Oznanila 2. adventna nedelje

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V  adventnem času smo tudi mi poklicani, da poslušamo Božji glas, ki odmeva v puščavi sveta po Svetem pismu, še posebej, kadar je le-to oznanjeno z močjo Svetega Duha. Vera postane močnejša, če se pusti razsvetliti z Božjo Besedo, saj, »kar koli je bilo namreč napisano pred nami, je bilo napisano v naše poučenje, da bi oprti na potrpežljivost in na tolažbo, ki jo daje Pismo, imeli upanje« (Rim 15,4). Zgled poslušanja je Devica Marija: »Ko zremo življenje  Božje Matere, ki je bilo popolnoma oblikovano po Besedi, odkrijemo, da smo tudi mi poklicani, naj vstopimo v skrivnost vere, po kateri pride Kristus prebivat v naše življenje. Vsak kristjan, ki veruje, kot nas spominja sv. Ambrož, v nekem smislu spočne in rodi Božjo Besedo« (Pos. apost. spod. Verbum Domini 28). Dragi prijatelji, »naše zveličanje temelji na enem prihodu« je zapisal Romano Guardini. »Zveličar je prišel po svobodi Boga… Tako je odločitev vere v tem, da sprejmemo Njega, ki se nam je približal.« »Odrešenik«, dodaja italijansko nemški teolog, »prihaja k vsakemu človeku: v njegovo veselje in stisko, v njegova jasna spoznanja, v njegovo zmedenost in skušnjave, v vse to, kar predstavlja njegovo naravo in njegovo življenje.« Devico Marijo, v katere telesu je bival Sin Najvišjega in bomo 8. decembra obhajali praznik Brezmadežnega spočetja, prosimo, naj nas podpira na tej duhovni poti, da bomo z vero in ljubeznijo sprejeli Zveličarjev prihod.
Tadej Linasi, žpk

SOBOTNE ADVENTNE KATEHEZE ŠKOFA MAKSIMILIJANA V STOLNICI
Ob sobotah pred vsako adventno nedeljo, je v celjski stolnici ob 18. uri, škofova adventna kateheza. Skozi adventne sobote nas škof nagovarjal z mislijo: »Da bi se prepoznali v Njem.« »v svetu«, »v občestvu«, »v evharistiji«, »v telesu«. Povabljeni prihodnjo soboto in povabite še druge.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši je srečanje biblične skupine.

PRAZNIK BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE
V četrtek je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju. V stolnici bosta sveti maši ob 7.30 in 18. uri, v Marijini cerkvi ob 9. uri.

DOBRA KNJIGA
Bralci dobre knjige se bomo naslednjič sestali prihodnje leto, zadnji torek v januarju, 31.1.2023 po večerni sveti maši v župnišču. V Slovenskih večernicah je Celjska Mohorjeva družba izdala zgodovinski roman Branka Cestnika z naslovom Pogovori z Njo. Med zgodbami, ki v slovenskem prostoru nikoli niso bile zares povedane, so usode slovenskih mobilizirancev v nemško vojsko v času druge svetovne vojne. Zanje se vojna po kapitulaciji tretjega rajha ne konča zares. V Pogovorih z Njo podoživimo dramo prisilnega vojaka v tuji vojski, neodgovorjena vprašanja, ves absurd in tragiko vojnega stanja. Kar so generacije naših dedov zakopale vase ali le v prebliskih in šepetu zaupale najbližjim, je Branko Cestnik sestavil v neminljiv pomnik časa na trdnih kamnih resničnih historičnih dogodkov. Prav Marijin plašč kot nevidna tkanina pokriva njihove usode. Nadaljevali bomo pustolovščino z Almo Karlin, ki je o svoji knjigi Urok južnega morja leta 1930 zapisala: » Šele na teh razmetanih otokih izgine vse, kar sodi k naši kulturi, in človek še danes živi tam tako, kot na začetku časa. O tem, in kako se je končalo to dolgo in težavno popotovanje, pripoveduje to delo, za katerega lahko zares trdim, da je bilo napisano z mojo srčno krvjo.”
Tudi ta knjiga je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi leta 1996.

