Župnija Celje – Sv. Danijel

Navodila za praznike

Na osnovi navodil, ki so jih slovenski škofje prejeli iz Vatikana, so, za obhajanje velikonočnih praznikov sprejeli naslednja navodila:

Cvetna nedelja, 5. april 2020

  1. Škofje, župniki in drugi duhovniki bodo obhajali bogoslužje cvetne nedelje v svojih stolnicah in župnijskih cerkvah brez navzočnosti ljudstva.
  2. Po branju pasijona po evangelistu Mateju, naj blagoslovijo zelenje brez navzočnosti ljudstva. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo.
  3. Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih župljane povabijo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije.

Veliki četrtek, 9. april 2020

1. Krizmena maša na veliki četrtek bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile. Vsaka škofija bo določila datum krizmene maše; takrat bodo duhovniki prejeli sveta olja.

2. Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18h v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Umivanje nog, že dano na izbiro, se opusti.

Ob koncu svete maše se opusti procesijo z Najsvetejšim zakramentom. Najsvetejše se shrani v tabernakelj.

3. Po večerni sveti maši zvonovi utihnejo .

Veliki petek, 10. april 2020

1. Škofje oziroma župniki bodo v zaprtih stolnicah in župnijskih cerkvah ob 18.00 brez navzočnosti vernikov opravili bogoslužje velikega petka.

2. Župnik naj vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18.00, in jih povabi, da se mu v duhu pridružijo in zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00

4. Na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

5. Nabirka za Sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september 2020).

Velika sobota, 11. april 2020

1. Blagoslov in delitev ognja letos odpade.

2. Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.

3. Škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.

4. Župniki (duhovniki) ob 15.00 opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

5. Verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila.

Velikonočna vigilija

Škofje, župniki in drugi duhovniki bodo velikonočno vigilijo obhajali v zaprtih stolnicah in župnijskih cerkvah brez udeležbe ljudstva.

7. Duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00 sami zgolj v zaprtih župnijskih cerkvah. Na začetku se prižge svečo. Procesijo se opusti, nato pa mašnik izreče velikonočno hvalnico. Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube. Sledi evharistično bogoslužje.

8. Župnik naj vernike seznani, da bo ob 20.00 obhajal velikonočno vigilijo, in jih povabi, naj se mu v duhu pridružijo. Če obstaja možnost, naj duhovnik poskrbi za spletni prenos obreda velikonočne vigilije iz svoje cerkve. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

Pri vigiliji se zopet oglasijo  zvonovi.

Velika noč, 12. april 2020

Vstajenjske procesije letos odpadejo.

Škofje, župniki in drugi duhovniki bodo praznične svete maše imeli v stolnicah in župnijskih cerkvah brez navzočnosti ljudstva.

Škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 zberejo na velikonočnem zajtrku  Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

Škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2 ob 10.00), ter drugih možnih prenosov. Povabi naj se vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.35). Prav tako so povabljeni vsi verniki,  da spremljajo prenos papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Župniki (duhovniki) naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije.

Velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020

Škofje, župniki in drugi duhovniki  bodo v svojih stolnicah in župnijskih cerkvah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov.Če je to mogoče, se izvede spletni prenos svete maše.

Na velikonočni ponedeljek naj se odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.


Današnja božja beseda