Zbiranje kandidatov za nov ŽPS –

Vaš glas lahko oddate tudi tu!
Dragi verniki stolno-opatijske župnije Sv. Danijela v Celju!
Prav je, da je župnija živo občestvo vernih, ki se zavedajo, da je življenje župnije mrtvo, če v njej ne sodelujemo vsi. Prav posebno pa je za vsako župnijo potrebno, da ima dober in učinkovit Župnijski pastoralni svet. Mandatno obdobje petih let dosedanjega ŽPS se izteka. Zato bo potrebno izbrati novega, kar bomo storili na četrto postno nedeljo, 22. marca.
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost, je torej praktični kristjan, ki živi v skladu s cerkvenimi predpisi., ter je pripravljen dejavno sodelovati v pastoralnem življenju župnije. Da bomo lažje dobili osebe, ki jih lahko napišemo na listo izbire novih članov, nam pomagajte in dobro razmislite, katera oseba iz okolja v katerem živite je vredna, da bi lahko bila član novega ŽPS. Vaše predloge lahko oddate tudi na spodnji povezavi. Hvaležni vam bomo za vaše sodelovanje!
https://forms.gle/64mMGui2fhGoAfKu7


Dekanijska revija pevskih zborov

Minulo nedeljo smo v naši stolnici gostili dekanijsko revijo pevskih zborov iz vseh petih sosednjih župnij. Tematika je bilo misijonsko poslanstvo Cerkve, zato je v duhu želje, da bi čim več duš zares srečalo Jezusa, edinega pravega Odrešenika, iz 130 grl veličastno zadonela misijonska himna Njive so bele. Po prepevanju je sledilo še druženje v župnijskih prostorih. Bogu hvala za vsak glas, ki pomaga naša srca dvigniti k Njemu!


Oznanila 7. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

ODPUŠČATI IN LJUBITI ZA VSAKO CENO
Človek stare zaveze, neodrešen v pričakovanju prihoda Jezusa Kristusa hrepeni po odrešenju, pozna le: »ZOB ZA ZOB, GLAVO ZA GLAVO«. Za odrešenega novozaveznega človeka, pa z Jezusovim prihodom veljajo besede današnjega evangelija: »LJUBITE SVOJE SOVRAŽNIKE, DOBRO DELAJTE TEM, KI VAS ČRTIJO, BLAGOSLAVLJAJTE TISTE, KI VAS KOLNEJO, MOLITE ZA TISTE, KI VAS OBREKUJEJO … «. Jezus odpuščanja in ljubezni ne prikazuje kot nekaj junaškega, kar bi bilo pridržano in mogoče samo svetnikom, ampak kot čisto vsakdanjo dolžnost, ki veže vsakega kristjana. »Če ljubite tiste, ki vas ljubijo, če odpuščate tistim, ki vam odpuščajo, kakšno zasluženje imate?« To razmeroma z lahkoto delajo mnogi ljudje. Na takšen način ljubezen in odpuščanje postavljamo na raven trgovine. Če boš ti meni odpustil in me boš imel rad, bom odpuščal in imel rad tudi jaz tebe. Kristjan ne sme in ne more ravnati po načelu tistih, ki jih še ni razsvetlila luč evangelija. Gre torej za tisto »obilnejšo pravičnost«, ki jo vnema ljubezen, katero je Jezus ne le učil, ampak jo je tudi sam prvi tudi živel in zanjo daroval celo svoje življenje. PRAV TO MORA POSTATI RAZPOZNAVNO ZNAMENJE VSEH KRISTJANOV!

Marjan Jezernik, opat

Postni čas
Na pepelnično sredo začenjamo sveti postni čas – posebno milostni čas, ki je namenjen naši notranji prenovi in pripravi na praznovanje največjih skrivnosti krščanstva. Za vse lepa priložnost, da z molitvijo, pokoro in dobrimi deli prenovimo svoje duhovno življenje.

Pepelnica
Kot znamenje odgovornega romanja skozi postni čas in pripravljenosti za duhovno prenovo, se bomo na pepelnico simbolično posuli s pepelom in prisluhnili postnemu vabilu: »Spreobrni se in veruj evangeliju« in »Pomni človek, da si prah in da se v prah povrneš!« Pepel, ki je znamenje uničenja, postaja znamenje novega začetka – odrešenja.

Križev pot
V postnem času kristjani več razmišljamo o Jezusovem trpljenju in skrivnosti človeškega trpljenja in umiranja. Prav zaradi tega smo vsak postni petek in nedeljo pol ure pred večerno sveto mašo povabljeni h Križevem potu. Pri Križevem potu bomo molili za vso našo župnijo, še pa se bomo spominjali tistih, za katere boste posebej prosili.

