Oznanila Danijelove nedelje

Category : Oznanila Vsi

MOLITEV PREROKA DANIJELA

Tiste dni je Danijel molil h Gospodu: »Zdaj torej, naš Bog, poslušaj molitev in milo prošnjo svojega služabnika: Nagni, moj Bog, svoje uho in poslušaj! Odpri svoje oči in poglej na naše opustošenje in na mesto, na katero je priklicano tvoje ime. Svoje prošnje polagamo predte, vendar ne zaradi svoje pravičnosti, temveč zaradi tvojega obilnega usmiljenja. Poslušaj, o Gospod! Odpusti nam, o Gospod! Bodi pozoren, o Gospod, in stori to! Ne odlašaj, zaradi sebe samega, moj Bog, kajti tvoje ime je priklicano na tvoje mesto in na tvoje ljudstvo.«
(prerok Danijel)

NOVO VEROUČNO ŠOLSKO LETO
Naslednjo nedeljo, 6. septembra, bomo pri sv. maši ob 10h prosili za Božji blagoslov v novem veroučnem šolskem letu in tako začeli z novim veroučnim šolskim letom. Blagoslovili bomo tudi vaše šolske torbe. Že sedaj poteka vpis otrok v prvi razred verouka in vseh tistih, ki do sedaj še niso obiskovali verouka. Starši tistih otrok, ki niso krščeni pri nas, k vpisu s seboj prinesite družinsko knjigo, ali kakšen drugi dokument, ki dokazuje krst vašega otroka. Prvo sveto obhajilo bomo imeli že v soboto, 19. septembra.  Vsi otroci zdajšnjega 3. razreda začnimo prvo uro verouka – to je v torek, 8. septembra – skupaj z vašimi starši, da se dogovorimo o pripravi in o poteku praznika prvega obhajila. Sveto birmo bomo imeli v soboto, 26. septembra. Pred tem bomo imeli še devetdnevnico in tri veroučna srečanja, začenši ta četrtek 3. septembra, ob 17. uri.
Urnik verouka:
1. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h;
2. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h;
3. razred ob torkih ob 15h in 16h;
4. razred ob torkih ob 15h in 16h;
5. razred ob (v tiskanih oznanilih je napaka!) ČETRTKIH ob 15h in 16h;  
6. razred ob četrtkih ob 15h in 16h;
7. razred ob ponedeljkih ob 15h in 16h;
8. razred ob torkih ob 15h in 16h;
9. razred ob četrtkih ob 17h;
Mladinski verouk ob četrtkih po večerni maši. V župnišču imate na razpolago tudi vse učbenike in delovne zvezke. Kakor imamo v naši župniji že nekaj let navado, zbiramo stare še uporabne veroučne knjige. Tudi to leto lahko prinesete vse stare še uporabne učbenike in v zameno dobite rabljenega, ali pa novega za polovično ceno. Še posebno prosimo, da čim prej prinesete stare učbenike iz višjih razredov (sedmi in osmi).

Maša ob začetku veroučnega leta bo v nedeljo 6. septembra, zato z veroukom začenjamo v ponedeljek 7. septembra.

na prvi četrtek smo povabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Pol ure pred večerno sv. mašo bo molitvena ura za duhovne poklice;- na prvi petek bo po jutranji in pred večerno sv. mašo pobožnost na čast Jezusovemu srcu; – nočno čaščenje SRT – iz petka na soboto;na prvo soboto bo pri jutranji sveti maši pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.– nedelja je prva v mesecu, zato bodo vaši darovi namenjeni za obnovo strehe na stolnici.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali za obnovo strehe, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije : TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar!

Ponovni začetek Delavnic molitve in življenja
Dne 8. septembra, po večerni maši, nadaljujemo z delavnicami molitve in življenja, ki so bile zaradi epidemije covid19 prekinjene. Vabljeni k iskanju Božjega obličja tudi tisti, ki bi se želeli naknadno priključiti delavnicam. Kontakt: Anja 031 209 905. Delavnice potekajo enkrat tedensko po dve uri. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitevMašni nameni Danijelove nedelje

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 31. AVGUST

Nikodem, Jezusov učenec

7.00 Po namenu

19.00 Za zdravje

TOREK, 1. SEPTEMBER

Tilen, opat

7.00 Za Božje varstvo pri obnovi

19.00  Mariji v čast in zahvalo

SREDA, 2. SEPTEMBER

Marjeta, devica in mučenka

7.00   Po namenu

19.00 pog.: Edvard Drame

pRVI ČETRTEK, 3. SEPTEMBER

Gregor Veliki, papež in cerkveni učitelj

7.00   Po namenu

19.00 Za duhovne poklice

PRVI PETEK, 4. SEPTEMBER

Rozalija Sicilska, devica in spokornica

7.00  + duh. Ludvik Počivavšek

19.00 + Marija in Martin Podergajs

PRVA SOBOTA, 5. SEPTEMBER

Mati Terezija, redovnica in r. ustanoviteljica

7.00 + duhovniki

19.00  + Katarina Trontelj

23. NEDELJA MED LETOM, 6. SEPTEMBER

Zaharija, prerok

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Albin Nemeš

9.00 + Franc in Milica Šloser  (stolnica)

