Župnija Celje – Sv. Danijel

Category Archives: Oznanila

Oznanila 11. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

POŠČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
Prijavite se na povezavi: https://forms.gle/PX7yqGG8AovWYtAY9
Informacije: župnik Tadej Linasi, 041 265 740 ali tadej.linasi@rkc.si

ROMANJE V MEĐUGORJE
Lepo vabljeni na župnijsko romanje h Kraljici miru v Međugorje od 27. do 29. septembra. Odhod bo iz Celja. Duhovno vodstvo bo imel župnik Tadej Linasi.
Cena:
 odrasli 127 EUR,
 otroci 0 – 3 leta 67 EUR,
 otroci 4 – 12 let 97 EUR.
V ceno je vštet avtobusni prevoz in dvakrat prenočevanje s polpenzionom v hotelu v Međugorju. Prijave: v župnijski pisarni Ob prijavi se plača akontacija 50 EUR. Informacije: župnijska pisarna in na GSM 031 209 962

DRUŽINSKA KATEHEZA
35 družin se vsako 3. nedeljo v mesecu srečujemo pri družinski katehezi. Najprej se zberemo ob 10.00 pri sveti maši in za tem poklepetamo z ostalimi župljani ob kavici in pecivu. Nato pa si družine po skupinah na kratko podelimo, kako smo preživeli pretekli mesec. Sledijo kratke kateheze posebej za starše in otroke, pogovorne skupine in zaključek ob pici. Zaključimo ob 14.00. Torej 4 ure 1 nedeljo na mesec v dopoldanskem času, s kosilom, ob tem pa veliko veselja ob povezovanju in skupni duhovni rasti.

POČITNIŠKI ORATORIJ
V župniji bo od 1. do 5. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

VRTNICE V MESECU JUNIJU
Mesec junij je posvečen Jezusovemu Srcu. Zato bomo pri jutranjih svetih mašah imeli vrtnice. Darujemo tudi svoje srce. Z mesecem septembrom začnemo novo šolsko leto in vabimo nove družine, da se nam pridružite. Prijavite se pri našem župniku na župnijski mail:
celje.danijel@gmail.com ali pri nama — sva Marko in Mojca Mihelak.

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA
Lepo vabljen/a, da 1 uro v tednu podariš Jezusu in postaneš stalni/a častilec/ka evharističnega Jezusa katero koli uro v času češčenja. Lepo vabljeni, da postanete stalni častilci evharističnega Jezusa v stolnici, še posebej v naslednjih terminih:
 ob torkih od 12.00 do 13.00
 ob torkih od 20.00 do 21.00
 ob sredah od 13.00 do 14.00
 ob četrtkih od 18.00 do 19.00
 ob petkih od 13.00 do 14.00
Informacije in prijave: Matej Prepadnik | 031 209 962 | cescenje@gmail.com

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo. Kdaj in kje? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 do 18.00 v župnijskih prostorih. Prijave v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00.


Ozananila nedelje svete trojice

Kategorija :Oznanila Vsi

ZAPOVEDANI PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
V četrtek je zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Lepo povabljeni k prazničnemu bogoslužju, ki bo v stolnici ob 7.30 in 19.00, v Marijini cerkvi pa ob 9.00. Slovesno sveto mašo ob 19.00 bo vodil škof Maksimilijan, po sveti maši bo sledila Telovska procesija. Lepo vabljeni vsi.

SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
Prihodnjo nedeljo bomo v župniji obhajali slovesnost prvega svetega obhajila ob 10.00.

DAR PRVE NEDELJE V MESECU
Prihodnja nedelja je prva v mesecu juniju. Ob prvih nedeljah so vaši darovi namenjeni raznim potrebam v župniji, ki so pastoralne in pa tehnično vzdrževalne narave. V stolnici bo potrebno v prihodnosti marsikaj posodobiti in nadgraditi (ozvočenje, razsvetljava, način ogrevanja). Tokrat bodo vaši darovi namenjeni za izboljšanje in nadgradnjo ozvočenja v stolnici, ker opažamo, da slišnost ni optimalna in tehnično dovršena. Po predračunu so dela ocenjena na 7.604,82€. Bog povrni in hvala za vsak vaš dar v ta namen.