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.

MOŽNOST NAMENITVE DELA DOHODNINE ŽUPNIJI
Vsi, ki ste v delovnem razmerju, lahko brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine župniji Celje – sv. Danijel. Obrazec je na voljo na polici za verski tisk. Obrazec lahko sami pošljete na FURS Celje ali pa ga oddate v župniji. Se priporočamo.

DAR OB KARITASOVI NEDELJI
Preteklo nedeljo ste za delovanje Karitas darovali 1.349,22 €. Bog vam povrni.

PRVA NEDELJA V MESECU
Danes je prva nedelja v mesecu. Vaš dar bo namenjen za nabavo tiskalnika, da bomo lahko v lastni režiji tiskali oznanila, s tem bomo lažje prilagajali količini in če bo zmanjkalo, bomo lahko natisnili. En del smo zbrali že prejšnjo prvo nedeljo, za drugi del pa upamo, da nam uspe to nedeljo. Hvala za vsak vaš dar.


Oznanila 1. adventne nedelje

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Danes na prvo adventno nedeljo začenja Cerkev novo bogoslužno leto, novo pot vere, na kateri se po eni strani spominja dogodka Jezusa Kristusa, po drugi strani pa se odpira k njegovi dokončni dopolnitvi. Adventni čas preživljamo ravno s tem dvojnim pogledom, saj gledamo na prvi prihod Božjega Sina, ko se je rodil iz Device Marije, kot na njegovo slavno vrnitev, ko bo prišel sodit ‘žive in mrtve’, kakor pravimo v veroizpovedi. Pričakovanje, pričakovati, je razsežnost, ki prešinja vse naše osebno, družinsko in družbeno bivanje. Pričakovanje je navzoče v tisoč okoliščinah, v tistih majhnih in preprostih kakor tudi najpomembnejših, ki nas globoko in popolnoma zajamejo. Vsak od nas se lahko posebno v tem času v katerem se pripravljamo na Božič, vpraša: ‘Kaj pa jaz pričakujem?’ Kam se v tem trenutku mojega življenja nagiba moje srce? To isto vprašanje si lahko postavimo bodisi v družini, skupnosti ali narodu? Kaj vsi skupaj pričakujemo? Kaj povezuje naše želje, v čem so podobne? Obstaja skrivnostna povezava med pričakovanjem Boga in pričakovanjem Marije, ki je bitje, polno milosti, popolnoma odprto za načrt ljubezni Najvišjega. Od Nje, žene adventa, se lahko naučimo živeti vsakdanja dejanja z novim duhom, s čutom globokega pričakovanja, ki ga lahko poteši samo prihod Boga.
Tadej Linasi, žpk

NEDELJA KARITAS
Danes je nedelja Karitas, ki nas nagovarja z vodilom: »Skupaj delamo za dobro«. Bog vam povrni za vaš današnji dar, da Karitas lažje vrši svoje poslanstvo, v pomoči ljudem v stiski.

ADVENTNI ČAS
Ta nedelja, je prva adventna nedelja, s katero pričenjamo letošnji adventni čas.

SPOVED V ADVENTNEM ČASU
Lepo povabljeni k sveti spovedi v adventnem času. Priložnost bo pred in med svetimi mašami.

SOBOTNE ADVENTNE KATEHEZE ŠKOFA MAKSIMILIJANA V STOLNICI
Ob sobotah pred vsako adventno nedeljo, je v celjski stolnici ob 18. uri, škofova adventna kateheza. Skozi adventne sobote nas škof nagovarjal z mislijo: »Da bi se prepoznali v Njem.« »v svetu«, »v občestvu«, »v evharistiji«, »v telesu«. Povabljeni prihodnjo soboto in povabite še druge.