10.00 + Rozika in Franc Krhalnko ter sorodniki

11.30 + Breda Mihevc

19.00 + Nada Salobir in za blagoslov  v zakonu Jakoba in Gaje


oznanila 20. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Marija – naša druga mati
15. avgusta smo obhajali najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu: Marijino Vnebovzetje. »Na koncu svojega zemeljskega življenja, je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII. je 1. novembra 1950 tako slovesno razglasil to dogmo. A to, da je Marija z dušo in telesom že v nebesih, ne pomeni, da je daleč od našega vsakdanjega življenja. Jezus nam jo je pod križem dal za mamo in tako nas ona kot vsaka prava mami nenehno spremlja in varuje. A kot si vsaka mati zasluži določeno spoštovanje, pozornost, čas in ljubezen, imamo sedaj odlično priložnost, da se otroško obrnemo na Vnebovzeto: obiščimo kakšno njeno kapelico ali doma poiščimo kakšno njeno podobico in ponižno pokleknimo ter ji vdano recimo: »O, Mati moja! Varuj Slovenijo, varuj naš kraj in družino …« Hkrati pa ne pozabimo, da je Devica Marija med različnimi prikazovanji zelo spodbujala molitev rožnega venca, še posebej tako kleče. Dvomite? Lahko poskusite in videli boste, da ima takšna molitev mnogo večjo moč, kot si morda mislimo. Hvala Ti dobri Bog, da si nam dal Devico Marijo za Mati in posrednico milosti!
Matic Lesjak, kpl.

NEDELJA SVETEGA DANIJELA
V nedeljo, 30. avgusta, naša župnija obhaja praznik svojega zavetnika preroka Danijela. Ob praznovanju se bomo zahvalili svojemu farnemu patronu za njegovo varstvo in priprošnjo.Praznovati bomo začeli v soboto zvečer, ko bomo pri večerni sv. maši imeli slovesne večernice praznika.Slovesna sv. maša praznika bo ob 10. uri. Vabljeni smo, da se s hvaležnostjo udeležimo praznovanja svojega farnega praznika.Ob letošnjem praznovanju zaradi pandemije ne bo običajne praznične pogostitve pred cerkvijo! 

Molitev za imenovanje novega škofa
Molitev za imenovanje novega škofa
O Bog: Večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za teboj, zaradi svetosti tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa.  Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

Molitev za nove duhovne poklice
Gospod Jezus, Božji Pastir duš, Ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je Cerkev. Tudi številna in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in vso močjo tvoje ljubezni. Amen.

OBNOVA STREHE NA STOLNICI
Najlepša hvala vsem, ki ste že darovali, a kot rečeno, gre za velik strošek, zato še naprej trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da vsi skupaj priskočimo na pomoč s svojimi prostovoljnimi darovi. Hvaležni bomo za vsak vaš dar, ki ga boste v ta namen darovali. Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah v cerkvi, morda boste svoje darove prinesli v župnijsko pisarno, ali pa nakazali na transakcijski račun naše župnije: TRR – SI56-0483 5000 3334 723
Bogu hvala za vsak vaš dar! 


Mašni nameni 20. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 17. AVGUST

Evzebij, mučenec

7.00  + Ivan in Stanislava Stare

19.00 + Matevž in Marija Jaušovec in sorodniki

TOREK, 18. AVGUST

Helena, cesarica

7.00 Po namenu

19.00 pogrebna: + Jožef Škrubej  + Jožica Škulj

SREDA, 19. AVGUST

Janez Eudes, duhovnik

7.00   V zahvalo Srcu Jezusovemu in  Srcu Marijinemu ter za zdravje

19.00 pog.: + Regina Bolta + Jožefa Čater

 ČETRTEK, 20. AVGUST

Bernard, opat in cerkveni učitelj

7.00   + Milan Stepišnik

19.00+ starša Janez Cencel in Justina Podjaveršek

PETEK, 21. AVGUST

Pij X., papež

7.00  ni namena

19.00 + Jože Škulj

SOBOTA, 22. AVGUST

Devica Marija Kraljica

7.00 ni namena

19.00 pog.: + Marija Dojer + Jože Pilko

21. NEDELJA MED LETOM, 23. AVGUST

Roza iz Lime, devica in redovnica

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jernej, Ivana in Ivan Hrovat ter Mirko Sotošek

9.00 ni namena (stolnica)

10.00 + v družini Radej in Uršič

11.30 + Ana Kolenc in Angela Matek

19.00 + starši Logar

PONEDELJEK, 24. AVGUST

Jernej, apostol

7.00  ni namena

19.00  + starši Čerič

TOREK, 25. AVGUST

Ludvik IX. Francoski, kralj

7.00  ni namena

19.00 + Rozalija Zemljak in sorodniki

SREDA, 26. AVGUST

Ivana Bicher, redovna ustanoviteljica

7.00   ni namena

 19.00 ni namena 

 ČETRTEK, 27. AVGUST

Monika, mati sv. Avguština

7.00   + Majda Žlavs

19.00 + Marija in Stane Ravnak

PETEK, 28. AVGUST

Danijel, prerok

7.00  + Majda Žlavs

19.00 + Marija in Stane Ravnak

SOBOTA, 29. AVGUST

Mučeništvo Janeza Krstnika

7.00 + Janez in Helena Dimec

19.00 + Marko Lazarevič in starši Cvetko

DANIJELOVA NEDELJA, 30. AVGUST

Feliks, mučeneC

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Dimec in Kramer

9.00 + Angelca Beukovič (stolnica)

10.00 V zahvalo za srečen zakon in blagoslov v družini

11.30 + Ervin Razboršek

19.00 ni namena 


Oznanila 19. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

V soboto je slovesen in zapovedan praznik Marijinega vnebovzetja ali Veliki Šmaren. V naši starodavni in častitljivi Marijini cerkvi je žegnanje. S praznovanjem bomo začeli že v petek na predvečer praznika, ko bodo ob 19. uri najprej slovesne večernice praznika, nato pa sv. maša. Slovesna sv. maša praznika bo ob 9. uri. Praznovanje bomo zaključili v soboto zvečer ob 19h s sveto mašo. Na koncu bodo pete litanije Matere Božje, Zahvalna pesem in blagoslov. Zaradi praznovanja v Marijini cerkvi v petek in v soboto v stolni cerkvi ne bo večerne sv. maše.

Zaradi Marijinega praznika bo v Marijini cerkvi iz petka na soboto nočno čaščenje ali praznično bdenje pred SRT. Začelo se bo v petek po večerni sv. maši in bo trajalo do sobote do slovesne maše ob 9. uri. Povabljeni vsi, ki zmorete nekaj trenutkov v molitvi z skupaj z Marijo preživeti pred Najsvetejšim zakramentom.

Začeli smo s pripravljalnimi deli za obnovo strehe na stolnici. Obnova je ocenjena po predračunu na blizu 200.000 €. Zato še toliko bolj trkamo na vašo velikodušnost in prosimo, da s  skupnimi močmi odgovorno pristopimo k prepotrebni obnovi strehe na naši stolnici. Že kar nekaj časa je, od kar smo v naši župniji opravili kakšno večje delo obnove, zato smo še toliko bolj povabljeni, da sedaj pri obnovi strehe združimo naše skupne moči.

Svoje darove lahko darujete pri običajnih nedeljskih in prazničnih nabirkah, še posebno prve nedelje v mesecu. Morda boste svoje darove prinesli v župnišče ali pa nakazali na transakcijski račun župnije, ki je naveden v Farnih oznanilih.

Preteklo nedeljo ste za obnovo strehe darovali 1267 €. Osebno in na transakcijski račun župnije pa ste v zadnjem mesecu darovali 4.280 €.

Bog vam povrni za vsak vaš dar!


Župnijski koledar

december 2022

ned pon tor sre čet pet sob
1
2
3
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
4
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
5
 • Prihod sv. Miklavža
6
 • Celodnevno češčenje sv. Rešnjega Telesa
7
8
 • Brezmadežno spočetje device Marije
9
10
11
12
13
14
15
16
 • Božična devetdnevnica
17
 • Božična devetdnevnica
18
 • Božična devetdnevnica
19
 • Božična devetdnevnica
20
 • Božična devetdnevnica
21
 • Božična devetdnevnica
22
 • Božična devetdnevnica
23
 • Božična devetdnevnica
24
 • Božična devetdnevnica
 • Sveti večer
25
26
 • Sv. Štefan
 • Sv. maša za domovino
27
28
29
30
31

Stolno-opatijsko mestna Župnija Celje - sv. Danijel

03 426 19 00
vsak dan: 8.00 - 12. 00
sreda 15.00 - 16.00

Današnja božja beseda