Bralci dobre knjige
Bralci dobre knjige se bomo sestali v torek, 31.3.2020, po večerni sv. maši v župnišču. Podelili si bomo misli o prebrani knjigi Ko smo bili sirote, ki jo je napisal japonski pisatelj Kazuo Ishiguro. Roman pripoveduje o detektivu, ki raziskuje izginotje svojih staršev v Šanghaju pred dvajsetimi leti. Dogajanje je postavljeno v začetek 20. stoletja. Pred bralcem se odvija človekovo notranje zorenje sredi izjemnih okoliščin. Knjiga je izšla pri Mohorjevi družbi.

Postna postava
Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Zadržek od mesnih jedi pa je v vseh postnih petkih.

Postni govori  – SVETO PISMO TEMELJ NAŠE VERE –
Tudi letošnji postni čas bomo v naši stolnici vsak postni petek pri večerni sveti maši prisluhnili postnim govorom:
· 28. februar: Sveto pismo in vera v Stvarnika ter sodobna praznoverja
                   Anton Lipar – župnik župnije A.M. Slomška Celje
· 6. marec: Sveto pismo ter božja pravičnost in usmiljenje
                  Miha Herman – župnik župnije Teharje
· 13. marec: Sveto pismo in Sveta trojica
                  p. Primož Kovač – župnija Sv. Cecilija – Celje
· 20. marec: Sveto pismo in Jezus – srednik med Bogom in človekom
                  Vlado Bizant – župnik župnije Sv. Jožef – Celje
· 27. marec: Sveto pismo in vera v posmrtno življenje
                 Srečko Hren – župnik župnije Sv. Duh – Celje
· 3. februar: Sveto pismo in opravičenje – vera je božji dar
                   škof Stanislav Lipovšek

Vabljeni na Delavnice molitve in življenja (DMŽ)
Minulo sredo je že bilo uvodno srečanje DMŽ, a ste še vedno povabljeni, da se nam pridružite. Na delavnicah se preko spoznavanja in izkušanja različnih oblik molitve učimo postati Jezusovi prijatelji in učenci. Delavnice vsebujejo 15 zaporednih srečanj, 1x tedensko po dve uri. Srečanja bodo običajno ob torkih, začenši 25. februarja, ob 18.45 v župnišču. Na vsakem srečanju preberemo Božjo besedo, poslušamo kratko katehezo in nato spoznamo nov molitveni način, npr. molitev pisanja, molitev izročanja, kontemplativna molitev … S seboj imejte Sveto pismo (kakršno koli, le da je v celoti) in zvezek ter pisalo za zapiske. Prisrčno vabljeni! Več informacij: Anja, 031/209-905. Mašni nameni 7. nedelje med letom

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 24. FEBRUAR

Matija, apostol

7.00  + Olga Mihevc

18.00 + Fanika Verdev

TOREK, 25. FEBRUAR

Valburga, opatinja

7.00 Ni namena

18.00 V zahvalo za novo službo

SREDA, 26. FEBRUAR

PEPELNICA –

7.00 + Vinko Zajc

18.00 + Marija Prislan

ČETRTEK, 27. FEBRUAR

Gabriel ŽMB, redovniK

7.00  + v družini Mirnik in Kralj

18.00 + Monika Črne Pahor

PETEK, 28. FEBRUAR

Roman, opat

7.00 Ni namena

17.30 Ni namena (križev pot)

18.00 + Ervin Razboršek

SOBOTA, 29. FEBRUAR

Antonija Firenška, vdova

7.00 Ni namena

18.00 + Magda Brložnik

1. POSTNA NEDELJA, 1. MAREC

Albin, škof

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + v družini Črepinšek in Berlan

9.00 + Truda Tombac (Marijina c.)

10.00 + Ivan in Emica Škorjanec in sor.

11.30+ Marija in dva Franca Tržan in sorodniki

17.30 + duhovniki (križev pot)