MIKLAVŽEVA NEDELJA, OBISK SVETEGA MIKLAVŽA
Prihodnjo nedeljo je Miklavževa nedelja, zato nas bo pri sveti maši ob 10. uri, obiskal sveti Miklavž, otroci lepo vabljeni. Prijave niso potrebne.

BRALCI DOBRE KNJIGE
V torek je srečanje bralcev dobre knjige po večerni sveti maši.

OBISK BOLNIKOV
Na prvi petek bo obisk bolnikov na domu.

PRVI ČETRTEK, PETEK IN SOBOTA
Prvi četrtek – pol ure pred večerno sveto mašo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice.
Prvi petek – vabljeni k sveti maši in litanijam v čast Jezusovemu srcu.  Iz prvega petka na soboto vabljeni k nočnemu češčenju Najsvetejšega zakramenta. V Marijini cerkvi zaradi češčenja v stolnici to soboto ne bo svete maše

DAR PRVE NEDELJE V MESECU
Prihodnja nedelja je prva v mesecu. Vaš dar bo namenjen za nabavo tiskalnika, da bomo lahko v lastni režiji tiskali oznanila, s tem bomo lažje prilagajali količino in če bo zmanjkalo, bomo lahko natisnili. En del smo zbrali že prejšnjo prvo nedeljo, za drugi del pa upamo, da nam uspe prihodnjo nedeljo. Hvala za vsak vaš dar.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA
̴  prvi petek in prva sobota  
̴V petek, 02.12.2022, od 21. ure, do sobote, 03.12.2022, do 7.30 ure, bo potekalo nočno češčenje Najsvetejšega zakramenta. Cerkev je v času nočnega češčenja zaklenjena, zato so menjave nočnih častilcev pri stranskih vratih predvidene ob 23., 1., 3. in 5. uri. Vsi lepo vabljeni! Zaželene so prijave na GSM 031 209 962 ali cescenje@gmail.com

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.

SVETOVALNICA
Svetovalnica je namenjena vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00


Oznanila nedelje Kristusa kralja vesolstva

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
V evangeliju vidimo, da vsi zahtevajo od Jezusa naj stopi s križa. Posmehovali so se mu, saj je to bil njihov način, da sebe opravičijo, češ saj ni naša krivda, da si ti na križu, sam si kriv, saj če bi bil v resnici Božji Sin, judovski kralj, ti ne bi bil tam, ampak bi stopil s tega sramotnega mučilnega orodja in se rešil. Torej, če boš ostal tam, pomeni da nisi imel prav ti, ampak mi. Drama, ki se dogaja pod Jezusovim križem, je drama vseh ljudi pred Bogom, ki se razodeva takšen kot je, kot Ljubezen. V križanem Jezusu je sicer božanstvo izmaličeno, razgaljeno vsake vidne slave, a je vendar resnično in navzoče. Samo vera to zmore prepoznati; vera Marije, ki pridruži v svojem srcu še zadnji kamenček mozaika iz življenja svojega Sina. Ona še ne vidi vsega, a nadaljuje z zaupanjem v Boga, ko ponovno ponavlja svojo izročitev: »Glej, dekla sem Gospodova« (Lk 1,38). Tu je še tudi vera dobrega razbojnika; pravkar oblikovana vera, ki pa zadostuje za odrešenje: »Danes boš z menoj v raju.« Odločilen je ta ‘z menoj’. Da, to je tisto, kar ga reši. Gotovo, dobri razbojnik, je na križu tako kot Jezus, je pa predvsem na križu z Jezusom. Za razliko od drugega razbojnika in vseh drugih, ki se Jezusu posmehujejo, ta ne zahteva, naj stopi s križa in to stori tudi njemu. Ampak reče: »Spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« Na križu ga vidi izmaličenega, neprepoznavnega, a mu vseeno zaupa kot kralju, še več kot Kralju. Dobri razbojnik verjame temu, kar je napisano na deščici nad Jezusovo glavo: ‘Judovski kralj’, verjame in se mu zaupa. Za to je že takoj v Božjem ‘danes’, v raju, saj raj je ravno to: biti z Jezusom, biti z Bogom.
Tadej Linasi, žpk

