Župnija Celje – Sv. Danijel

Mesec: julij 2021

Mašni nameni 15. nedelje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 12. julij

Mohor in Fortunat, oglejska mučenca

7.00  + Po namenu

19.00 + Marjeta Krapež

TOREK, 13. julij

Evgen, škof

7.00 Po namenu

19.00 pog.: + Rudolf Kodrič

SREDA, 14. julij

Kamill de Lellis, duhovnik

7.00  Za sinovo ozdravljenje

19.00 + Jožica Škulj

 ČETRTEK, 15. julij

Bonaventura, škof in c. učitelj

7.00  + v družini Flis in Brežnik

19.00 + Magda Brložnik

 PETEK, 16. julij

Karmelska Mati Božja

7.00  Po namenu

19.00 + Lojze Selič

 SOBOTA, 17. julij

Aleš, spokornik

7.00 Po namenu

19.00 + Terezija Kerin

16. NEDELJA MED LETOM, 18. julij

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Friderik Kolšek, opat

9.00 + Ivan Mirnik

10.00 + Jernej in Bogdan Lilija

11.30 + Terezija Kerin

19.00 + Branko Lesjak


Zaključil se je ORATORIJ 2021 »Orginalen.sem«

V minulem tednu je v naši župniji potekal oratorij. Hvaležni smo predvsem dobremu Bogu, vsem animatorjem, staršem in vsem, ki ste nas tako ali drugače podpirali, da smo lahko skupaj izvedli še en oratorij. Naj priprošnja in zgled bl. Carla Acutis še naprej pomagata vsem otrokom in animatorjem, da bi še bolj vzljubili Jezusa in prepoznali vrednost svete evharistije.
Nekaj misli bl. Carla:
Moj načrt je biti vedno blizu Jezusu. Večkrat prejmemo evharistijo, bolj bomo podobni Jezusu in že na zemlji bomo okušali predokus nebes. Gospodu lahko vedno vse zaupam. Lahko mu potožim, Ga v tišini kaj vprašam in mu povem česa ne razumem. Tisti, ki vsak dan prejmejo evharistijo, gredo naravnost v Nebesa. Evharistija je avtocesta v Nebesa. Jezus, Ti se kar »razkomoti«. Počuti se kot doma! (ob obhajilu)


Oznanila 14. nedelje med letom

Kategorija :Oznanila Vsi

NEDELJA SLOVANSKIH APOSTOLOV SVETEGA CIRILA IN METODA
Prvi, ki so prinesli evangelij med naše prednike, so bili irski misijonarji. Iz njihovih rok je je pritekla krstna voda nad prve člane slovenskega naroda. Dokončno pa se je krščanstvo utrdilo med slovanskimi narodi po oznanjevanju slovanskih apostolov Cirila in Metoda, ki sta uvedla bogoslužje v domačem jeziku. Od takrat naprej studenec krstne vode v našem narodu nikoli več ni usahnil. Zato se danes še posebno zahvaljujemo za duhovne korenine, iz katerih že 1300 let rastejo in se gradijo krščanske vrednote in kultura, ki je na poseben način zaznamovala naše narodno telo. Danes smo odgovorni za to, da se veriga vere z nami ne bo pretrgala. Zato izročimo naše prizadevanje za ohranjanje krščanskih vrednot in kulture vsem misijonarjem, še posebno sv. Cirilu in Metodu, da nam bo nebeški Oče dal dovolj moči in poguma, da bi zmogli danes dragoceno vero in krščanske vrednote izročati iz roda v rod.
Marjan Jezernik, opat

Nove številke DRUŽINE ni, ker je prejšnja novo mašna družina bila dvojna številka. Je pa na razpolago še nekaj številk novo mašne Družine.

ZAČELI SO SE POČITNIŠKI IN DOPUSTNIŠKI MESECI POLETJA, ZATO BODO TUDI NAŠA FARNA OZNANILA NA RAZPOLAGO VSAKIH ŠTIRINAJST DNI.


Mašni nameni 14. nedlje med letom

Kategorija :Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 5. julij

Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope

7.00  Za B. varstvo, milost vere in blagoslov v družini

19.00 + Stjepan Lugarić

TOREK, 6. julij

Marija Goretti, devica in mučenka

7.00 + Marija Vnučec

19.00 + Ivanka in Alojz Krumpačnik

SREDA, 7. julij

Anton Marija Zaccaria, Duhovnik

7.00  + Marija in Albin Filipič

19.00 + Alojz Selič

 ČETRTEK, 8. julij

Gregor Grassi, škof

7.00  V zahvalo za zdravje

19.00 + Marija in Martin Podergajs

 PETEK, 9. julij

Avguštin Zhao Rong, duhovnik in drugi kitajski mučenci

7.00 + Malči Lesjak

19.00 + prijateljica Janja

 SOBOTA, 10. julij

Amalija, redovnica

7.00 Po namenu

19.00 + Ivan Hudej

15. NEDELJA MED LETOM, 11. julij

Benedikt, opat

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Marija Štor

9.00 + Marjan in Marija Koštomaj ter + Rošer

10.00 + v družini Buser in Ribič

11.30 + Terezija Kerin

19.00 + Anica Križnik


Današnja božja beseda