki nam razodeva svojega Sina: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje!«

Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci: Jezusov krst

S tem, ko obhajamo spomin Jezusovega krsta, se spominjamo svojega lastnega krsta in imamo tako priložnost, da ponovno obnovimo krstne obljube in utrdimo zvestobo poslanstvu, ki smo ga pri krstu prejeli. Tako naj bo današnji praznik lepa priložnost, da utrdimo svoje krščanske korenine.

Božična skrivnost pa se z današnjim praznikom zaokroži. Čeprav s tem praznikom uradno zaključimo božično obdobje cerkvenega leta, pa bomo po stari krščanski navadi do Svečnice še imeli v naši sredi jaslice in prepevali božične pesmi.

Marjan Jezernik, opat

UDELEŽBA PRI SVETIH MAŠAH

Od ponedeljka 4. januarja dalje so lahko tudi v naši škofiji pri svetih mašah zopet prisotni verniki. Zaradi razmer bodo do nadaljnjega bogoslužja le v stolnici, ne pa še Marijini cerkvi.

Zaradi preprečitve širjenja okužbe pa veljajo ukrepi, ki jih je 18. decembra, po posvetu z NIJZ določila SŠK. Možno je pristopiti tudi k sveti spovedi.

STOLNINA 2021

V mesecu januarju zbiramo tako imenovano stolnino. Tudi letošnji prispevek za stolnino bomo uporabili za pokritje stroškov kurjave v cerkvi in učilnicah. Vsem, ki ste že velikodušno darovali, se zahvaljujemo. Hkrati pa se priporočamo tudi drugim, saj se zavedamo, kaj pomeni če nam je prijetno toplo.

VERSKI TISK

Mesec januar je mesec verskega tiska, zato je to lepa vzpodbuda k odgovornosti za verske časopise, revije in knjige. Naj vsaj nekaj od tega doseže vsako družino. Še posebno bodimo pozorni na verski tednik Družina, ki nas vsak teden razveseljuje z zelo zanimivim branjem in novicami iz Cerkve na Slovenskem in vsega sveta.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI SV. DANIJELA

Kljub težkim časom in razmeram, smo streho na stolnici Sv. Danijela uspešno dokončali. Hvala Bogu, brez zapletov in nesreč. Vsem, ki so obnovo vodili, izvedli in darovali svoje darove, iskrena zahvala.

Obnova je stala preko 200.000€. Zaradi korona virusa in razmer, ki jih ukrepi vlade narekujejo, je Cerkev ostala brez rednih in izrednih dohodkov. Prav zaradi tega je ob prenovi strehe nastal dolg za dobrih 50.000€.

Vse vernike in ljudi dobre volje zato iskreno prosimo, da nam priskočite na pomoč s svojimi darovi, ki jih lahko osebno prinesete v župnijsko pisarno, ali pa nakažete na transakcijski račun župnije:

SI56-0483 5000 3334 723.

Vsi upamo, da bomo s skupnimi močmi in odgovornostjo do naše župnijske skupnosti, tudi ta dolg kmalu poravnali. Že v naprej vsem dobrotnikom in darovalcem iskre Bog povrni.


OZNANILA 2. NEDELJE PO BOŽIČU

Category : Oznanila Vsi

3. JANUAR

S ponedeljkom zopet začenjamo s svetimi mašami s prisotnostjo vernikov, seveda z upoštevanjem vseh korona virusnih ukrepov.

V sredo je praznik Gospodovega razglašenja ali sv. trije kralji. Svete maše bodo kakor ob nedeljah. Pri jutranji sveti maši bomo blagoslovili vodo, sol, kadilo in kredo.

V nedeljo je praznik Jezusovega krsta.

V mesecu januarju vsako leto zbiramo vaše prispevke za stolnino. Tudi to leto bomo vaše prostovoljne darove uporabili za ogrevanje cerkve. Priporočamo se vaši velikodušnosti.

Januar je mesec verskega tiska, zato storimo vse, da bo verski tisk dosegel vsako družino naše župnije.

V župnijski pisarni so še na voljo razni koledarji in Družinska pratika. Poravnajte naročnino za verski tisk.

OBNOVA STREHE

Ker so pri obnovi strehe na stolnici nastali precejšnji dolgovi (okoli 50 tisoč €), vas še naprej prosimo za prostovoljne darove, da bi te dolgove čim prej odplačali.

Prinesete jih lahko osebno v župnijsko pisarno, ali pa jih nakažete na transakcijski račun župnije:     

SI56-0483 5000 3334 723.

Iskren Bog povrni za vsak vaš dar.

Pogled na obnovljeno streho z južne strani

Župnijski koledar

januar 2021

nedpontorsrečetpetsob
1
2
3
4
5
6
  • Gospodovo razglašenje - sv. Trije kralji
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Teden krščanske edinosti
19
  • Teden krščanske edinosti
20
  • Teden krščanske edinosti
21
  • Teden krščanske edinosti
22
  • Teden krščanske edinosti
23
  • Teden krščanske edinosti
24
  • Teden krščanske edinosti
25
  • Teden krščanske edinosti
26
27
28
29
30
31