VINCENCIJEVA ZVEZA (KONFERENCA) DOBROTE
Vincencijeva zveza dobrote je dobrodelna dejavnost, ki jo je začel v Franciji sv. Vincencij Pavelski v 16. stoletju, v 18. stoletju je to delo nadaljevala sv. Ludovica Merilac; današnjo podobo pa ji je dal Frederic Oznam v 19. stoletju, ko se je skupina študentov pod njegovim vodstvom spraševala, kaj bi lahko storili za boljše človeštvo. Oznam je rekel: »Storiti moramo to, kar je storil Jezus… pojdimo k najbolj ubogim.« V

POČITNIŠKI ORATORIJ
V župniji bo od 1. do 5. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

VEROUK
V četrtek ima verouk 6. razred.

ŠMARNICE
V mesecu maju obhajamo šmarnično pobožnost. Šmarnice za odrasle so vsak dan pri jutranji sveti maši, ko bomo spoznavali življenje božje služabnice Cvetane Priol. Šmarnice za otroke so: ob ponedeljkih ob 16.00, ko ima verouk 3. razred, ob torkih ob 17.00, ko ima verouk 2. razred, ob četrtkih in petkih ob 19.00 pri sveti maši. V mesecu maju so šmarnice tudi pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16.00. Lepo povabljeni. naši župniji je Vincencijeva zveza delovala po drugi svetovni vojni ponovno smo jo obudili leta 1997 kot Vincencijeva konferenca Sv. Danijela, ki jo raje imenujemo Vincencijeva družina. Nekoč smo delovali na več področjih (skrb za brezdomce, obiskovanje in pomoč ostarelim na domu, pomoč socialno šibkim družinam, pomoč pri učenju otrok….) Zaradi pomanjkanja prostovoljcev se je delo precej skrčilo. Prostovoljci Vincencijeve konference župnije sv. Danijel dvakrat letno (ob velikonočnem in božičnem času) obiščemo okrog 110 bolnih in ostarelih po domovih za starejše v Celju in v Laškem, nekatere pa tudi na domovih. V našo sredo vabimo nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni pomagati pri našem delu. Prav tako bi želeli pridobiti naslove starejših župljanov oz. župljank, ki ne morejo redno v cerkev in bi želeli, da bi jih naši člani včasih obiskali. Nekateri naši člani redno obiskujejo starejše v domu upokojencev in jim nudijo svoj čas. Enkrat letno organiziramo v cerkvi sv. Danijela sv. mašo za ostarele in bolne župljane, kjer lahko, kdor želi, prejme tudi bolniško maziljenje. Po sv. maši nadaljujemo druženje v župnijskih prostorih z zakusko in v prijetnem klepetu.

SREČANJE DRUŽIN
Na prvo junijsko nedeljo (2. 6. 2024) vabi Društvo Družina in življenje vse družine, da se zberejo na romarskem pohodu s sveto mašo na Svetini ob 15.00 in z malico iz nahrbtnika. Pri maši se pridruži tudi skupina Svetnik.

DOBRA KNJIGA
Vsi, ki imamo radi dobre knjige, se bomo srečali zadnji torek v mesecu, 28. maja 2024, tokrat ob 19.30 v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Jaz sem N. Kaj to pomeni? Ko so borci samooklicane Islamske države Iraka in Sirije (ISIS) prišli na sever Iraka, so začeli označevati nepremičnine v lasti kristjanov. Družine so na svojih hišah in cerkvah namreč našle napisano arabsko črko nun ali N. Ta črka pa je pomenila hudo obtožbo, da so njeni prebivalci »Nazarečani«, ljudje, ki namesto islama častijo Jezusa iz Nazareta. Če si bil v družbi, ki jo obvladujejo muslimanski skrajneži, označen z »n«, pa je to pomenilo, da si moral takoj spremeniti identiteto in način življenja. V tej knjigi so posredovane zgodbe o kristjanih od Nigerije do Malezije in Pakistana, ki trpijo v preganjanjih islamskih skrajnežev. Knjiga je izšla pri založbi Družina.


