Category Archives: Oznanila

Oznanila 7. velikonočne

Category : Oznanila , Vsi

Prišla je ura…
Jezus v svojem poslovilnem govoru govori o uri, ki je prišla, da se zgodi tisto, za kar je prišel in da se po uresničenju svojega poslanstva vrne k svojemu Očetu. Jezus ob tej uri ne tarna, ne obtožuje in ne joče, ampak govori: »Oče, proslavi svojega Sina, da tvoj Sin tebe proslavi!« Pred leti je pri nas izšla knjiga: »Poslovilna pisma žrtev za svobodo.« To so pisma naših ljudi, ki so jih napisali, ko so zvedeli, da je tudi za njih »prišla njihova ura«. Nekaterim je uspelo priti do koščka papirja, na katerega so s tresočo roko napisali nekaj besed slovesa in jih po kdo ve kakšni poti poslali svojim domačim. V takšnih trenutkih človek ni igralec. Sebi in drugim je do skrajnosti iskren. Ko prebiramo njihove vrstice, skoraj ne bi mogli najti koga, ki bi obupoval. Večina je polna vere, upanja in ljubezni. Mnogi izrecno pišejo, da se bodo »nad zvezdami« zopet srečali s svojimi dragimi domačimi. Zatrjujejo, da ne umirajo zaman, da njihova žrtev ni prazna. Govorijo o ljubezni, ki ne bo nikoli prenehala, ki bo trajala naprej, preko groba po njihovi smrti. Kako so si podobne Jezusove besede ob uri slovesa in besede umirajočih ljudi. Izpovedujejo najgloblje prepričanje, da nismo ustvarjeni za smrt in uničenje, temveč za življenje. Zato bo največja ura, ki bo prišla, ura večnega življenja!
Marjan Jezernik, opat

Binkošti – praznik Svetega Duha
V nedeljo je binkoštni praznik – praznik Svetega Duha, na katerega se pripravljamo z devetdnevnico. Hkrati pa v nedeljo zaključujemo mesec maj in šmarnično pobožnost. Kakor je Marija bila z molitvijo prisotna v binkoštni dvorani v središču prve apostolske Cerkve, tako je združena tudi z nami, še posebno v šmarničnem mesecu maju. V dneh pred binkoštmi smo torej vabljeni k skupni molitvi devetdnevnice, hkrati pa se tudi osebno bolj pogosto obračajmo na Svetega Duha, ko molimo znano molitev Pridi, Sveti Duh, lahko pa tudi: Pridi, Sveti Duh! Razsvêtli moj razum, da bom spoznal tvoje zapovedi. Okrêpi mi srce zoper sovražnikove zvijače, vžgi mojo voljo … Slišal sem tvoj glas in nočem se zakrkniti ter se upirati z besedami: kasneje …, jutri. Nunc coepi! Zdaj! Naj se ne zgodi, da jutrišnjega dne zame ne bi bilo. O, Duh resnice in modrosti, Duh umnosti in svèta, Duh radosti in miru! Hočem, kar hočeš; hočem, ker hočeš; hočem, kakor hočeš; hočem, kadar hočeš … V mislih imejmo še posebej naše birmance, ki bodo zaradi okoliščin novega virusa zakrament svete birme prejeli naknadno.

Šmarnice
Le še teden dni in bomo pri koncu Marijinega meseca, zato toliko bolj izkoristimo vsak majski dan tudi za to, da , da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere Marije! Zato ste dragi otroci in družine tudi v zadnjem tednu vabljeni, da bi imate šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:
1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).
3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato izrecite osebne prošnje.
4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).
5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 
Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast! Na http://sku.rkc.si/ je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle in otroke. Vsako soboto ob 20. uri pa bomo imamo šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)

Podeljevanje zakramentov prvega svetega obhajila, birme, krsta in poroke ter zakramentala cerkvenega pogreba
Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila in svete birme se v naši župniji preložita na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta in zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti do 50 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se lahko opravi v navzočnosti do 50 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil, ki so predlagana za vsako sveto mašo. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru.


