Oznanila 29. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Kaj je zdaj ta sinoda? NI PARLAMENT, ampak skupno POSLUŠANJE DUHA!
Pretekli konec tedna se je v Vatikanu začela sinoda Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje in poslanstvo. S tem namenom smo imeli v soboto poseben slavilno molitveni večer in v minulih oznanilih objavljeno molitev Pred Teboj smo, Sveti Duh, da nam bi bila vsem v spodbudo za molitveno podporo sinodalnega dogajanja. Leto tokrat nikakor ne bo omejeno zgolj na Vatikan ali Rim, saj to nedeljo sinodo odpiramo tudi po vseh škofijah sveta, vključno z našo Škofijo Celje (sveta maša 17. oktober ob 15h). Ime sinoda izhaja iz starogrškega izraza syn hodos, kar dobesedno pomeni hoditi skupaj, kar po papežu Frančišku dobro izraža namen sinode, da bi po vsem svetu prebudili proces, v katerega bi bili vključeni vsi krščeni ter, da bi skupaj poslušali drug drugega in se pogovarjali ter se skupaj kot občestvo odpirali Svetemu Duhu in Mu prisluhnili. Zato to naj ne bi bila neka »javnomnenjska raziskava« ali »parlament«, temveč v prvi vrsti poslušanje Svetega Duha. Papež je ob odprtju jasno poudaril: »Če ne bo Duha, ne bo sinode!« Zato res pogosto skupaj prosimo »Samo Ti nas vodi, bodi doma v naših srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gremo, in kako naj hodimo po njej.« Sinoda bo potekala v treh ključnih delih: najprej na ravni posameznih škofij, nato se bo o pridobljenih temah razpravljalo na srečanjih po posameznih celinah in na podlagi tem z vseh celin se bo oktobra 2023 odvilo še sklepno zasedanje škofovske sinode v Rimu. Vsi krščeni smo skupaj živi glas Božjega ljudstva, zato smo vsi po krstu posebej poklicani, da sinodi prispevamo svoj pogled in izkušnje ter tako sodelujemo v sinodalnem procesu in pomagamo Cerkvi pri prenovi! Naj pa bo prvenstveno »poziv k sinodalnemu življenju tudi poziv k spreobrnjenju« za nas vse, kot je zapisal naš škof Maksimiljan. »Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti«.
zbral in uredil Matic Lesjak, kpl

OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober nas vabi k molitvi Rožnega venca. Povabljeni, da ga molimo v cerkvi pred sveto mašo, doma v družinah. Vsak četrtek ga bomo molili tudi preko spleta ob 20. uri. Povezavo najdete na spletni strani župnije.

MOLITEV ZA SINODO
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

SVETA MAŠA OB ZAČETKU SINODE CERKVE ZA NAŠO ŠKOFIJO
Danes, v nedeljo ob 15. uri, bo v stolnici slovesna sveta maša, ob začetku sinode Cerkve za našo škofijo. Somaševanje duhovnikov bo vodil škof Maksimiljan, prisotni bodo tudi zastopniki župnij celjske škofije. Lepo povabljeni.

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk bogoslužja v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje!

MISIJONSKA NEDELJA
Prihodnja nedelja je misijonska nedelja, svetovni dan misijonov. Cerkev je po svoji naravi misijonska, zato smo vsi v njej poklicani, da smo misijonarji evangelija v današnjem svetu. Vaš dar prihodnjo nedeljo pri sveti maši bo namenjen za misijone. Bog povrni za vaš dar.

VEROUK
V tem tednu je veroučno srečanje za vse razrede.


Oznanila 28. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

»Pred teboj smo, Sveti Duh«. To molitev so skozi stoletja uporabljali na koncilih, sinodah in drugih zborovanjih Cerkve. Ko vstopamo v sinodalni proces, s to molitvijo kličemo Svetega Duha, naj dela v nas, da bomo mogli biti občestvo in ljudstvo milosti. Za sinodalni proces od 2021 do 2023 bo molitev, ki jo bo lahko vsaka skupina in liturgično občestvo molila skupaj.
Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.
Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.
Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.
Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.
Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.
Amen.

OKTOBER – MESEC MOLITVE ROŽNEGA VENCA
Mesec oktober nas vabi k molitvi rožnega venca. Povabljeni, da ga molimo v cerkvi pred sveto mašo, doma v družinah. Vsak četrtek ga bomo molili tudi preko spleta ob 20. uri. Povezavo najdete na spletni strani župnije.