Oznanila binkoštne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

Jezus je rekel: »Ko pa pride on, Duh
resnice, vas bo uvedel v vso
resnico.« (Jn 16,13)
Delovati kot kristjani pomeni ne biti
zaprti v lastni ‘jaz’, ampak se usmeriti
proti vsemu; pomeni vase sprejeti
celotno Cerkev oziroma notranje
pustiti, da nas Cerkev sprejme. Duh
nas uvaja v vso resnico, ki je Jezus,
vodi nas, da jo poglobimo in
razumemo. V znanju ne rastemo, če
se zapremo v lastni ‘jaz’, ampak
samo če postanemo zmožni poslušati
in deliti, samo v ‘mi’ Cerkvi in z držo
globoke
notranje ponižnosti. Kjer ljudje
hočejo postati sami bogovi, se lahko
postavijo samo drug proti drugemu.
Kjer pa se postavijo v Gospodovo
resnico, se odprejo za delovanje
njegovega Duha, ki jih podpira in
povezuje.
Sv. Pavel je dejal: »Dajte se voditi
duhu in nikar ne strezite poželenju
mesa.« (Gal 5,16)
Naše osebno življenje je
zaznamovano z notranjim konfliktom
med težnjami, ki prihajajo iz mesa, in
tistimi, ki prihajajo iz Duha. Ne
moremo slediti obojim; nenehno
moramo izbirati, kateri bomo sledili;
in pravilno lahko izberemo samo s
pomočjo Kristusovega Duha. Sv.
Pavel našteva dela mesa: to so grehi
egoizma in nasilja, kot so sovraštvo,
prepirljivost, ljubosumnost, razprtije,
to so misli in dejanja, ki ne pomenijo
človeškega in krščanskega življenja
v resnični ljubezni. Gre za smer, ki
vodi v izgubo lastnega življenja.
Sveti Duh pa nas vodi k Bogu, da bi
že na tej zemlji lahko živeli zametek
božjega življenja, ki je v nas. Kot
pravi sv. Pavel: »Sad Duha pa je:
ljubezen, veselje, mir.« (Gal 5,22)

BINKOŠTI
Danes je binkoštni praznik. V viziji naše župnije
smo zapisali: »V odprtosti Svetemu Duhu hodimo
skupaj po poti učenčevstva in gradimo misijonsko
občestvo, ki živi iz osebne vere v Jezusa Kristusa,
za katerega pričujemo z lastnim življenjem.«
V odprtosti Svetemu Duhu hodimo skupaj. Samo
v Svetem Duhu in v skupnosti je možno življenje
naše župnijske skupnosti, samo na ta način je
možna prava pot in na tej poti bo Duh govoril po
dogodkih, ki se bodo zgodili v naših medsebojnih
srečanjih, ko bomo drug drugega poslušali in
prepoznavali, kaj Duh po drugem govori meni.

BINKOŠTNI PONEDELJEK
Jutri je binkoštni ponedeljek, praznik Marije,
Matere Cerkve. Sveti maši v stolnici bosta ob 7.30
in 19.00, v Marijini cerkvi ob 9.00.

NEDELJA SVETE TROJICE
Prihodnja nedelja je nedelja Svete Trojice.
Vabljeni k bogoslužju.

SREČANJE STAREJŠIH, BOLNIH IN INVALIDOV
Prihodnjo nedeljo vabi Vincencijeva zveza
dobrote in župnija vse starejše, bolne in invalide
na srečanje, ki bo v stolnici ob 10.00 pri sveti
maši, med sveto mašo bo možnost prejeti
zakrament bolniškega maziljenja. Lepo
naprošamo vse, da svojim starejšim omogočite
prihod v cerkev. Možen bo dostop z avtomobili
na trg pred stolnico. Po sveti maši pa povabljeni
na druženje v župnijske prostore.

VEROUK
V četrtek ima verouk 7. razred.

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija,ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselejrazodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

ŠMARNICE PRI SV. MIKLAVŽU
V mesecu maju so šmarnice pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16.00.