Oznanila 6. velikonočne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi!
Ko je imel Jezus v zadnjih urah svojega zemeljskega življenja okrog sebe zbrane apostole, jim je na srce položil več pomenljivih besed. Vse to je v zadnjih poglavjih Evangelija po Janezu zapisal omenjeni apostol. Letos na 6. velikonočno nedeljo, drugo nedeljo zapored, ko smo lahko spet vsi skupaj zbrani v obhajanju svete maše, nam živi Jezus med drugim naroča: »Če me ljubite, boste spolnjevali moje zapovedi« in tolaži: »Ne bom vas zapústil sirot, prišel bom k vam.« Kljub za mnoge mučnim okoliščinam epidemije, ki se hvala Bogu, vsaj začasno končuje, upam in verjamem, da so bili vsi ti tedni hkrati dobrodošel čas, ko nismo opravili le stvari, ki so nam ležale na dolgu, ampak smo lahko bili tudi več v tišini in osami z Bogom ter tako omogočali, da sta Božje življenje in Božja Ljubezen v nas rastla! Ne pozabimo, kaj nam je v tem obdobju koristilo pri doživljanju Božje bližine in pomislimo, kako bi lahko z dobrimi praksami (molitev, branje, žrtev, telesna aktivnost, stiki z bližnjimi po internetu …) nadaljevali tudi v prihodnje. Hkrati pa se, seveda s previdnostjo in odgovornostjo, a predvsem s preprosto otroško ljubeznijo prvoobhajanca, približajmo in vrnimo pred sveti tabernakelj in Gospodov oltar, kjer nas prisotnost živega Boga blago pozdravlja: »Ne bom vas zapustil sirot!«

Matic Lesjak, kpl

Šmarnice
Smo že na polovici Marijinega meseca, ki nas nagovarja da bi pod Marijinim varstvom našli pot k Jezusu. Kot je že bilo oznanjeno zaradi okoliščin ne moremo skupaj v stolnici doživljati šmarnične pobožnosti za otroke in družine, ampak v cerkvi, tako pri jutranji, kot tudi pri večerni sveti maši, spremljamo šmarnice za odrasle (o spreobrnjenemu anglikanskemu duhovniku, sv. John Henry Newmanu). Zato ste dragi otroci in družine zopet vabljeni, da bi imate šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:
1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji zapojete za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.
2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).
3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato izrecite osebne prošnje.
4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).
5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 
Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast! Na http://sku.rkc.si/ je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle in otroke. Vsako soboto ob 20. uri pa imamo šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)
Vabljeni, da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere Marije!

Obhajanje najsvetejše daritve in drugih zakramentov
Že skoraj dva tedna smo lahko zopet povezani v skupnem obhajanju svete maše. A še vedno bo do nadaljnjega možno prisostvovati le pri svetih mašah v stolni, ne pa še v Marijini cerkvi. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, še vedno veljajo naslednja navodila:
1. Vsak vernik mora nositi svojo zaščitno masko.
2. Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.
3. V klopeh ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Vsak naj se usede na mesto, ki je označeno z belim listom. Družine in vsi, ki živijo v istem gospodinjstvu, lahko sedijo skupaj. Če so vsa mesta v cerkvi zapolnjena, si zunaj lahko vzamemo stol in se usedemo pred cerkvijo tako, da upoštevamo varnostno razdaljo.
4. Pozdrav miru se opusti.
5. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.
6. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu ter se čim prej oddaljijo od vrat, da preostalim omogočijo nemoten prehod. Oznanilni listi pa bodo predhodno pred cerkvijo.