PRAZNIK SV. MAKSIMILJANA CELJSKEGA
V torek je praznik sv. Maksimiljana Celjskega, zavetnika naše škofije. Ob 10. uri bo sveta maša v Maksimiljanovi cerkvi. Lepo povabljeni k sveti maši.

SVETA MAŠA OB ZAČETKU SINODE CERKVE ZA NAŠO ŠKOFIJO
V nedeljo ob 15. uri, bo v stolnici slovesna sveta maša, ob začetku sinode Cerkve za našo škofijo. Somaševanje duhovnikov bo vodil škof Maksimiljan, prisotni bodo tudi zastopniki župnij celjske škofije. Lepo povabljeni.

DAR ZA SVETO MAŠO – MAŠNI NAMENI
Povabljeni k darovanju za svete maše. Mašni namen je lahko za rajne, lahko pa tudi za kakšen drug namen. Mašni namen lahko naročite v župnijski pisarni, v zakristiji po sveti maši, po telefonu (03 426 19 00 ali 041 265 740, lahko tudi po e-pošti (tadej.linasi@rkc.si).

SLAVILNI VEČER S STIČNA BENDOM
V soboto 16. oktobra ob 20. uri, bo v naši stolnici molitveno slavilni večer s Stična bendom. Lepo povabljeni vsi, še posebej mladi, na to molitev, ki bo uvod v začetek sinode Cerkve.


Oznanila 27. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Sinoda Cerkve
V mesecu oktobru se bo pričela sinoda Cerkve, ki bo trajala tri leta. Sinodalnost predstavlja pot, po kateri bo Cerkev lahko dosegla prenovo v moči delovanja Svetega Duha, v poslušanju tega, kar Bog želi povedati svojemu ljudstvu. Vseeno pa nas ta skupna hoja ne samo združuje globlje v eno Božje ljudstvo, temveč nas tudi pošilja, da nadaljujemo svoje poslanstvo s preroškim pričevanjem, ki objema celotno človeško družino skupaj z našimi brati kristjani drugih veroizpovedi in z drugimi verskimi izročili. Sposobnost predstavljanja drugačne prihodnosti Cerkve in njenih institucij v skladu s poslanstvom, ki ga je prejela, je v veliki meri odvisna od odločitve, da sprožimo procese poslušanja, dialoga in skupnega razločevanja, v katerih lahko vsakdo sodeluje in da svoj prispevek. Poleg tega je odločitev za »skupno hojo« preroško znamenje za človeško družino, ki potrebuje skupen projekt, v katerem bo lahko delovala za dobro vseh. Cerkev, ki je sposobna občestva in bratstva, sodelovanja in subsidiarnosti, v zvestobi temu, kar oznanja, bo lahko spremljala uboge in najmanjše ter jim posodila svoj glas. Da bi lahko »hodili skupaj«, moramo Svetemu Duhu dovoliti, da nas poučuje o resnični sinodalni miselnosti, da bomo pogumno in srčno vstopali v proces spreobračanja, ki je nepogrešljiv v tistem »stalnem prenavljanju, katerega Cerkev, kolikor je človeška in zemeljska ustanova, vedno potrebuje« (E 6; prim. EG 26).
Tadej Linasi, stolni župnik

PRIPRAVA NA SV. BIRMO IN PRVO SV. OBHAJILO
Vstopili smo v novo veroučno leto, ki vključuje tudi priprave na zakramente. V duhu vizije Škofije Celje bo, kot druge župnije, tudi naša župnija imela prvo obhajilo v 3. razredu in birmo v 9. razredu. Vstopamo v obdobje triletne priprave (1. 2. 3. razred) na prvo obhajilo in triletne neposredne priprave na birmo (7. 8. 9. razred).

VEROUK
V prihodnjem tednu so veroučna srečanja za vse razrede.

DEKANIJSKA REKOLEKCIJA
Z dnem 1. septembra 2021 je celjski škof Maksimiljan izdal odlok o preureditvi dekanij v Škofiji Celje. Dekaniji Nova Cerkev in Celje sta združeni v novo dekanijo Celje – Nova Cerkev. Prvo srečanje duhovnikov nove dekanije bo v sredo, 6. oktobra 2021, ob 9.30 uri v naši stolnici.

