Category Archives: Oznanila

Oznanila za cvetno nedeljo

Category : Obvestila , Oznanila , Vsi

Po navodilih slovenskih škofov bodo tudi v naši stolnici na Cvetno nedeljo potekale svete maše brez navzočnosti vernega ljudstva.

G. opat bo v stolnici maševal in blagoslovil zelenje ob 7h.

G. škof bo v stolnici maševal in blagoslovil zelenje ob 8h. Ta sveta maša bo snemana in se bo okoli 12. ure predvajala na TV Celje

Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare), se duhovno povežejo z našo župnijsko cerkvijo in zelenje blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.

Vsi vemo, da se v Sloveniji katoliška Cerkev vzdržuje s prostovoljnimi darovi vernikov, ki jih večina verniki darujejo pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah. Ker pa se v času epidemije corona virusa vse maša opravljajo brez navzočnosti vernega ljudstva teh darov ni. Župnija pa kljub vsemu mora živeti.

Zato vas, dragi farani župnije Sv. Danijela v Celju in vsi dobri ljudje, povabimo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na transakcijski račun župnije, ki je odprt pri Nova KBM:

SI56-0483 5000 3334 723

Za datum in vsebino mašnega namena se lahko dogovorite po telefonu (03/426-19-00) ali po elektronski pošti info@celje-stolnica.si, mašni dar pa nato nakažete na zgornji TRR s pripisom namena: “Mašni dar za …”

Za vsak vaš dar se iskreno zahvaljujemo!


Oznanila 3. postne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

MOLITEV ZA ZDRAVJE OB ČASU EPIDEMIJE
Oče usmiljenja in tolažbe,
tvoj sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram.
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim zdravja, svojcem pa poguma in zaupanja.
Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;
raziskovalcem pa, da bodo čim prejodkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli zahvaljevati. Amen!
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas!
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas!
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas!

Po sklepu škofovske konference so
»V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov.« Posledično tudi ni križevega pota, čaščenja Najsvetejšega, postnih govorov, svetopisemske skupine, verouka,…

DAJ NAM PITI, DA NE BOMO ŽEJNI!
Na svojem potovanju iz suženjstva v obljubljeno deželo, je izvoljeno Izraelsko ljudstvo skoraj umiralo od žeje, zato je od Mojzesa zahtevalo: »Daj nam piti vode, da ne bomo v puščavi pomrli!« Podobno prošnjo v današnjem evangeliju naslovi Jezus Samarijanki. Nato nadaljuje: »Ko bi poznala božji dar in kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode!« In še nadaljuje: »Kdor koli bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, marveč bo voda, ki mu jo bom jaz dal, postala v njem studenec vode, tekoče v večno življenje!« Tako smo vsi povabljeni, da stopimo k neizčrpnemu studencu božje milosti, zajamemo živo vodo, ki je počelo večnega življenja. Ta milost nam je bila podarjena pri svetem krstu, ko nas je oblila krstna voda in se je v nas odprl studenec, ki teže v večnost. Da potokov božje milosti ne bomo zaprli, je potrebna vera. Kakor Samarijanka, ki je prisluhnila Jezusu in po njegovih besedah prejela vero, ki jo je začela oznanjati, tako moramo tudi mi, še posebno v postnem času poglobiti svojo vero in se odžejati pri Jezusovem studencu žive vode, ki očiščuje, gasi duhovno žejo našega življenja. Prav zaradi tega moramo tudi mi skupaj s Samarijanko vedno znova prositi: »Daj nam piti, da ne bomo nikoli žejni!«
Marjan Jezernik, opat

IZREDNA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV


Oznanila 2. postne nedelje

Category : Oznanila , Vsi

GORA SPREOBRNENJA
Če smo preteklo nedeljo preživeli skupaj z Jezusom v puščavi ob njegovem štiridesetdnevnem postu in skušnjavah hudobnega duha, nas danes Jezus vabi, da se z njim povzpnemo na goro Tabor, kjer se nam razodene v vsem svojem božjem sijaju. V premagovanju ranljivosti človeške podobe, se rojeva sijaj in veličina božje podobe. Ali ni prav temu namenjen tudi postni čas? Če skozi življenje stopamo sami, brez Boga, potem je naše življenje podoba ranjenega in umrljivega človeka. Kakor hitro smo na pot življenja sprejeli Boga, se že dvigujemo na goro odrešenja. V postnem času se moramo podati na to pot popolnosti. Zato se prepustimo Jezusu, ki je vsa naša moč in prihodnost. Samo ob njem imamo vso gotovost, da na poti iskanja nikoli ne bomo zašli. Naj letošnji postni čas naše osebno iskanje zaznamuje z uspešnim vzponom na goro Tabor, kjer nas čaka poveličani Gospod. Tam je tudi za nas postavljen šotor božjega usmiljenja in ljubezni.

Marjan Jezernik, opat

Postni teden, ki je pred nami, nas vabi:

Križev pot
ob razmišljanju Jezusovega trpljenja doživljajmo tudi skrivnost človeškega trpljenja, zato vabljeni h Križevem potu vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sv. mašo.

Postni govori
v postnem obdobju si vzemimo čas in storimo nekaj za našo dušo in poglobitev svoje vere. V petek bomo prisluhnili že tretjemu postnemu razmišljanju, ki ga bo imel p. Primož Kovač z naslovom: »Sveto pismo in sveta Trojica«.

Srečanje ŽPS in ključarjev
V torek bo ob 19h redno srečanje članov ŽPS in ključarjev.

Svetovalnica
vabi vse, ki ste se znašli v stiski.
Kdaj? Vsak 1. in 3. torek v mesecu od 16.00 – 18.00 ure v župnijskih prostorih.
Prijava: v župnijski pisarni osebno ali po telefonu (03) 426 19 00 (v času od 8.00 do 12.00 ure).

Birmanski dan
V soboto, 14. marca, ob 9. uri bo v župnijskih prostorih srečanje letošnjih birmancev, staršev in botrov. Posebno srečanje za starše in botre bo vodila katehistinja s. Anna Walaszek FMM, birmanci pa bodo imeli samostojen program.

Molitev za nove duhovne poklice

V nedeljo popoldan bo v Marijini cerkvi redno mesečno srečanje molivcev za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. To nedeljo molitev pripravlja naša celjska dekanija, zato še toliko bolj povabljeni. Srečanje se bo z molitveno uro začelo ob 15h. Nato bo ob 16h sveta maša. Mesto in dekanija Celje, pokažimo svojo skrb za duhovne poklice in se srečanja udeležimo v čim večjem številu.

Izbira novih članov ŽPS
Zbiranje predlogov za nove člane ŽPS je končano. Izbira le teh bo v nedeljo, 22. marca pri vseh svetih mašah. Do takrat pa molimo za dobro izbiro članov novega ŽPS!

Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah po navdihu Svetega Duha prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji opravljali najbolje in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani pri tem odgovornem delu, vsak po svojih močeh, pomagali s svojimi darovi, in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje naše župnije.


Oznanila 7. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

ODPUŠČATI IN LJUBITI ZA VSAKO CENO
Človek stare zaveze, neodrešen v pričakovanju prihoda Jezusa Kristusa hrepeni po odrešenju, pozna le: »ZOB ZA ZOB, GLAVO ZA GLAVO«. Za odrešenega novozaveznega človeka, pa z Jezusovim prihodom veljajo besede današnjega evangelija: »LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE, DOBRO DELAJTE TEM, KI VAS ČRTIJO, BLAGOSLAVLJAJTE TISTE, KI VAS KOLNEJO, MOLITE ZA TISTE, KI VAS OBREKUJEJO … «. Jezus odpuščanja in ljubezni ne prikazuje kot nekaj junaškega, kar bi bilo pridržano in mogoče samo svetnikom, ampak kot čisto vsakdanjo dolžnost, ki veže vsakega kristjana. »Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, če odpuščate tistim, ki vam odpuščajo, kakšno zasluženje imate?« To razmeroma z lahkoto delajo mnogi ljudje. Na takšen način ljubezen in odpuščanje postavljamo na raven trgovine. Če boš ti meni odpustil in me boš imel rad, bom odpuščal in imel rad tudi jaz tebe. Kristjan ne sme in ne more ravnati po načelu tistih, ki jih še ni razsvetlila luč evangelija. Gre torej za tisto »obilnejšo pravičnost«, ki jo vnema ljubezen, katero je Jezus ne le učil, ampak jo je tudi sam prvi tudi živel in zanjo daroval celo svoje življenje. PRAV TO MORA POSTATI RAZPOZNAVNO ZNAMENJE VSEH KRISTJANOV!

Marjan Jezernik, opat

Postni čas
Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica
Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Križev pot
V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še pa se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Bralci dobre knjige
Bralci dobre knjige se bomo sestali v torek, 31.3.2020, po večerni sv. maši v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko smo bili sirote, ki jo je napisal japonski pisatelj Kazuo Ishiguro. Roman pripoveduje o detektivu, ki raziskuje izginotje svojih staršev v Šanghaju pred dvajsetimi leti. Dogajanje je postavljeno v začetek 20. stoletja. Pred bralcem se odvija človekovo notranje zorenje sredi izjemnih okoliščin. Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi.

Postna postava
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Postni govori  – SVETO PISMO TEMELJ NAŠE VERE –
Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom:
· 28. februar: Sveto pismo in vera v Stvarnika ter sodobna praznoverja
                   Anton Lipar – župnik župnije A.M. Slomška Celje
· 6. marec: Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje
                  Miha Herman – župnik župnije Teharje
· 13. marec: Sveto pismo in Sveta trojica
                  p. Primož Kovač – župnija Sv. Cecilija – Celje
· 20. marec: Sveto pismo in Jezus – srednik med Bogom in človekom
                  Vlado Bizant – župnik župnije Sv. Jožef – Celje
· 27. marec: Sveto pismo in vera v posmrtno življenje
                 Srečko Hren – župnik župnije Sv. Duh – Celje
· 3. februar: Sveto pismo in opravičenje – vera je božji dar
                   škof Stanislav Lipovšek