Podeljevanje zakramentov prvega svetega obhajila in svete birme ter kateheza in različna srečanja
Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila se v naši župniji preloži na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno. Podeljevanje zakramenta birme je v celotni Sloveniji preloženo na jesenski čas. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj (sestanki ŽPS in ŽGS, izobraževanja, duhovni seminarji, kulturna srečanja, razstave, koncerti, proslave itd.)Vsebina za osebno delo veroučencev je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš oziroma po kapelah in hišah ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Vnebohod
V četrtek je slovesen praznik Gospodovega vnebohoda. Dnevi pred vnebohodom ponedeljek, torek in sreda, so prošnji dnevi. V teh dneh bomo po jutranji sv. maši imeli litanije vseh svetnikov in prošnje molitve, pri katerih bomo prosili za lepo vreme, dobro letino in blagoslov pri delu. Lepo vabljeni. V petek pa že začenjamo devet dnevnico na čast Svetemu Duhu, kot priprava na Binkoštni praznik.


Oznanila 5. velikonočne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

GOSPOD, POKAŽI NAM OČETA!

Včasih v negotovosti tipamo za svojim Stvarnikom. Iščemo pot, ki nas vodi k cilju. Vendar je toliko poti, smerokazov, križišč, da težko najdemo pot, ki nas vodi v življenje. Še posebno v času epidemije se morda marsikdo vprašuje, »kje je tukaj Bog? Kako to, da Bog vse to dopušča? …Tudi apostolom ni bilo prizaneseno. Razmere, v katerih so živeli, so pravzaprav enake razmeram, v katerih živi vsak Jezusov učenec in vernik. Apostoli so v duhu svoje slabotne vere prosili: »Pokaži nam Očeta!« Toda Jezus odgovori: »Filip, toliko časa sem med vami, pa me ne poznaš?« Človek je dejansko slep za Boga. Ne vidimo ga, ker se ne želimo ločiti od svojih predstav o Bogu, ki smo si jih ustvarili po svoji zamisli. Svobodno hočemo izbirati med bogovi in izbrati tistega, ki nam najbolj ustreza. Predvsem pa , Boga ne ljubimo dovolj odločno. Slepi smo in to nam onemogoča, da bi dojeli božjo misel, razumeli božje naklepe in sprejeli Njegovo voljo. Prav zaradi vsega tega se sprenevedamo in v svoji izgubljenosti vprašujemo: »Kako bi mogli vedeti za pot?« In Jezus nam zopet odgovarja: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu razen po meni!« Brez njega nam Bog ostaja skrit in odmaknjen. Vera v Jezusa Kristusa ni nikoli slepa. Kristus je torej naša pot. Samo On je vsa naša gotovost. Vsi, ki mu sledimo imamo zagotovilo, da na poti življenja nikoli ne bomo zašli. Zato nam Jezus govori: »Vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši.«

Marjan Jezernik, opat

Šmarnice

Marijin mesec maj naj nas zopet nagovori, da bomo pod Marijinim varstvom našli pot k Jezusu. Letošnji mesec maj obhajamo v drugačnih okoliščinah, kakor druga leta, saj še vedno živimo pod vplivom ukrepov proti novemu koronavirusu. Prav zaradi teh ukrepov ne moremo doživljati šmarnične pobožnosti za otroke in družine, ampak v cerkvi spremljamo šmarnice za odrasle tako pri jutranji, kot tudi pri večerni sveti maši.

Zato ste dragi otroci in družine vabljeni da bi imeli šmarnice z družinami po svojih domovih. Niste povsem prepričani, kako bi oblikovali »domače šmarnice«? Stvar je preprosta:

1. Naredite križ, nekdo lahko kaj Mariji za uvod, nato pa zmolite molitev O Gospa moja ali desetko rožnega venca.

2. Preberete šmarnično zgodbo – Največji dar (kupite jo v MD ali dobite na sku.rkc.si).

3. Če je mogoče ostanete nekaj trenutkov v tišini, nato pa izrečete osebne prošnje.

4. Oče ali kdo drug zmoli litanije Matere Božje (v molitveniku ali na spletu).

5. Naredite sklepni križ, nato pa drug drugega blagoslovite s križem na čelo. 

Na začetku, na koncu, vmes … pa na glas prepevajte Mariji v čast!