MOITEV ROŽNEGA VENCA
V mesecu oktobru še posebej povabljeni k molitvi rožnega venca v cerkvi pred sveto mašo in doma. Vsak četrtek ga bomo molili tudi preko spleta ob 20. uri. Povezavo najdete na spletni strani župnije.

DAR ZA SVETO MAŠO – MAŠNI NAMENI
Povabljeni k darovanju za svete maše. Mašni namen je lahko za rajne, lahko pa tudi za kakšen drug namen.
Mašni namen lahko naročite v župnijski pisarni, v zakristiji po sveti maši, po telefonu (03 426 19 00 ali 041 265 740, lahko tudi po e-pošti (tadej.linasi@rkc.si).

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk bogoslužja v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje!

DAR ZA OBMOVO STREHE NA STOLNICI
Bog vam povrni za vaš današnji dar za streho na stolnici.

VEČERNE SVETE MAŠE
Od tega tedna dalje bodo večerne svete maše ob 18. uri.

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).


Oznanila 26. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

»Molitev nam nebesa odpira!«
bl. Slomšek
Slomšek na preprost način spodbuja kristjane, da bi vsak dan začeli in končali z Bogom in da bi vse svoje življenje izročali Njemu. Sklicuje se na apostola Pavla in piše: “Najsi torej jeste ali pijete ali delate kaj dobrega, vse delajte v Božjo slavo” (1 Kor 10,31). Nato predstavi sv. Jožefa, ki je rad molil s svojo družino in častil nebeškega Očeta. Prav zato je bila nazareška družina tudi srečna, čeprav uboga, vesela, četudi preganjana, saj je Bog prebival v njej. Slomšek zato vabi kristjane, da bi Boga častili zjutraj in zvečer, saj on nikoli ne pozabi na nas, podarja nam življenje, zdravje, hrano in pijačo. To splošno vabilo k dnevni molitvi Slomšek konkretizira z izrecnim vabilom k nedeljskemu občestvenemu bogoslužju, med katerim poslušamo Božjo besedo in obhajamo mašno daritev. Slomšek dalje spodbuja poslušalce tudi k pogostemu prejemanje zakramentov, kjer se sklicuje na Jezusa Kristusa: “Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik … Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti” (Jn 15,1-5).

SLOMŠKOVA NEDELJA
Današnja nedelja je Slomškova nedelja. Osrednje slavje Slomškove nedelje bo pri Sv. Jožefu v Celju. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 16.00 pa sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. Lepo vabljeni na Jožefov hrib.

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Oče naš… / Zdrava Marija… / Slava Očetu…

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM
Četrtek pred prvim petkom nas vabi k molitvi in sveti maši za nove duhovne poklice.

PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA
Prvi petek nas vabi k češčenju Jezusovega srca, prva sobota pa k češčenju Marijinega brezmadežnega srca. Iz noči petka na soboto pa vabljeni k celonočnemu češčenju svetega rešnjega telesa.

PRVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je prva nedelja v mesecu, zato bo vaš dar pri sveti maši namenjen za poplačilo dolgov za streho na stolnici. Dolg znaša še 25.000EUR.

DAR ZA SVETO MAŠO – MAŠNI NAMENI
Povabljeni k darovanju za svete maše. Mašni namen je lahko za rajne, lahko pa tudi za kakšen drug namen.
Mašni namen lahko naročite v župnijski pisarni, v zakristiji po sveti maši, po telefonu (03 426 19 00 ali 041 265 740, lahko tudi po e-pošti (tadej.linasi@rkc.si).

PRIPRAVA NA SV. BIRMO IN PRVO SV. OBHAJILO
Vstopili smo v novo veroučno leto, ki vključuje tudi priprave na zakramente. V duhu vizije Škofije Celje bo, kot druge župnije, tudi naša župnija imela prvo obhajilo v 3. razredu in birmo v 9. razredu. Vstopamo v obdobje triletne priprave (1. 2. 3. razred) na prvo obhajilo in triletne neposredne priprave na birmo (7. 8. 9. razred).

SVETOVALNICA
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava:  v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).

PCT – POGOJI ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk bogoslužja v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran). Hvala za razumevanje!

SVETO OBHAJILO ZA VSE BREZ POGOJA PCT
Kdor bi želel prejeti sveto obhajilo, a nima pogoja PCT, ga lahko prejme v stolnici, vsako nedeljo ob 11.uri, ali po dogovoru.

