Category Archives: Oznanila

Spodbuda za darovanje in pomoč župniji (TRR)

Category : Novice , Obvestila , Oznanila , Vsi

Vemo, da se v Sloveniji katoliška Cerkev vzdržuje s prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih verniki večina darujejo pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah.  Ker pa se v času epidemije corona virusa vse maša darujejo brez navzočnosti vernega ljudstva, teh darov ni. Župnija pa kljub vsemu mora živeti.

Zato vas, dragi farani župnije Sv. Danijela v Celju in vse dobre ljudi, povabimo  k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na transakcijski račun župnije, ki je odprt pri Nova KBM:

SI56-0483 5000 3334 723

Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo!


Oznanila na cvetno nedeljo

Category : Novice , Obvestila , Oznanila

Pred nami je veliki teden Gospodovega trpljenja. Praznično liturgično cerkveno leto doseže svoj višek prav v velikonočnem tridnevju. Letošnje praznike bomo, zaradi virusne epidemije praznovali kot še nikoli do sedaj, saj moramo po navodilih vse obrede obhajati brez vernega ljudstva.

Dragi verniki naše stolno – opatijske župnije sv. Danijela v Celju, v teh prazničnih dneh bodite v duhu povezani z našo stolnico, kjer se bodo sicer uradno brez faranov obhajali vsi obredi velikega tedna in prav tako tudi velikonočno praznovanje. Zagotavljamo vam, da boste pri vseh obredih in praznovanjih vključeni vsi farani in ljudje dobre volje. Da se bomo v teh dneh duhovno lažje povezali, vam posredujemo naslednja sporočila:

Umivanje nog na veliki četrtek l. 2019

VELIKI ČETRTEK – rojstni dan svete maše. Preden Jezus odide v smrt, nam podari zapoved ljubezni, sveto mašo in duhovniški poklic.

V stolni cerkvi ne bo krizmene svete maše, kakor je to običajno vsako leto, ampak bo prestavljena na kasnejše obdobje.

Bogoslužje velikega četrtka se bo začeli ob 19. uri.

Ta večer utihnejo zvonovi do velikonočne vigilije.

Čaščenje križa na veliki petek l. 2019

VELIKI PETEK – spomin Jezusovega trpljenja in smrti. To je edini dan v letu, ko svete maše ni, saj Jezus sam na križu mašuje za vse ljudi.

V času Jezusove smrti ob 15. uri bomo molili križev pot.

Bogoslužje velikega petka se bo začelo ob 19. uri.

VELIKA SOBOTA je posvečena grobni tišini, ki je objemala Jezusa, zato kristjani obiskujemo božji grob.

Božji grob v kapeli ŽMB l. 2019

To leto ne bo blagoslova ognja, da bi ga ponesli na svoje domove.

Prav tako ne bo blagoslova velikonočnih jedil.

Ob 15. uri bo v naši stolnici blagoslov velikonočnih jedil, seveda brez vernikov. V kolikor je le mogoče se družine ob tem času zberite v svojih domovih in po raznih medijih sprejmite blagoslov. Svoja velikonočna jedila pa blagoslovite z blagoslovljeno vodo. Blagoslov iz naše stolnice bo možno spremljati tudi na omrežju Facebook.

Krstno bogoslužje

Velikonočna vigilija se bo začela ob 19.uri. Med velikonočno vigilijo se zopet oglasijo zvonovi, ki naznanjajo velikonočno zmago življenja nad smrtjo.

VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA

To leto odpade velikonočna procesija.

V naši stolnici bodo praznične svete maše (brez ljudstva) potekale tako:

Velikonočna procesija l. 2019
  • g. kaplan ob 7. uri,
  • g. škof ob 8. uri (posnetek maše bo okoli 12. ure predvajan na TV Celje)
  • g. opat ob 10. uri (ogled bo možen v živo na omrežju Facebook)

VELIKONOČNI PONEDELJEK – kristjani še praznujemo velikonočno zmago življenja nad smrtjo. Tudi ta dan bodo praznične svete maše v stolnici brez ljudstva: g. opat ob 7. uri, g. škof ob 8. uri in g. kaplan ob 9. uri.

Prošnja

Vsi vemo, da se v Sloveniji katoliška Cerkev vzdržuje z prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih večina verniki darujejo pri nedeljskih in prazničnih mašah.  Ker pa se v času epidemije corona virusa vse maša darujejo brez navzočnosti vernega ljudstva, ni teh darov. Župnija pa kljub vsemu mora živeti.

Zato vas, dragi farani župnije Sv. Danijela v Celju in vse dobre ljudi, povabimo  k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na transakcijski račun župnije, ki je odprt pri Nova KBM:

SI56-0483 5000 3334 723

Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo!


Oznanila za cvetno nedeljo

Category : Obvestila , Oznanila , Vsi

Po navodilih slovenskih škofov bodo tudi v naši stolnici na Cvetno nedeljo potekale svete maše brez navzočnosti vernega ljudstva.

G. opat bo v stolnici maševal in blagoslovil zelenje ob 7h.

G. škof bo v stolnici maševal in blagoslovil zelenje ob 8h. Ta sveta maša bo snemana in se bo okoli 12. ure predvajala na TV Celje

Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare), se duhovno povežejo z našo župnijsko cerkvijo in zelenje blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.