Na spletni strani Slovenskega katehetskega urada je brezplačen dostop tudi do šmarničnega branja za odrasle, ki govori o spreobrnjenemu anglikanskemu duhovniku, sv. John Henry Newmanu.

Vsako soboto ob 20. uri pa bomo imeli šmarnično pobožnost za otroke in družine skupaj, na župnijski strani na Facebooku (https://www.facebook.com/celje.stolnica)

Vabljeni, da okrepimo svojo ljubezen do Nebeške Matere!

Obhajanje najsvetejše daritve in drugih zakramentov

V ponedeljek 4. maja, smo ponovno začeli z javnim obhajanjem svetih maš tudi v naši župniji. A do nadaljnjega bo možno prisostvovati le pri svetih mašah v stolni, ne pa še v Marijini cerkvi. Da bo poskrbljeno za varnost vseh, upoštevajte naslednja navodila:

1. Vsak vernik mora nositi svojo zaščitno masko.

2. Pri vhodu v cerkev si razkužimo roke.

3. V klopeh ohranjamo medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra. Vsak naj se usede na mesto, ki je označeno z belim listom. Družine in vsi, ki živijo v istem gospodinjstvu, lahko sedijo skupaj. Če so vsa mesta v cerkvi zapolnjena, si zunaj lahko vzamemo stol in se usedemo pred cerkvijo tako, da upoštevamo varnostno razdaljo.

4. Sodelovanje ministrantov, bralcev beril in drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju vseh varnostnih pogojev. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.

5. Ker ob vstopu v cerkev ni blagoslovljene vode, bomo to nadomestili na začetku svete maše z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov (za domov pa vam je pred zakristijo na razpolago blagoslovljena voda v posebnih steklenicah, ki so razkužene)

6. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe za zdaj še ni dovoljeno.

7. Pozdrav miru se opusti.

8. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo na obraz. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

9. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu ter se čim prej oddaljijo od vrat, da preostalim omogočijo nemoten prehod. Oznanilni listi pa bodo predhodno pripravljeni na klopeh in pred cerkvijo.

Podeljevanje zakramentov krsta, prvega obhajila, birme, poroke

in zakramentala cerkvenega pogreba

Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta  in zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

Podeljevanje zakramenta prvega svetega obhajila se v naši župniji preloži na jesenski čas, natančen datum bo znan naknadno.

Podeljevanje zakramenta birme je v celotni Sloveniji zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas. Nove termine birm bodo posamezne škofije uskladile z župniki.

Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati izven spovednice. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra. Pri nas je spoved možno opraviti vsak dan med sveto mašo v kapeli Žalostne Matere Božje ali po dogovoru.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil, ki so predlagana za vsako sveto mašo.  

Župnijska pisarna je odprta (8.00 do 12.00) za nujne primere, obvezna uporaba zaščitne maske.

Še vedno je po dogovoru (info@celje-stolnica.si ali 03/4261900) možno darovati za svete maše in potrebe cerkve na TRR:

SI56-0483 5000 3334 723

Najlepša hvala in Bog povrni vsem, ki ste nam v obdobju karantene že posredovali darove in mašne namene. Se še v naprej priporočamo!


Molitev za nove duhovne poklice

Category : Oznanila , Vsi

Običajno smo v dneh pred nedeljo Dobrega Pastirja, ki je letos prihodnjo nedeljo, 3. maja, v sklopu tedna molitve za duhovne poklice skupaj vsak dan molili v ta namen. A zaradi trenutnih okoliščin se teden molitve prestavi za nedoločen čas.


A k molitvi za nove duhovne poklice smo vedno povabljeni in zato je prav, da s to prošnjo in zavzeto molitvijo pridemo pred Gospoda tudi v dneh pred in na dan nedelje Dobrega pastirja. Sedanje razmere zaradi koronavirusa nas močno spodbujajo, da molimo za nove duhovne poklice.