18.00 Ni namena


Oznanila 6. nedelje med letom

Category : Oznanila Vsi

Kakor bolnik potrebuje zdravnika, potrebuje tudi duhovnika!
Minuli torek smo praznovali god Lurške Matere Božje in 28. svetovni dan bolnikov. Koordinator bolniške pastorale v Sloveniji – Andrej Lažeta je ob tej priložnosti napisal pismo. Z vami želim deliti nekatere poudarke: »Jezus je izkazoval posebno skrb bolnikom in … sebe celo izenačil z bolniki, ko je rekel: »Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). In »Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 25,40). In: »Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili« (Mt 25,45). In če je kaj tolažilnega za bolnika, je dejstvo, da se je trpeči Odrešenik izenačil z bolniki. Bolan človek, morda celo »pribit« na posteljo, je resnično podoben križanemu Odrešeniku – trpi … Tako bi si drznil zapisati, da je karizma bolnikov, tj. njihovo poslanstvo, karizma (poslanstvo) križanega Kristusa, tj. tistega, ki se žrtvuje do smrti, da je mogel vstati od mrtvih. V svetu, preobremenjenem z ekonomskimi računicami, tako bolniki seveda nimajo dolžnega spoštovanja, medtem ko Cerkev v njih gleda živo ikono križanega Kristusa. Jezus Kristus je v tem smislu svoji Cerkvi zapustil celo zakrament sv. bolniškega maziljenja, katerega učinek je »združenje s Kristusovim trpljenjem, saj po milosti tega zakramenta prejme bolnik moč in dar, da se tesneje zedini s Kristusovim trpljenjem« … Zakramenti se bolniku podelijo ob začetku njegove bolezni, kakor zdravila, in potem naj duhovnik spremlja bolnika kakor zdravnik. Bolnik pa naj sebe, kolikor pač zmore, priporoča Bogu. Preprečiti podelitev zakramentov bolniku je pred Bogom težek greh in odkar živimo v verski svobodi tudi nespoštovanje civilnih določil.« Naj Lurška Mati Božja okrepi pogum in ljubezen vsem nam, da bomo ob pravem času in pogosteje bolnim in ostarelim služili tudi tako, da jim bomo omogočili prejem svetih zakramentov.
Matic Lesjak, kpl

»POT SVETOSTI« – Duhovni vikend za zakonce in družine
Pretekli vikend, ko smo praznovali slovenski kulturni praznik, smo se zakonci in družine podali na duhovni vikend  v Vrbje. Razmišljali smo o poti svetosti, na katero smo kot zakonci (in starši) poklicani. Domov smo se vrnili polni trdnih sklepov in načrtov in z zavedanjem, da nas prihodnje leto čaka ponovni »odklop«.

IZBIRA ČLANOV ZA NOVI ŽUPNIJSKO PASTORALNI SVET

Dragi verniki stolno-opatijske župnije Sv. Danijela v Celju!
Prav je, da je župnija živo občestvo vernih, ki se zavedajo, da je življenje župnije mrtvo, če v njej ne sodelujemo vsi. Prav posebno pa je za vsako župnijo potrebno, da ima dober in učinkovit Župnijski pastoralni svet. Mandatno obdobje petih let dosedanjega ŽPS se izteka. Zato bo potrebno izbrati novega.

Izbira novih članov ŽPS bo na četrto postno nedeljo 22. marca.
V ŽPS je lahko izbran vsak župljan, ki je dopolnil 16 let in ga odlikuje trdna vera, nravno življenje in razsodnost, je torej praktični kristjan, ki živi v skladu s cerkvenimi predpisi., ter je pripravljen dejavno sodelovati v pastoralnem življenju župnije. Da bomo lažje dobili osebe, ki jih lahko napišemo na listo izbire novih članov, nam pomagajte in dobro razmislite, katera oseba iz okolja v katerem živite je vredna, da bi lahko bila član novega ŽPS. Prosimo vas, da to osebo (ali več oseb) predlagate tako, da jo napišete na list, ki je priložen v današnjih Farnih oznanilih in ga oddate v za to pripravljeno skrinjico v cerkvi do najkasneje 1. marca, ali pa nam svojo odločitev sporočite  na povezavo na župnijski spletni strani – Izbira ŽPS. Hvaležni vam bomo za vaše sodelovanje.

https://forms.gle/64mMGui2fhGoAfKu7

Srečanje ob Svetem pismu
V četrtek po večerni sveti maši zopet vabljeni na srečanje ob Svetem pismu.

Slomškovo bralno priznanje
Letos nas spodbuja misel bl. Antona Martina Slomška: »Beseda je naših misli obraz.« Otroci preberejo knjige predlagane v zloženki, ki so razporejene v štiri starostne skupine. Po svoji presoji pa lahko dodajo tudi dela, ki sledijo Slomškovi spodbudi »Le kaj pametnega si izvolite v branje, da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili.« Otroci bodo narisali risbice ali napisali nekaj stavkov o prebranih knjigah in jih po zimskih počitnicah prinesli k verouku. Ob koncu veroučnega leta bodo prejeli priznanja in nalepke za tri prebrane knjige. Tisti, ki bodo prebrali štiri ali več knjig, pa bodo dobili še zlato nalepko. Veselimo se tudi skupnega druženja na Slomškovi Ponikvi, kjer bo sklepna prireditev SBP za otroke v soboto, 18. maja 2019. Želim vam lepe zimske počitnice in veliko veselja ob branju dobrih knjig, Aleksandra Krznar, animatorka SBP.