ŠMARNICE
Šmarnice za otroke pa bodo:
 ob ponedeljkih ob 16.00, ko ima verouk 3. razred,
 ob torkih ob 17.00, ko ima verouk 2. razred,
 ob četrtkih in petkih ob 19.00 pri sveti maši.
Lepo povabljeni.

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE
V župniji bo od 1. do 5. julija potekal počitniški oratorij za otroke. Otroci lepo
povabljeni. Vabimo tudi srednješolce in študente k animatorjem.

DRUŽINSKA KATEHEZA
35 družin se vsako 3. nedeljo v mesecu srečujemo pri družinski katehezi.
Najprej se zberemo ob 10.00 pri sveti maši in za tem poklepetamo z ostalimi
župljani ob kavici in pecivu. Nato pa si družine po skupinah na kratko
podelimo, kako smo preživeli pretekli mesec. Sledijo kratke kateheze posebej
za starše in otroke, pogovorne skupine in zaključek ob pici. Zaključimo ob
14.00. Torej 4 ure 1 nedeljo na mesec v dopoldanskem času, s kosilom, ob
tem pa veliko veselja ob povezovanju in skupni duhovni rasti.
Z mesecem septembrom začnemo novo šolsko leto in vabimo nove družine,
da se nam pridružite. Prijavite se pri našem župniku na župnijski mail:
celje.danijel@gmail.com ali pri nama — sva Marko in Mojca Mihelak.

SVETOVALNICA
Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti
dileme, ki vas begajo.
Kdaj in kje?
Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 do 18.00 v župnijskih prostorih.
Prijave v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00.


Oznanila 7. velikonočne nedelje

Kategorija :Oznanila Vsi

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

BINKOŠTNA VIGILIJA IN OBLETNICA RAZGLASITVE ŠKOFIJE (CELJE – SVETI DUH)
Prihodnjo soboto, na predvečer binkoštnega praznika, ob 19.00, povabljeni na binkoštno vigilijo in praznovanje obletnice razglasitve škofije v župnijsko cerkev Svetega Duha v Celju. Slavje bo vodil škof Maksimilijan. Skupaj bomo molili in prosili, da Bog s svojim Svetim Duhom napolni našo škofijo, naše župnije in vsakega izmed nas. Zato v soboto zvečer v stolnici ne bo svete maše.

BINKOŠTI

VEROUK
V četrtek ima verouk 6. rezred.

ŠMARNICE PRI SV. MIKLAVŽU
V mesecu maju so šmarnice ori sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16.00

ŠMARNICA
V mesecu maju bomo obhajali šmarnično pobožnost. Šmarnice za odrasle bodo vsak dan pri jutranji sveti maši, ko bomo spoznavali življenje božje služabnice Cvetane Priol.
Šmarnice za otroke pa bodo:
ob ponedeljkih ob 16.00, ko ima verouk 3. razred
ob torkih ob 17.00, ko ima verouk 2. razred
ob četrtkih in petkih ob 19.00 pri sveti maši

DRUŽINSKA KATEHEZA

POČITNIŠKI ORATORIJ ZA OTROKE

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA


Oznanila 4. velikonočne

Kategorija :Oznanila Vsi

MOLITEV SVETEGA OČETA
Nebeški Oče, vera, ki si nam jo dal v tvojem Sinu Jezusu Kristusu, našem bratu, in plamen ljubezni, ki ga je Sveti Duh izlil v naša srca, naj v nas prebujata blagoslovljeno upanje v prihod tvojega kraljestva. Naj nas tvoja milost preobrazi, da bomo marljivo gojili seme evangelija, ki bo prekvasilo človeštvo in ves svet, ko zaupno pričakujemo novo nebo in novo zemljo, v katerem bodo premagane sile zla in se bo za vselej razodela tvoja slava. Naj milost jubileja v nas, romarjih upanja, oživlja hrepenenje po nebeških dobrinah in na ves svet izliva veselje in mir našega Odrešenika. Tebi, blagoslovljeni in večni Bog, bodi hvala in slava na veke vekov.
Amen.