Gospod Jezus, božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet, milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangelijski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo zaradi služenja tvoji Cerkvi, ubogim in bolnim, žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen. Očenaš, Zdava Marija, Slava Očetu …


Oznanila na cvetno nedeljo

Category : Novice , Obvestila , Oznanila

Pred nami je veliki teden Gospodovega trpljenja. Praznično liturgično cerkveno leto doseže svoj višek prav v velikonočnem tridnevju. Letošnje praznike bomo, zaradi virusne epidemije praznovali kot še nikoli do sedaj, saj moramo po navodilih vse obrede obhajati brez vernega ljudstva.

Dragi verniki naše stolno – opatijske župnije sv. Danijela v Celju, v teh prazničnih dneh bodite v duhu povezani z našo stolnico, kjer se bodo sicer uradno brez faranov obhajali vsi obredi velikega tedna in prav tako tudi velikonočno praznovanje. Zagotavljamo vam, da boste pri vseh obredih in praznovanjih vključeni vsi farani in ljudje dobre volje. Da se bomo v teh dneh duhovno lažje povezali, vam posredujemo naslednja sporočila:

Umivanje nog na veliki četrtek l. 2019

VELIKI ČETRTEK – rojstni dan svete maše. Preden Jezus odide v smrt, nam podari zapoved ljubezni, sveto mašo in duhovniški poklic.

V stolni cerkvi ne bo krizmene svete maše, kakor je to običajno vsako leto, ampak bo prestavljena na kasnejše obdobje.

Bogoslužje velikega četrtka se bo začeli ob 19. uri.

Ta večer utihnejo zvonovi do velikonočne vigilije.

Čaščenje križa na veliki petek l. 2019

VELIKI PETEK – spomin Jezusovega trpljenja in smrti. To je edini dan v letu, ko svete maše ni, saj Jezus sam na križu mašuje za vse ljudi.

V času Jezusove smrti ob 15. uri bomo molili križev pot.

Bogoslužje velikega petka se bo začelo ob 19. uri.

VELIKA SOBOTA je posvečena grobni tišini, ki je objemala Jezusa, zato kristjani obiskujemo božji grob.

Božji grob v kapeli ŽMB l. 2019

To leto ne bo blagoslova ognja, da bi ga ponesli na svoje domove.

Prav tako ne bo blagoslova velikonočnih jedil.

Ob 15. uri bo v naši stolnici blagoslov velikonočnih jedil, seveda brez vernikov. V kolikor je le mogoče se družine ob tem času zberite v svojih domovih in po raznih medijih sprejmite blagoslov. Svoja velikonočna jedila pa blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Blagoslov iz naše stolnice bo možno spremljati tudi na omrežju Facebook.

Krstno bogoslužje

Velikonočna vigilija se bo začela ob 19.uri. Med velikonočno vigilijo se zopet oglasijo zvonovi, ki naznanjajo velikonočno zmago življenja nad smrtjo.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

To leto odpade velikonočna procesija.

V naši stolnici bodo praznične svete maše (brez ljudstva) potekale tako:

Velikonočna procesija l. 2019
  • g. kaplan ob 7. uri,
  • g. škof ob 8. uri (posnetek maše bo okoli 12. ure predvajan na TV Celje)
  • g. opat ob 10. uri (ogled bo možen v živo na omrežju Facebook)

VELIKONOČNI PONEDELJEK – kristjani še praznujemo velikonočno zmago življenja nad smrtjo. Tudi ta dan bodo praznične svete maše v stolnici brez ljudstva: g. opat ob 7. uri, g. škof ob 8. uri in g. kaplan ob 9. uri.

Prošnja

Vsi vemo, da se v Sloveniji katoliška Cerkev vzdržuje z prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih večina verniki darujejo pri nedeljskih in prazničnih mašah.  Ker pa se v času epidemije corona virusa vse maša darujejo brez navzočnosti vernega ljudstva, ni teh darov. Župnija pa kljub vsemu mora živeti.

Zato vas, dragi farani župnije Sv. Danijela v Celju in vse dobre ljudi, povabimo  k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na transakcijski račun župnije, ki je odprt pri Nova KBM:

SI56-0483 5000 3334 723

Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo!