Šmarnice

Oznanila 5. velikonočna nedelja – 29.4.2018

Category : Oznanila Vsi

Jaz sem trta, vi mladike

»Jaz sem trta, vi mladike!« Iz njega rastemo, on nam daje življenje. Samo na tej živi trti moremo rojevati najžlahtnejše sadove. Kakor mladika ne more živeti brez trte, tako je tudi naše življenje brez njega samo životarjenje. Še več, brez njega smo mrtvi. Smo kakor odrezani in prepuščeni vetru, se posušimo in postanemo jalovi ali nerodovitni. Mimo njega ali brez njega smo vedno brez kakršne koli življenjske moči. Zato moramo storiti vse, da na tej trti Kristusovega telesa ne bi bili rakaste mladike, ki bi jih bilo potrebno odstraniti in zavreči. Pustimo se vzgajati v Cerkvi, kjer smo najbolj zavarovani in v njej moremo tudi najti tisto moč, ki nas ohranja pri življenju. Prav ta zvestoba je največje zagotovilo, da na trti Kristusove Cerkve ne bomo nerodovitni, ampak se bomo vedno prizadevali, da bi bili vedno dobre in zdrave mladike, ki bodo rojevale sadove za večnost.

Marjan Jezernik, opat

Mesec maj—mesec Šmarnic

Naslednji teden začenjamo Marijin mesec maj in se bomo ves mesec zbirali pri Šmarnicah. Ves mesec maj smo zato lepo povabljeni, da Šmarnice obiskujemo res v lepem števili. Še posebno so povabljeni k večernim Šmarnicam letošnji prvoobhajanci in birmanci.

Sveti Jožef delavec

V torek je praznik sv. Jožefa delavca. Sv. Jožef nad Celjem vabi na romarski shod.

Prvi četrtek – molili bomo za nove duhovne poklice, še posebno pol ure pred večerno sv. mašo.
Prvi petek – po jutranji sv. maši bo pobožnost na čast Jezusovemu srcu.
Prva sobota – ob 8. uri bo v Marijini cerkvi sv. maša in pobožnost na čast Marijinemu brezmadežnemu srcu.


Mašni nameni 5. velikonočna nedelja – 29.4. 2018

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 30. APRIL

Pij V., papež

7.00   za verne duše
19.00  + v družini Obreza

TOREK, 1. MAJ

Jožef Delavec, praznik dela

7.00 za  + Ana Herman
19.00   + Jožefa Zidanšek, Jože Gril in Jožica Selič

SREDA, 2. MAJ

Atanazij, škof, cerkveni učitelj

7.00   za verne duše
19.00 + Rozalija Škorja

PRVI ČETRTEK, 3. MAJ

Filip in Jakob ml., apostola

7.00   + Antonija Kolšek in sestra Gelca
19.00   za duhovne poklice

PRVI PETEK, 4. MAJ

Florijan, mučenec

7.00 + v družini Krk
19.00 + Ljudmila Tisel

pRVA SOBOTA, 5. MAJ

Gotard, menih, škof

7.00   + duhovniki
8.00   + Franc in Antonija Berlan
19.00 + Nataša Krulec

6. VELIKONOČNA NEDELJA, 6. MAJ

Dominik Savio, dijak, zavetnik ministrantov

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00 + Jože Jurhar
9.00  + v družini Zakošek – Aubreht (Marijina c.)
10.00 + Jože Jezernik
11.30 + v rodbini Kokotec in Ferenčak ter za zdravje
19.00 + starši Karli in Tilka Baumkirher


Oznanila 4. velikonočna nedelja – 22.4.2018

Category : Oznanila Vsi

 DOBRI PASTIR DA ŽIVLJENJE ZA SVOJE OVCE 

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-18)

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«

MOLIMO ZA DUHOVNE POKLICE

Na današnjo nedeljo Dobrega Pastirja smo še posebno povabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Naša celjska škofija je še posebej nagovorjena, saj trenutno nimamo v bogoslovju nobenega bogoslovca. Združimo svoje molitvene moči in prosimo Jezusa dobrega Pastirja in sejalca dobrega semena, naj pošlje delavce na svojo žetev. Vaši darovi, ki ste jih danes darovali, bodo namenjeni za vzdrževanje bogoslovja.

POBOŽNOST NA ČAST SV. MARKU 

V sredo je praznik evangelista Marka. Po jutranji sv. maši bo v stolnici pobožnost na čast sv. Marku s procesijo in litanijami vseh svetnikov. Prosili bomo za lepo vreme, dobro letino in blagoslov pri delu. Lepo vabljeni. 