Vabljeni na Delavnice molitve in življenja (DMŽ)
Minulo sredo je že bilo uvodno srečanje DMŽ, a ste še vedno povabljeni, da se nam pridružite. Na delavnicah se preko spoznavanja in izkušanja različnih oblik molitve učimo postati Jezusovi prijatelji in učenci. Delavnice vsebujejo 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko po dve uri. Srečanja bodo običajno ob torkih, začenši 25. februarja, ob 18.45 v župnišču. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitev … S seboj imejte Sveto pismo (kakršno koli, le da je v celoti) in zvezek ter pisalo za zapiske. Prisrčno vabljeni! Več informacij: Anja, 031/209-905. Oznanila 6. nedelje med letom

Category : Oznanila , Vsi

Kakor bolnik potrebuje zdravnika, potrebuje tudi duhovnika!
Minuli torek smo praznovali god Lurške Matere Božje in 28. svetovni dan bolnikov. Koordinator bolniške pastorale v Sloveniji – Andrej Lažeta je ob tej priložnosti napisal pismo. Z vami želim deliti nekatere poudarke: »Jezus je izkazoval posebno skrb bolnikom in … sebe celo izenačil z bolniki, ko je rekel: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). In »Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). In: »Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili« (Mt 25,45). In če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben križanemu Odrešeniku – trpi … Tako bi si drznil zapisati, da je karizma bolnikov, tj. njihovo poslanstvo, karizma (poslanstvo) križanega Kristusa, tj. tistega, ki se žrtvuje do smrti, da je mogel vstati od mrtvih. V svetu, preobremenjenem z ekonomskimi računicami, tako bolniki seveda nimajo dolžnega spoštovanja, medtem ko Cerkev v njih gleda živo ikono križanega Kristusa. Jezus Kristus je v tem smislu svoji Cerkvi zapustil celo zakrament sv. bolniškega maziljenja, katerega učinek je »združenje s Kristusovim trpljenjem, saj po milosti tega zakramenta prejme bolnik moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem« … Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor pač zmore, priporoča Bogu. Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo v verski svobodi tudi nespoštovanje civilnih določil.« Naj Lurška Mati Božja okrepi pogum in ljubezen vsem nam, da bomo ob pravem času in pogosteje bolnim in ostarelim služili tudi tako, da jim bomo omogočili prejem svetih zakramentov.
Matic Lesjak, kpl

»POT SVETOSTI« – Duhovni vikend za zakonce in družine
Pretekli vikend, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, smo se zakonci in družine podali na duhovni vikend  v Vrbje. Razmišljali smo o poti svetosti, na katero smo kot zakonci (in starši) poklicani. Domov smo se vrnili polni trdnih sklepov in načrtov in z zavedanjem, da nas prihodnje leto čaka ponovni »odklop«.

IZBIRA ČLANOV ZA NOVI ŽUPNIJSKO PASTORALNI SVET

Dragi verniki stolno-opatijske župnije Sv. Danijela v Celju!
Prav je, da je župnija živo občestvo vernih, ki se zavedajo, da je življenje župnije mrtvo, če v njej ne sodelujemo vsi. Prav posebno pa je za vsako župnijo potrebno, da ima dober in učinkovit Župnijski pastoralni svet. Mandatno obdobje petih let dosedanjega ŽPS se izteka. Zato bo potrebno izbrati novega.

Izbira novih članov ŽPS bo na četrto postno nedeljo 22. marca.
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost, je torej praktični kristjan, ki živi v skladu s cerkvenimi predpisi., ter je pripravljen dejavno sodelovati v pastoralnem življenju župnije. Da bomo lažje dobili osebe, ki jih lahko napišemo na listo izbire novih članov, nam pomagajte in dobro razmislite, katera oseba iz okolja v katerem živite je vredna, da bi lahko bila član novega ŽPS. Prosimo vas, da to osebo (ali več oseb) predlagate tako, da jo napišete na list, ki je priložen v današnjih Farnih oznanilih in ga oddate v za to pripravljeno skrinjico v cerkvi do najkasneje 1. marca, ali pa nam svojo odločitev sporočite  na povezavo na župnijski spletni strani – Izbira ŽPS. Hvaležni vam bomo za vaše sodelovanje.

https://forms.gle/64mMGui2fhGoAfKu7

Srečanje ob Svetem pismu
V četrtek po večerni sveti maši zopet vabljeni na srečanje ob Svetem pismu.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: »Beseda je naših misli obraz.« Otroci preberejo knjige predlagane v zloženki, ki so razporejene v štiri starostne skupine. Po svoji presoji pa lahko dodajo tudi dela, ki sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo narisali risbice ali napisali nekaj stavkov o prebranih knjigah in jih po zimskih počitnicah prinesli k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Veselimo se tudi skupnega druženja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo sklepna prireditev SBP za otroke v soboto, 18. maja 2019. Želim vam lepe zimske počitnice in veliko veselja ob branju dobrih knjig, Aleksandra Krznar, animatorka SBP.