OKTOBER – MESEC ROŽNEGA VENCA
V petek pričenjamo mesec rožnega venca – oktober. Povabljeni k molitvi rožnega venca pol ure pred vsako sveto mašo, kot tudi po vaših družinah in domovih. Posamezniki ali družine vabljeni, da se priključite tudi k skupni molitvi rožnega na spletu, ki bo potekala vsak četrtek ob 20. uri (prva molitev bo že 30. septembra). Skupaj še poglobimo in pomnožimo to pobožnost in ljubezen do Božje Matere Marije!

SPLETNA POVEZAVA za dostop do spletne molitve na ZOOM-u:

https://arnes-si.zoom.us/j/5618582815

Molitvena ura k Božjemu usmiljenju
Molitvena ura k Božjemu usmiljenju je na prve petke takoj po večerni sveti maši, torej spet 1.10.2021.


Oznanila 25. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Si upam, da je kdo d(D)rug prvi?
Verjetno še posebej ob izbiri sedežev na kakem praznovanju ob mizi, v cerkvi ali v kaki dvorani, pomislimo na Jezusove besede »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji …« V cerkvi je seveda koristno, da sedimo čim bližje oltarja in se ne skrivamo po kakih kotičkih, ki jih premore naš Božji hram. Pa vendar Jezus tokrat cilja še drugam: Ljudje smo večinoma taki, da moramo imeti življenje pod nadzorom in smo tako prvi in glavni za vse kar se doga. Ob tem večkrat pozabljamo na dvoje: da nas življenje tako ali drugače presega in da obstaja Presežni, ki je Gospodar življenja. Ko oboje izgine iz naše žive zavesti, se začne vnaprej izgubljena bitka: obvladovanje neobvladljivega. In pridejo napetost, zaskrbljenost in nazadnje obup. A v prvi vrsti je Bog tisti, ki dela, On je protagonist našega življenja. Danes nas ne sprašuje, če smo dovolj močni, da bi bili kristjani, ampak sprašuje, če smo dovolj šibki, da bi se mu prepustili? Da bi tisto, na kar ne moremo vplivati spustili iz svojih rok? Da bi Mu – navsezadnje – prepustili svoje življenje? Prosimo za ponižno srce, ki zaupa Bogu. To ne zmanjšuje pomena mojega dela in mojih prizadevanj. Še naprej se bom trudil za dobro, še naprej Ga bom iskal, še naprej se bom redno hranil z Njim pri svetem obhajilu, še naprej bom bral Sveto pismo, še naprej bom dosledno izpolnjeval svoje obveznosti, še naprej bom skrbel za svoje bližnje, še naprej bom varoval svoje zdravje in zdravje ljudi, ki jih srečujem… A s prepuščanjem vsega, česar pač ne morem obvladovati, Gospodu, ki dela in ve, kaj dela.
Matic Lesjak, kpl

PRAZNIK BL. A. M. SLOMŠKA
V petek je praznik bl. A. M. Slomška, zavetnika naše celjske škofije. Lepo vabljeni k sveti maši. Še posebej smo povabljeni, da se ustavimo pri kapeli, ki je posvečena njemu v čast.

SLOMŠKOVA NEDELJA
Prihodnja nedelja je Slomškova nedelja. Osrednje slavje Slomškove nedelje bo pri Sv. Jožefu v Celju. Ob 15h bo molitvena ura, ob 16h pa sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres. Lepo vabljeni na Jožefov hrib.

Molitev za kanonizacijo Slomška

Nebeški Oče!
Blaženi škof Anton Martin Slomšek
je luč na poti našega
krščanskega življenja.
Naj nas spremlja njegov zgled
in podpira njegova priprošnja,
da bomo v edinosti s teboj
in med seboj napredovali v veri,
upanju in ljubezni in bodo uslišane
naše prošnje za njegovo kanonizacijo.
To prosimo, po Kristusu
našem Gospodu.
Amen.

PCT – POGOJ ZA PRISOSTVOVANJE BOGOSLUŽJU V CERKVI
Za obisk bogoslužja v cerkvi je potreben PCT (prebolel, cepljen, testiran).
Hvala za razumevanje!

VEROUK
V tem tednu so za vse razrede veroučna srečanja.

SVETOVALNICA
tudi v novem šolskem letu odpira svoja vrata. Namenjena je vsem, ki ste se znašli v stiski in bi želeli s svetovalko razrešiti dileme, ki vas begajo.
Kdaj? – vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8. do 11. ure in 17. do 18. ure).