NEDELJA DOBREGA PASTRIJA – SVETOVNI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
Današnja 4. velikonočna nedelja, je nedelja Dobrega Pastirja in svetovni molitveni dan za duhovne poklice. Svetovni dan molitve za poklice nas vsako leto povabi k razmisleku o dragocenem daru klica, ki ga Gospod namenja vsakemu izmed nas, na verno ljudstvo na poti, da bi lahko sodelovali pri njegovem načrtu ljubezni in utelesili lepoto evangelija v različnih življenjskih položajih. Poslušati Božji klic še zdaleč ni od zunaj naložena dolžnost, pa čeprav v imenu nekega verskega ideala; pač pa je to najbolj varen način, ki nam je na voljo, da gojimo željo po sreči, ki jo nosimo v sebi. Naše življenje je uresničeno in izpolnjeno, ko odkrijemo, kdo smo, kakšne so naše lastnosti, na katerem področju jih lahko dobro uporabimo, katero pot lahko prehodimo, da bomo postali znamenje in orodje ljubezni, sprejemanja, lepote in miru v okolju, v katerem živimo.

VEROUK
V četrtek ima verouk 6. razred.

PRAZNIK SV. MARKA IN PROŠNJA PROCESIJA
V četrtek je praznik sv. Marka, evangelista. Pri jutranji sveti maši ob 7.30 bo prošnja procesija za blagoslov zemlje in našega dela. Tradicija prošnje procesije sega v predkrščanske čase in je prevzela tudi elemente rimskih in germanskih običajev. V krščanstvu so prošnji dnevi in prošnje procesije znane od 4. stoletja, ko so v Rimu uvedli prošnjo procesijo po poljih na god sv. Marka (25. april). V poznem 5. stoletju so v Južni Franciji po potresu in slabih letinah imeli tri prošnje dneve pred praznikom Gospodovega vnebohoda, ki so bili povezani s postom in prošnjimi procesijami. To tradicijo je prevzel papež Leo III. v 8. stoletju. Verniki so prosili Boga za milost, rodovitnost za polja, proti toči, pozebi in drugim neurjem.

VEČER O BLAŽENEMU ANTONU MARTINU SLOMŠKU
Društvo katoliških pedagogov vabi na predavanje o bl. Antonu Martinu Slomšku, ki bo v četrtek, 25. aprila 2024, ob 19.30, po večerni sveti maši v župnišču sv. Danijela v Celju. O velikem in blagem Slovencu bo spregovoril eden največjih njegovih poznavalcev nadškof dr. Marjan Turnšek: »Ko se je Slomšek aprila leta 1846 pred praznikom sv. Marka peš odpravil v Celje, ker je bil imenovan za tamkajšnjega opata, verjetno še ni mogel verjeti, da bi to moglo biti res. Gotovo se je spomnil tistega reka: prelepo, da bi moglo dolgo trajati. Toda ko je okušal od znotraj prostranost mestnega župnišča in hkrati spet slišal šum Savinje ter dodobra osvežil spomine, je zaupal, da je to zdaj gotovo njegovo zadnje mesto. Kakor naskrivaj je ob sedmih zjutraj prišel iz Vitanja, kjer je prenočil, in se pridružil prošnji procesiji po mestu. Slutnja, da je prelepo biti v skoraj rodnem Celju, da bi lahko dolgo trajalo, se je uresničila.«
(dr. Marjan Turnšek)

ČEŠČENJE EVHARISTIČNEGA JEZUSA
Lepo vabljen/a, da 1 uro v tednu podariš Jezusu
in postaneš stalni/a častilec/ka evharističnega
Jezusa katero koli uro v času češčenja.
Nujno pa bi potrebovali nove častilce/ke v
naslednjih praznih terminih :
 ob torkih od 12.00 do 13.00
 ob sredah od 13.00 do 14.00
 ob četrtkih od 18.00 do 19.00
 ob petkih od 13.00 do 14.00
Informacije in prijave: Matej Prepadnik | 031 209 962 | cescenje@gmail.com


Današnja božja beseda