TEDEN KARITAS
Stopamo v teden Karitas, ki nas nagovarja z vodilom: »Skupaj delamo za dobro«. Osrednji dan tedna bo v sredo, ko bo na Ponikvi srečanje prostovoljcev Karitas pri sveti maši ob 12:00, zvečer ob 20.00 pa bo v dvorani Golovec v Celju Klic dobrote za družine v stiski z neposrednim prenosom na RTV Slovenija in Radiu Ognjišče. Prihodnja nedelja je nedelja Karitas, vaš dar pri sveti maši bo namenjen za potrebe Karitas. Hvala in Bog povrni za vaše darove.

ADVENTNI ČAS
Prihodnja nedelja, je prva adventna nedelja, s katero pričenjamo letošnji adventni čas.
Pri sveti maši ob 10h bodo z nami otroci in vzgojitelji našega vrtca Danijelov levček.

SOBOTNE ADVENTNE KATEHEZE ŠKOFA MAKSIMILIJANA V STOLNICI
Ob sobotah pred vsako adventno nedeljo, bo v celjski stolnici ob 18. uri, škofova adventna kateheza. Skozi štiri sobote nas bo škof nagovarjal z mislijo: »Da bi se prepoznali v Njem:« »v svetu«, »v občestvu«, »v evharistiji«, »v telesu«. Prva kateheza bo to soboto, 26.11., ob 18. uri. Lepo povabljeni.

OBLETNICA POSVETITVE STOLNICE
V soboto je praznik obletnice posvetitve naše stolnice ali katedrale. Stolna cerkev (stolnica) je škofova cerkev pri škofijskem sedežu in jo imenujemo tudi prva cerkev v škofiji. V njej je škof v skladu s cerkvenimi dokumenti dolžan za ljudstvo obhajati bogoslužje in vernike poučevati v veri. Izraz stolna cerkev je identičen s katedralo (stolnica je dobesedni prevod latinske besede katedrala). Lepo vabljeni v soboto k sveti maši ob 18. uri.

DRUŽINSKO ADVENTNO DRUŽENJE
V soboto družine lepo vabljene na družinsko adventno druženje v župnijske prostore od 9. do 11. ure. Pogovarjali se bomo o adventu, vsaka družina bo naredila svoj adventni venček. Prosimo za pomoč pri materialih, ki so potrebni za venčke.

FILM O A. M. SLOMŠKU: SREČEN BO ČAS
Navdihujoča filmska zgodba o Antonu Martinu Slomšku; človeku, ki je poznal slovensko dušo in ji vdano posvetil celo svoje življenje. Sobota, 26. november 2022 v Cineplexx Celje; ekskluzivni projekciji na velikem platnu ob 19.30. Rezervacija in nakup kart: studio@siposh.com, cena karte je 5€.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
»vstani in steci k Jezusu, ki čaka te…«
v župnišču na pevskih vajah.
Koristne informacije:
· vaje vsako nedeljo ob 9.00 do desete maše (razen tretje nedelje v mesecu)
· pojemo ko znamo (priporočljiva udeležba)
zborovodkinja Sara
za vsa vprašanja sem na voljo na: zbor.danijel@mlesjak

SVETOVALNICA
Svetovalnica je namenjena vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

BIBLIČNA SKUPINA
V torek po večerni sveti maši bo srečanje biblične skupine, vabljeni.

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.


Oznanila 33. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Sv. Luka v evangeliju prinaša v razmislek svetopisemski pogled na zgodovino in s tem Jezusove besede, ki pozivajo učence, naj jih ne bo strah, temveč naj se z zaupanjem soočijo s težavami, nerazumevanji in celo preganjanji ter ohranijo vero Vanj: »Ko boste slišali o vojnah in vstajah, se ne ustrašite, kajti to se mora prej zgoditi, vendar še ne bo takoj konec« (Lk 21,9). Cerkev od vsega začetka, hvaležna za ta opomin, živi v molitvenem pričakovanju ponovne vrnitve svojega Gospoda, prepoznava znamenja časov in opozarja svoje vernike pred ponavljajočimi se mesijanizmi, ki vsake toliko časa naznanjajo skorajšnji konec sveta. V resnici pa mora iti zgodovina svojo pot. Na njej so tudi človeške drame ter naravne nesreče. V njej pa se odvija tudi zveličavni načrt, ki ga je Jezus že dopolnil s svojim učlovečenjem, smrtjo in vstajenjem. Cerkev nadaljuje oznanjevanje in udejanjanje te skrivnosti s pridiganjem, z obhajanjem zakramentov ter pričevanjem krščanske ljubezni.
Tadej Linasi, žpk

NEDELJA KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA
Prihodnja nedelja je nedelja, Kristusa, Kralja vesoljstva, zadnja  nedelja v tem cerkvenem in bogoslužnem letu.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SVETOVALNICA
Svetovalnica je namenjena vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00

PRVA NEDELJA
Preteklo nedeljo ste za nabavo novega tiskalnika darovali 1.377.15€. Bog vam povrni.

MINISTRANTSKO SREČANJE
V petek ob 17. uri, vabljeni ministranti na ministrantsko srečanje.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Družine, ki ste vključene v družinsko katehezo, vabljene prihodnjo nedeljo na srečanje, ki ga pričenjamo s sveto mašo ob 10. uri.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: » “Kjer je naša ljubezen, tam naše srce, naš zaklad”
Otroci so pri verouku dobili zloženke za SBP. Tam najdete seznam predlaganih knjig, po svoji presoji pa lahko dodate tudi dela, ki se vam zdijo, da sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo prinesli podpisane risbice o prebranih knjigah k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Želim vam veliko veselja ob branju dobrih knjig,
Aleksandra Krznar, animatorka SBP

DRUŽINSKA PRATIKA IN MARIJANSKI KOLEDAR
V pisarni sta na voljo Družinska pratika in Marijanski koledar.


Oznanila 32. nedlje med letom

Category : Oznanila Vsi

EVANGELJSKI UTRINEK
Evangelij nedelje po Vseh svetih nam predstavlja Jezusa, obkroženega s saduceji, ki so zanikali vstajenje od mrtvih. Ravno zaradi te teme so postavili Jezusu vprašanje, da bi ga spravili v zadrego in osmešili vero v vstajenje mrtvih. Podali so namišljeni primer: Neka žena je imela sedem mož, ki so umrli drug za drugim, in Jezusa so vprašali: “Čigava bo ta žena, ko bo umrla?” Jezus jim odgovori, da za življenje po smrti ne veljajo ista merila kot za zemeljsko. Večno življenje je povsem drugačno, saj tam ne bo več poroke. Ta je vezana na bivanje na tem svetu. Vstali bomo kot angeli in živeli v stanju, ki ga sedaj ne moremo okušati ali si ga predstavljati. Jezus ob tem navaja Sveto pismo. Potrditev vere v vstajenje mrtvih vidi v prizoru, ko je Mojzes pred gorečim grmom doživel razodetje Boga. On je Bog Abrahamov, Izakov in Jakobov. Božje ime je povezano z imeni mož in žena, ki so povezani z njim in ta vez je močnejša od smrti. Bog izraelskih očakov pa je tudi naš Bog. Zato Bog ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo. Odločilna vez z Bogom pa je zaveza z Jezusom, ki je zato naše Življenje in Vstajenje. V Jezusu nam Bog podarja večno življenje. Po njegovem vstajenju imamo vsi upanje v življenje, ki je še bolj resnično kot sedanje. Življenje, ki nam ga Bog pripravlja po telesni smrti, ni odprava tega sedanjega in presega našo predstavo. Večnost, ki je pred nami pa naj osvetljuje in daje upanje zemeljskemu življenju vsakega od nas.
Tadej Linasi, žpk

