Župnija Celje – Sv. Danijel

Category Archives: Iz življenja župnije

Praznovanje 10. obletnice češčenja evharističnega Jezusa

PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE REDNEGA ČEŠČENJA EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI

 

Izteklo je že 10 leto odkar sta Župnija Celje – sv. Danijela in celo mesto Celje prejela posebno milost vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa v stolnici.

Božja volja je bila in je (še), da v naši stolnici že 10 let skoraj vsak dan (lahko) častimo evharističnega Jezusa, istega Jezusa, ki se je rodil v Betlehemu, hodil po Sveti deželi, ki je za nas trpel in umrl ter tretji dan vstal od mrtvih – častimo živega Jezusa, ki je neprestano z nami pod podobo kruha, v evharistiji, ki je JEZUS V ŽIVO.

10. obletnico rednega evharističnega češčenja smo praznovali dva dni. V soboto, 21. januarja smo se srečali s. Andrejo Godnič (uršulinko, misijonarko) in z njo razmišljali ter se pogovarjali o »Jezusu v živo«, živem Jezusu, ki je ves čas z nami in neprestano deluje in se bori za nas, tudi zdaj.

Prisluhnite posnetku pogovora:

V nedeljo, 21. januarja smo se z zahvalno sv. mašo, ki jo je daroval celjski škof Maksimiljan Matjaž, ob somaševanju upokojenega škofa Stanislava Lipovška, opata Marjana Jezernika in župnika Tadeja Linasija, zahvalili Bogu za dar vsakodnevnih celodnevnih češčenj evharističnega Jezusa in za vse milosti in blagoslove, ki smo jih po tem dogajanju prejeli.

Kako se je začelo ?

Kot vsako leto je bilo tudi leta 2011 v naši župniji tridnevno celodnevno evharistično češčenje. Ker sem bil takrat vodja komisije za liturgijo pri ŽPS, sem se odločil, da poskušam to dogajanje vsebinsko nekoliko obogatiti. Na internetu sem dobil polno idej iz drugih slovenskih župnij, kaj vse je mogoče narediti, da se evharistično češčenje vernikom čimbolj približa. Še posebej so me prevzele spletne strani ameriških župnij, v katerih poteka neprekinjeno evharistično češčenje – 24 ur na dan, vsak dan. Prišlo je do ideje, navdiha, ki sta skozi čas postajala vedno močnejša. Zaupal sem ju nekaterim prijateljem in znancem s prošnjo, da molijo za to, da bi skupaj razločili, če je to v Božjem načrtu za nas. Po treh mesecih molitve in razločevanja je 11. junija 2013 ŽPS z g. opatom Marjanom Jezernikom na čelu idejo sprejel z odobravanjem, pa tudi z nekaj dvomi, če bi v naši župniji bilo mogoče kaj takega izpeljati. Po molitvenih in drugih pripravah smo v adventu 2013 sprožili akcijo zbiranja prijav vernikov, ki so/ste bili pripravljeni postati stalni častilci evharističnega Jezusa. Odziv je bil, hvala Bogu, navdušujoč! Jezus je od vsega začetka vzel stvari v svoje roke, kar se je tekom prijav kazalo tako, da je stalne častilce klical točno v (še) prazne termine. Z rednim evharističnim češčenjem smo začeli na mrzlo ponedeljkovo jutro, srečnega 13. januarja 2014.

Namen našega stalnega evharističnega češčenja je isti kot v vseh drugih župnijah po svetu, v katerih poteka neprekinjeno češčenje evharističnega Jezusa – vračati ljubezen Gospodu, ki nas neprenehoma neskončno ljubi.

V desetih letih evharističnega češčenja je bilo nam in tistim, ki so nas prosili za molitev, podarjenih ogromno milosti, za katere smo se ob praznovanju obletnice Bogu zahvalili.

VABIMO NOVE STALNE ČASTILCE EVHARISTIČNEGA JEZUSA V CELJSKI STOLNICI 

Če čutiš klic, da bi Gospodu podaril(a) 1 uro na teden:

pokliči na GSM: 031 209 962 (Matej Prepadnik) ali

piši na cescenje@gmail.com

 S svojim pritrdilnim odgovorom na Njegov klic postaneš član(ica) skupnosti ljudi, ki svojo ljubezen do Gospoda izrazijo s posebno uro češčenja Njega v evharističnem zakramentu. S svojim »da« Gospodu, ki nas je povabil, se pridružujemo verigi častilcev, ki se razteza skozi stoletja in sicer od betlehemskega hlevčka v družbi angelov, pastirjev in modrih skozi vso zgodovino do danes. Ta mistična skupnost stoletij in častilcev ostaja ves čas v srcu Cerkve.

Naj te On, ki je vedno navzoč, blagoslavlja in varuje! In naj vas naša Mati Marija, ki je vedno navzoča, kadar častimo evharističnega Jezusa, vodi vedno bližje k svojemu Sinu.