Vsi vemo, da se v Sloveniji katoliška Cerkev vzdržuje s prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih večina verniki darujejo pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah. Ker pa se v času epidemije corona virusa vse maša opravljajo brez navzočnosti vernega ljudstva teh darov ni. Župnija pa kljub vsemu mora živeti.

Zato vas, dragi farani župnije Sv. Danijela v Celju in vsi dobri ljudje, povabimo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na transakcijski račun župnije, ki je odprt pri Nova KBM:

SI56-0483 5000 3334 723

Za datum in vsebino mašnega namena se lahko dogovorite po telefonu (03/426-19-00) ali po elektronski pošti info@celje-stolnica.si, mašni dar pa nato nakažete na zgornji TRR s pripisom namena: “Mašni dar za …”

Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo!


Oznanila 3. postne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

MOLITEV ZA ZDRAVJE OB ČASU EPIDEMIJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram.
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim zdravja, svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prejodkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli zahvaljevati. Amen!
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas!
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

Po sklepu škofovske konference so
»V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.« Posledično tudi ni križevega pota, čaščenja Najsvetejšega, postnih govorov, svetopisemske skupine, verouka,…

DAJ NAM PITI, DA NE BOMO ŽEJNI!
Na svojem potovanju iz suženjstva v obljubljeno deželo, je izvoljeno Izraelsko ljudstvo skoraj umiralo od žeje, zato je od Mojzesa zahtevalo: »Daj nam piti vode, da ne bomo v puščavi pomrli!« Podobno prošnjo v današnjem evangeliju naslovi Jezus Samarijanki. Nato nadaljuje: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode!« In še nadaljuje: »Kdor koli bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom jaz dal, postala v njem studenec vode, tekoče v večno življenje!« Tako smo vsi povabljeni, da stopimo k neizčrpnemu studencu božje milosti, zajamemo živo vodo, ki je počelo večnega življenja. Ta milost nam je bila podarjena pri svetem krstu, ko nas je oblila krstna voda in se je v nas odprl studenec, ki teže v večnost. Da potokov božje milosti ne bomo zaprli, je potrebna vera. Kakor Samarijanka, ki je prisluhnila Jezusu in po njegovih besedah prejela vero, ki jo je začela oznanjati, tako moramo tudi mi, še posebno v postnem času poglobiti svojo vero in se odžejati pri Jezusovem studencu žive vode, ki očiščuje, gasi duhovno žejo našega življenja. Prav zaradi tega moramo tudi mi skupaj s Samarijanko vedno znova prositi: »Daj nam piti, da ne bomo nikoli žejni!«
Marjan Jezernik, opat

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV


Oznanila 2. postne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

GORA SPREOBRNENJA
Če smo preteklo nedeljo preživeli skupaj z Jezusom v puščavi ob njegovem štiridesetdnevnem postu in skušnjavah hudobnega duha, nas danes Jezus vabi, da se z njim povzpnemo na goro Tabor, kjer se nam razodene v vsem svojem božjem sijaju. V premagovanju ranljivosti človeške podobe, se rojeva sijaj in veličina božje podobe. Ali ni prav temu namenjen tudi postni čas? Če skozi življenje stopamo sami, brez Boga, potem je naše življenje podoba ranjenega in umrljivega človeka. Kakor hitro smo na pot življenja sprejeli Boga, se že dvigujemo na goro odrešenja. V postnem času se moramo podati na to pot popolnosti. Zato se prepustimo Jezusu, ki je vsa naša moč in prihodnost. Samo ob njem imamo vso gotovost, da na poti iskanja nikoli ne bomo zašli. Naj letošnji postni čas naše osebno iskanje zaznamuje z uspešnim vzponom na goro Tabor, kjer nas čaka poveličani Gospod. Tam je tudi za nas postavljen šotor božjega usmiljenja in ljubezni.

Marjan Jezernik, opat

Postni teden, ki je pred nami, nas vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo.

Postni govori
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. V petek bomo prisluhnili že tretjemu postnemu razmišljanju, ki ga bo imel p. Primož Kovač z naslovom: »Sveto pismo in sveta Trojica«.

Srečanje ŽPS in ključarjev
V torek bo ob 19h redno srečanje članov ŽPS in ključarjev.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Birmanski dan
V soboto, 14. marca, ob 9. uri bo v župnijskih prostorih srečanje letošnjih birmancev, staršev in botrov. Posebno srečanje za starše in botre bo vodila katehistinja s. Anna Walaszek FMM, birmanci pa bodo imeli samostojen program.

Molitev za nove duhovne poklice

V nedeljo popoldan bo v Marijini cerkvi redno mesečno srečanje molivcev za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. To nedeljo molitev pripravlja naša celjska dekanija, zato še toliko bolj povabljeni. Srečanje se bo z molitveno uro začelo ob 15h. Nato bo ob 16h sveta maša. Mesto in dekanija Celje, pokažimo svojo skrb za duhovne poklice in se srečanja udeležimo v čim večjem številu.

Izbira novih članov ŽPS
Zbiranje predlogov za nove člane ŽPS je končano. Izbira le teh bo v nedeljo, 22. marca pri vseh svetih mašah. Do takrat pa molimo za dobro izbiro članov novega ŽPS!

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.