ZADNJA SOBOTA V MESECU APRILU 

Naslednja sobota je zadnja sobota v mesecu, zato bo v Marijini cerkvi ob 8h sveta maša. Lepo vabljeni. 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA ZAKRAMENTA 

»Ko je Karel de Foucauld slednjič po Božji milosti razumel, da je Jezus, ki se je izročil na križu in ki je umrl, da bi nas rešil, resnično navzoč v Najsvetejšem zakramentu, zanj ni bilo nobenega dvoma več: pred hostijo, pred resnično navzočnostjo in skrajnim izrazom Kristusove ljubezni do nas ga je treba častiti in mu izkazovati svojo ljubezen. Nato je velik del svojega časa preživel pred Najsvetejšim zakramentom. Dneve in cele noči je bil pred Jezusom. Rekel je, da bi rad ‘vse svoje življenje preživel negiben pred Najsvetejšim zakramentom’. Kaj je počel pred Jezusom? Poslušajmo njegov odgovor: ‘Gledamo ga, povemo mu, da ga ljubimo; veselimo se, da smo pri njegovih nogah; rečemo mu, da bi tam radi živeli in umrli.’« (Nicolas Buttet, Evharistija, ljubezen svetnikov, str. 283-284) 

Termini, za katere bi potrebovali in zato neutrudno vabimo nove stalne molivce:
torek od 10. do 11. ure
petek od 14. do 15. ure
nedelja od 13. do 14. ure
nedelja od 15. do 16. ure
nedelja od 16. do 17. ure 

LEPO VABLJENI! 

Informacije in prijave: Matej Prepadnik, 

031/209-962, cescenje@gmail.com 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 

Bl. Anton Martin Slomšek je zapisal: 

»Mož beseda več velja kakor kup zlata.« 

Vse otroke, odrasle, starše, animatorje in duhovnike prijazno vabimo na zaključno prireditev Slomškovega bralnega priznanja 2017/18, ki bo v soboto, 5. maja 2018, med 9.30 in 15.30 na Ponikvi. 

Program srečanja:
 9.30–10.00: zbiranje v OŠ Blaža Kocena na Ponikvi
 10.00: uvodni pozdrav
 10.15: predstava »Čenča« dramske skupine Ostržek OŠ Dramlje
 10.45: podelitev priznanj
 11.15: malica
 11.45: lov na zaklad
 14.00: sveta maša v cerkvi sv. Martina na Ponikvi 

V popotnem nahrbtniku naj bosta jedača in pijača za malico/kosilo. Za prevoz bo poskrbljeno. 

Priznanja in nalepke za vsako prebrano knjigo pa bodo otroci prejeli ob sklepni slovesnosti, ki bo 10. maja 2018 pri večerni sveti maši. 

Prijave zbira ga. Aleksandra Krznar, animatorka Slomškovega bralnega priznanja na tel. 031 875 282 do 25.4.2018. 


Mašni nameni 4. velikonočna nedelja – 22.4.2018

Category : Mašni nameni Vsi

PONEDELJEK, 23. APRIL

Jurij, mučenec

7.00  v zahvalo in priprošnjo
19.00 + Jasmina Sintič

TOREK, 24. APRIL

Marija Kleopova, svetopisemska žena

7.00 za + v družini Vidmar
19.00  + Ivica Kastelic

SREDA, 25. APRIL

Marko, evangelist

7.00 v zahvalo
19.00 + Stanko Lorger

ČETRTEK, 26. APRIL

Marija, Mati dobrega sveta

7.00   ni namena
19.00 za duše v vicah

PETEK, 27. APRIL

Cita, dekla, devica

7.00   ni namena
19.00 + Nuša Čede

ZADNJA SOBOTA, 28. APRIL

Peter Chanel, duhovnik, mučenec

7.00   + Štefan Aplenc in starši ter starši Serdinšek
8.00   + Marija Jagodič – Zupančič
19.00  za zdravje A. K.

5. VELIKONOČNA NEDELJA, 29. APRIL

Katarina Sienska, devica, cerkvena učiteljica

7.00    za žive in pokojne župljane in dobrotnike
8.00  + Jurij Strenčan
9.00  + Marjan Koštomaj (Marijina c.)
10.00 + Fanči in Ferdo Koštomaj
11.30 + Oton Tajnšek
19.00 + Jožef in Matilda Novak in Marija Krebs


Veliki teden in Velika noč 2018 (foto)

Postne delavnice

Cvetna nedelja

Križev pot družin

Krizmena maša

Veliki četrtek

Veliki petek

Velika sobota – blagoslovi

Velikonočna vigilija

Velika noč