ZAHVALNA NEDELJA
Danes je zahvalna nedelja. Dan, ki nas vabi k drži hvaležnosti. Povabljeni, da si vzamemo v današnjem dnevu trenutek časa in razmislimo za kaj vse smo lahko v našem življenju hvaležni Bogu in bližnjim. Hvala in Bog povrni vsem, ki sodelujete v življenju župnije. Hvala g. opatu Marjanu, organistom, mladinski glasbeni skupini, otroškemu zboru, ministrantom, bralcem Božje besede, stalnim častilcem Najsvetejšega zakramenta, ključarjem, g. Vanču, Župnijskemu pastoralnemu svetu, Danijelovim družinam, zakonskim skupinam, članom Vincencijeve družine dobrote, sestram redovnicam, katehistinjam in katehetu, vsem v vrtcu Danijelov levček, in vsem ki s svojimi darovi podpirate in omogočate delovanje župnije. Vsem, ki svoje talente, darove, čas in znanje spreminjate v služenje občestvu naše župnije. Hvala vsem, ki tudi nam duhovnikom storite veliko lepega in dobrega. Bog povrni za vsako vaše dobro delo.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Hvala vsem, ki ste s svojimi predlogi, pomagali k oblikovanju Župnijskega sveta. Trenutno smo v fazi formiranja sveta in seznanjevanje tistih, ki ste jih predlagali.

BRALCI DOBRE KNJIGE
Bralci dobre knjige se bomo sestali zadnji torek v mesecu, 29. novembra, po večerni sveti maši v župnišču.
Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Samotno potovanje v daljne dežele, ki jo je napisala svetovna popotnica, Alma M. Karlin. Izšla je pri Celjski Mohorjevi družbi. Opisuje podvig nenavadne ženske, ki je z vizijo, hotenjem, znanstveno radovednostjo, voljo, disciplino in talentom uresničila načrtovano študijsko potovanje okrog sveta. Srečanja in spoznanja so se ji vtisnila v dušo in jo preoblikovala za vse življenje. Ker ni hitela, kakor se nam dogaja danes, ampak je potovala v »človeškem ritmu«, si je v vseh deželah našla čas, da se je vživela v dušo domačinov, spoznala njihove notranje stiske in napetosti. Potovanje se je začelo v Celju 24. 11. 1919.

SREČANJE OB SVETEM PISMU
V torek po večerni sveti maši, bo srečanje ob Svetim pismu.

MLADINSKA SREČANJA V ŽUPNIJI
Mladi, srednješolci in študenti, lepo vabljeni vsak petek zvečer ob 19. uri, na mladinska srečanja v župnijske prostore.

PRVA NEDELJA
Ob današnji prvi nedelji se vam zahvaljujemo za vaš dar za nabavo novega tiskalnika, ki bo omogočal, da bomo lahko v lastni režiji tiskali farna oznanila. S tem bomo lahko bolj prilagajali število izvodov in tudi prihranili kakšen euro. Bog vam povrni.


Župnijski koledar

december 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
3
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
4
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
5
 • Prihod sv. Miklavža
6
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
7
8
 • Brezmadežno spočetje device Marije
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Božična devetdnevnica
17
 • Božična devetdnevnica
18
 • Božična devetdnevnica
19
 • Božična devetdnevnica
20
 • Božična devetdnevnica
21
 • Božična devetdnevnica
22
 • Božična devetdnevnica
23
 • Božična devetdnevnica
24
 • Božična devetdnevnica
 • Sveti večer
25
26
 • Sv. Štefan
 • Sv. maša za domovino
27
28
29
30
31

Stolno-opatijsko mestna Župnija Celje - sv. Danijel

03 426 19 00
vsak dan: 8.00 - 12. 00
sreda 15.00 - 16.00

Današnja božja beseda