 

Matej Prepadnik, koordinator


Sinodalni vprašalnik

V sklopu Sinode za sinodalnost Cerkve 2021-2023 tudi v naši župniji želimo prisluhniti vašemu glasu!

Zato vas vabimo, da izpolnite spletni sinodalni vprašalnik!

Vprašalnik je na voljo tudi v tiskani obliki. Prosimo vas, da ga v tem primeru izpolnjenega oddate v skrinjico pri izhodu iz stolnice. A če ste že prišli do te povezave, vas raje povabimo, da rešite zgornjo elektronsko obliko! 🙂

Najlepše se vam zahvaljujemo za vaš prispevek v procesu Sinode!

V besedilu, ki sledi, si lahko preberete še nekaj ključnih podatkov in poudarkov sinode:

Papež Frančišek je 9. oktobra 2021 v Rimu uradno začel Sinodo za sinodalnost Cerkve. Toda novost je, da se tokrat ta sinoda odvija tudi po vsem svetu. Zato so teden kasneje vse škofije sveta uradno odprle sinodalno dogajanje, vključno s Cerkvijo v Sloveniji in našo škofijo. Tema sinode je kar sinodalnost sama. Se pravi, kako smo skupaj na poti kot Cerkev in kam nas kliče Sveti Duh.

Posebnost tokratne sinode je, da je pot tudi cilj. Namen sinode je, da se pogovarjamo in poslušamo med seboj. Prav s tem namenom je tudi v naši župniji pripravljen vprašalnik, da bi omogočili Svetemu Duhu, da spregovori po vsakem izmed nas. Z istim namenom vas tudi vabimo na sinodalni dan naše župnije, ki bo 2. aprila 2022, od 15h do 19h, v župnijskih prostorih.

Sinodalni pogovor bo v vesoljni Cerkvi potekal na treh ravneh: na ravni krajevnih cerkva (škofij in škofovskih konferenc), na celinski ravni in na svetovni ravni. Ves postopek bo trajal dve leti, torej do leta 2023.

Sinoda se bo tako sklenila z rednim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Pravi cilj sinode pa je, da se sinodalni pogovori nadaljujejo tudi po koncu uradnega dela.

Več na temo sinode najdete tudi na: 

Adsumus Sancte Spiritus – Molitev za sinodo 2021-2023

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. 

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.


Iz življenja župnije

V soboto, 11. septembra, je v Šmarju pri Jelšah potekal škofijski molitveni dan za nove duhovne poklice z geslom Pripadaj, išči in se odloči. Naši ministranti, z g. župnikom in g. kaplanom ter nekaj družinami, smo se pridružili molitvi in prošnji, da bi fantje in dekleta prepoznali Gospod klic in se nanj velikodušno odzvali. Spodbujeni z Božjo besedo, ki nas je opomnila, da moramo svoje življenje in odločitve graditi na skali in ne na pesku, smo se odpravili še v Olimje in se priporočili v varstvo in priprošnjo naši nebeški materi Mariji.


Gospod Tadej, pozdravljen med nami!

Spoštovani g. Linasi,

Toplo vas v imenu Danijelovih družin in vseh župljanov pozdravljamo v župniji Sv. Danijela z željo, da bi lahko med nami in z nami uresničevali Božje načrte in sledili poslanstvu, ki ga je Bog položil v vaše srce.

Veselimo se medsebojnega povezovanja, sodelovanja, sprejemanja, odpuščanja, zahvaljevanja in vsega kar nas čaka v prihodnosti. Odslej ste tudi vi del te naše zgodbe.

Gospod župnik Tadej – dobrodošli doma!

župljani

Sprejem pri 10. maši, 15. 8. 2021

Zaključil se je ORATORIJ 2021 »Orginalen.sem«

V minulem tednu je v naši župniji potekal oratorij. Hvaležni smo predvsem dobremu Bogu, vsem animatorjem, staršem in vsem, ki ste nas tako ali drugače podpirali, da smo lahko skupaj izvedli še en oratorij. Naj priprošnja in zgled bl. Carla Acutis še naprej pomagata vsem otrokom in animatorjem, da bi še bolj vzljubili Jezusa in prepoznali vrednost svete evharistije.
Nekaj misli bl. Carla:
Moj načrt je biti vedno blizu Jezusu. Večkrat prejmemo evharistijo, bolj bomo podobni Jezusu in že na zemlji bomo okušali predokus nebes. Gospodu lahko vedno vse zaupam. Lahko mu potožim, Ga v tišini kaj vprašam in mu povem česa ne razumem. Tisti, ki vsak dan prejmejo evharistijo, gredo naravnost v Nebesa. Evharistija je avtocesta v Nebesa. Jezus, Ti se kar »razkomoti«. Počuti se kot doma! (ob obhajilu)


Današnja božja beseda